english
Son Yorumlar
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
21.12.2011
Resim
Özlem Özkan’ın resimleri kişisel deneyimlerin ve somut göstergelerin resimsel dünyadaki soyutlanmış gerçeklikleri ile oluşur. Resmin atmosferi içerisinde, saydamlıklarını kaybetmeden bir arada kullanılmış ince boya katmanları, resmin oluşum sürecine ait ipuçlarını resmin sonucuna taşırken bu katmanları birbirinden ayırmak &  >>
21.12.2011
Resim
Sanat birbirinden farklı, kavram, köken, yapı ve mantıkların bir araya gelmesiyle oluşur. Bu gerçeği uç noktada bir uygulamayla kanıtlamak için birbirine tamamen yabancıları biraraya getirmeliydim. Fakat şu bir gerçekti ki birbirine en yabancı olanlar rastlantısal olarak biraraya gelenlerdir. Birçok uyguyamadan sonra en denetimsiz  >>
20.12.2011
Resim
Sanatın oyun olduğunu düşünenlerdenim; ciddi ciddi oynanan bir oyun. Sanki oyun değilmiş gibi oynanan, saklı olarak uygulanan, gizlenen bir uygulama gibi gelir bana sanatın oyun yanı. Oysa üretilen ne olursa olsun sanat, bir oyundur! Orhan Yıldırım’dan alınan ilk izlenim afradan tafradan uzak durma cesareti; bunu da geride bıraktığı ve bugün u  >>
17.04.2008
Resim
Yazlık Fenerbahçe tramvayı, eski ahşap köşk, kuyuda soğutulan karpuzlar, renkli Eyüp Sultan düdükleri, iki numara büyük ayakkabılar.. hiçbirini unutmamış ressam Orhan Yıldırım. Resim yaparken hep göz kırpıyorlarmış ona fırçasının ucundan, tuvalinin kıyısından. Resimlere bakıyorum: Bir renk ve biçim cümb&  >>
20.12.2011
Seramik
Seramiğin Anlamını ve Tarihini Bilmek Seramik Tarihi, seramik çamuru, onun kutsalın ve gündelik yaşantı içinde yer almasıyla başlamaktadır. Hatta ilk çömleğin balçıkla sıvanmış bir sepetin bir yangın sırasında pişerek su sızdırmaz nitelik kazanması sonucu keşfedildiği söylenir. Değişik formlarda çanak çömlekle  >>
20.12.2011
Heykel
Genel olarak son derece zor ve meşakkatli bir sanat dalı olan “Heykel” , her ülkede olduğu gibi bizde de devlet desteğine muhtaçtır. Hatta bizde, heykele olan ilgi noksanlığı ve talep azlığı gibi hususlar dikkate alındığında, söz konusu “Devlet Desteği”nin, heykeltıraşlarımız için can simidi, yaşam güvencesi olduğunu rahat  >>
20.12.2011
Heykel
Bu sergi, Gazi Üniversitesi, Resim ve Heykel Müzesi’nde açılan üçüncü sergi oluyor. Burhan Alkar’ı tanımak, bugünlere nasıl geldiğini görmek için, yaşamının üç bölümüne bir göz atmak gerekir. Öğrenciliği, Sanat Eğitimciliği, Heykeltıraşlığı. Burhan Alkar, 1942 yıl  >>
20.08.2007
Heykel
Daha önceki bir yazımda heykeltraş Burhan Alkar’ı, Kübizmin, Yapısalcılığın ve Dadaizmin mirasından kaynaklanan Yeni Figürcülük akımının bir temsilcisi olarak nitelemişim. Bununla ilgili olarak da ‘Tünel Çıkışı’ adını verdiği bronz heykelini örnek göstererek şöyle demiştim: “İlk bakışta görke  >>
20.12.2011
Genel
Gerçek anlamının ne olduğunu hala tam olarak bilmediğim bir sözcük ,Arkadaş, Birileri bana ;Arkadaşın var mı ? diye sorsa ,yanıtım ne olabilir ki ? Duralarım, Çocukluğuma dalar,alt belleğim üste çıkar,bazı isimler toplanır,sonra dağılır giderler.Yine kendim kalırım ortalıkta.Yapayalnız. Zaman geçti,genç yaşa geldim ,K  >>
20.12.2011
Heykel
Türkiye Cumhuriyetinin modernleşme ve çağdaşlaşma yolunda öncü kurumlardan biri olan Gazi Eğitim Enstitüsü ,Türkiyenin eğitim yaşamında ve aydınlanmasında büyük görevler üstlenmiş ,zaman zaman engellemelere rağmen yılmamış ,daima ,Atatürk İlke ve devrimlerinin  savunucusu olmuş ,hak ettiği onurlu görevi  >>
20.12.2011
Resim
Nur Özalp’ın sanatı, bazen semboller, tanıdık geometrik formlar, module edilmiş alanlar, aşagıya doğru akan çizgiler, bazen de kalın ve ince boya kullanımı ile oluşturulan gerginlikler veya nüansların hüküm sürdüğü sessiz - sakin alanlardan oluşur. İpek bantlar, ekmeğe benzeyen sünger parçaları, ahşap çubukla  >>
20.12.2011
Felsefe/Estetik/Kuram
Kaynağını yaşamdan ve doğadan almayan hiçbirşey yoktur; ne bilim ne de sanat... Yaşamımızda ne varsa sanata da girmiştir. Özellikle de çağımızda... Endüstrileşmeyle birlikte gelen kalıp ürünü tüketim nesneleri günlük yaşamımıza iyice yerleşmiş ve "fetiş kültürü" diyebileceğimiz bir yaşam bi&cc  >>
20.12.2011
Resim
Gazi Eğitim Enstitüsü, Resim-iş Bölümü mezunu sanatçılardan, yalnızca Nur Gökbulut (1954), Pop Sanat eğilimini benimsemiştir. Pop Sanatın Türk Resmindeki ilk örnekleri, 1960`larda Altan Gürman`ın yapıtlarında görülmüş, 1970 başlarında Özdemir Altan ve onun öğrencisi Zekai Ormancı ile İbrahim Ör  >>
28.07.2006
Resim
Neş`e Erdok`un  resimlerinde toplum hayatının, daha doğrusu günlük yaşamın içinden manzaraların dramatik anlatımının oluşturduğu, ruhları etkisi altına alan gerilim her resimde istisnasız yaşanır. Vapurların, trenlerin, sokakların;  her gün karşılaştığımız belki de içlerinden biri olduğumuz insanların gerçeğini yaşarız. Satıcılar  >>
19.12.2011
Resim
Neşe Erdok, yetmişli yıllardan günümüze ilgiyi üzerinde tutmayı başarmış bir sanatçı. Figüratif resimde, gerçekçi çizgide kendi gerçeği ile hesaplaşmayı deneyen sanatçının resimlerindeki göstergeler, bu çizgi içinde değerlendirebileceğimiz diğer sanatçılara göre daha ilgin&ccedi  >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14