english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Sinkretizm (Syncrethism) :
  1- Aynı sanat yapıtı üzerinde farklı anlayış, üslup ya da akımların sentezlenmemiş nitelikte bir bütün olarak yer almaları durumu. 2- Bir ülkede sanatsal yar