english
Aradığınızı Yazın Gelsin :)
Sözcük Ara  
Motif (Pattern) :
  1- Bir yapıtta yinelenen çizgi ve renklerin her birine verilen ad. 2- Eseri meydana getiren parçalardan biri. 3-Tezyinatta süs teşkil eden ayrı ayrı biç