english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Dışavurumculuk (Ekspresyonizm) :
  İfadecilik. Dışavurum. Doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı. Politik istikrarsızlık ve ek