english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Oran (Proportion) :
  Kompozisyonda iki ayrı noktanın, biçimin, rengin veya her hangi iki unsurun birbirine kıyasıdır. Temel tasarımda Denge’ye karşılık da gelir.
Arabesk: 

 

Akıcı çizgiler, asma yaprakları ve kıvrımların kullanıldığı oldukça girift bir yüzey dekorasyon tarzıdır. Arabesk çalışmalar, kuş ve bitki şekillerinin soyut tasarımlarından elde edilir. Eğer çalışma daha dolambaçlı ve akışkan ise diyagonal de olabilir. Eski Yunanlılar ve Romalılar arabesk tarzı eserler üretiyorlardı; Rönesans’tan on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar olan zaman diliminde farklı dekorasyon malzemeleri olarak çizim, resim, rölyef, çömlek, grafit ve metal işlerinde bu tarzdan yararlanmaya devam ettiler. Ayrıca mobilya dekorasyonu, dokuma işleri ve renkli süslemeli el yazmalarında da bu tarz kullanıldı.