english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Sentez :
  Çeşitli parça ve farklı öğelerin bir araya getirilmesi ile oluşan farklı bir bütün, düşünce. Bir araya getirme ve ayrıştırma eylemi. İlişkilendirme
Açık Kompozisyon (Open Composition): 

Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte resmin sınırları dışında da sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi. Kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış biçimidir. Açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerini resim düzlemi içine sığdırmayı amaçlamaz. Tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. Açık kompozisyon doğadaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de düşünülebilir. Rönesans'ın aksine, Barok açık kompozisyonu yeğlemiştir.

 


Hogarth, Southwark Fair 1733