english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Gravür :
Metal levhanın kazılmasıyla yapılan baskı tekniği.  Ahşap ya da metal baskı kalıpları ile kazı resim tekniği kullanılarak yapılmış sanatsal ürün.  
Afterimaj: 

 

Bir imgeye bir süre baktıktan sonra göz sinirlerinin bu imgeyi ilk imgeden sonra bakılan imgeye taşıyarak oluşturduğu görsel olguyu tanımlamak için kullanılan terim.