english
17.01.2012
Mitoloji-İkon
İkonoklast Dönem (726-843) hakkında genel bilgiler sunuluyor.   İkonoklast veya ikonoklazma olarak Bizans tarihinde yerini alan bu dönem kelime anlamı itibariyle tasvir kırıcı manasını taşımakla beraber, Hıristiyan dininin inanış geleneklerine uygun yapılan taşınır veya taşınmaz tasvirlere karşı sanatsal bakımdan bir Vandalizm hareketi şeklinde yorumlanmas   »
17.01.2012
Anadolu Sanat
1 - Anadolu’da Eski Taş Çağı (M.Ö. 600.000-10.000) İnsanın düşünen hayvan olarak yavaş yavaş gelişmeye başladığı bu ilk uygarlık çağı Buzul Devri’ne rastlar ve onun dört bölümü ile orantılı olarak dört devreye ayrılır. Yarım milyon yılı aşan bu uzun süreç boyunca insan, henüz üretime   »
18.01.2012
Dönemler
Resim sanatına ait ilk izlere Yontma Taş Devri’ nde rastlıyoruz. Bu devir insanlarının, uçları yanmış tahtalarla yaptıkları mağara duvar resimleri daha çok av sahnelerini canlandırırdı. Zamanla mimari yapılara verilen önem nedeniyle resim sanatının gelişimi durmuş, fakat süsleme ve bezeme alanında büyük ilerlemeler görülm&uum   »
22.01.2012
Uzak Doğu San
Batik özel bir boyama tekniğidir. Batik teknikleri ve boyaları ile birçok renk uyumunu ve desenini bir emtea üzerinde gerçekleştirmek mümkündür. Batik'in tarihçesi: Batik, Uzak Doğu'da ipeğin menşei olan Çin, Japonya bilhassa Jawa, Endonezya, Malezya, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerde uygulanmakta olan ha   »
1