english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Toplumsal Çerçeve, Kapsam, Bağlam (Context) :
Bir yapıtın içinde gerçekleştirildiği sosyal veya tarihsel ortam. Tüm sanatçılar etkileşim içinde oldukları değerleri ve gelenekleri olan sosyal çevrelerde &