english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Akademizm (Academicism) :
Akademizm sözcüğü, bir sanat dalında her türden yeni atılımı yadsıyarak, değişmez olduğu varsayılan onaylanmış, standartlaşmış ilke ve kurallara uygun olarak çalışmak anl