english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Hava Perspektifi :
"Atmosferik Perspektif" olarak da bilinir. Resim sanatında fon farklılıklarıyla yaratılan derinlik Yanılsama'sı. Uzaktaki nesnelerin havanın etkisiyle daha açık tonla algılanma
Alınsal: 

 

Resimde özellikle insan bedeninin omuzdan yukarısının tam cepheden yüz seksen derece ile bakmasıdır. Bizans resminde görülen izokefali özelliğinde vazgeçilmez unsuru olarak dikkat çeker.