english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Oryantalizm :
  Doğu konularını içeren, doğuya yönelik. Oryantalizm ya da diğer adlarıyla Doğu bilimi, Şarkiyatçılık, Şarkiyat, Doğubilim; Yakın ve Uzak Doğu toplum ve kültü
Amatör: 

Bir sanatı kazanç için değil, sırf zevk için yapan kimse, hevesli, meraklı.