english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Şişme :
  Kâğıt yüzeyinin boyadaki nemi emdiği ve genişlediği zaman meydana gelen bükülme efektidir. Bu durum, özellikle çok ıslak fırçanın kullanıldığı res
Alınsal: 

 

Resimde özellikle insan bedeninin omuzdan yukarısının tam cepheden yüz seksen derece ile bakmasıdır. Bizans resminde görülen izokefali özelliğinde vazgeçilmez unsuru olarak dikkat çeker.