english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Etnografya (Ethnography) :
Toplumların kültürlerini inceleyen bilim dalı. Çoğunlukla ilkel toplulukları ve halk kültürünü ele alır.  
Abide: 

Eski dilde anıt.
Önemli bir olay ya da kişi - kişileri anmak, ilke düşünce ve ideali yüceltmek için konuyla ilgili yere yapılan ve çevreye egemen bir konuma yerleştirilen yazıt, sütun, heykel ya da mimari yapıtlardır.