english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Retrospektif (Retrospective) :
Retrospektif, "geriye bakış" anlamına gelir. "Retrospektif Sergiler" ise bir sanatçının sanat yaşamı boyunca gerçekleştirdiği yapıtlardan örneklerin irdelendi