english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Değer (Value) :
Bir nesnenin maddi ya da parasal karşılığı, değişim ortamı ya da benzeri bir standarda göre tahmin edilebilen miktar; ayrıca, nesnenin gerçek ya da olması gereken kıymetine, Yararlık