english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Atmosferik perspektif (Aerial perspective) :
Atmosferde oluşan sis ve pus gibi meteorolojik olayların fotoğrafta yarattığı uzaklık ya da derinlik duygusu. Sis ve pus havada zaten varolan ve tüm filmlerin aşırı derecede duyarlı olduk
Anamorfoz: 

Bir resmin belli bir bakış noktası dışında bozuk ve çarpık görünmesi.