english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Pitoresk (Picturesque) :
  Estetik etkiyi matematiksel düzen bağıntılarıyla değil de, doğadaki gibi bir rastlantısallıkla elde etmeye çalışan her tür sanatsal tutumu niteler. 18.yy İngiliz bah&cce