english
Akümülasyon: 

Rastgele objelerin sanat malzemesi olarak kullanılmasını tanımlamak için kullanılan terim.