english
Akrolit: 


Gövdesi ahşaptan yapılmış antik yunan heykellerini tanımlamak için kullanılan terim.