english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Kültür :
  Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları bir inançlar ve adetler sistemidir. İnsana ilişkin bir kavram olarak k&uu
Afterimaj: 

 

Bir imgeye bir süre baktıktan sonra göz sinirlerinin bu imgeyi ilk imgeden sonra bakılan imgeye taşıyarak oluşturduğu görsel olguyu tanımlamak için kullanılan terim.