english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Alınsal :
  Resimde özellikle insan bedeninin omuzdan yukarısının tam cepheden yüz seksen derece ile bakmasıdır. Bizans resminde görülen izokefali özelliğinde vazgeçi