english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Modle (Modülasyon) Etme (Modelling) :
Resimde gölgeleri, gölgelemeyi ve ışıklı noktaları kullanarak biçimlerin gerçek oldukları ve hacme sahip oldukları yanılsamasını sağlama tekniği.