english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Janr (Tür) Boyama (Genre) :
Sıradan insanların günlük yaşamları ile ilgilenen resim tarzı. Bu tarz on yedinci yüzyıl Alman sanatından çıktı ve daha çok Kuzey Avrupa'da popüler oldu. Tipik
Akademizm (Academicism): 

Akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun olarak çalışmak anlamında kullanılır. Yeni sanatsal arayışlara karşı çıkan bir tutumu ifade ettiği için, sözcük olumsuz niteliktedir.