english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Estetizm :
Güzel olanın biçimsel doğasını mutlaklaştırarak içeriksel bileşkelerini küçümseyen ya da yadsıyan anlayış ya da tavır.