english
Son Yorumlar
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
17.01.2012
Arkeoloji
Binlerce dikilitaş ve pergelle çizilmiş kadar düzgün iki devasa halka... Astronomik bir önemleri mi vardı? Ezoterik işlevlere mi sahiplerdi? Bir kerede mi dikildiler, zaman içinde mi? Van il merkezinin yanı başında olduğu halde bugüne kadar kimsenin dikkatini çekmediler. Urartu bilgeliğini yansıtan bu yaratıların gizeminin ç&ou  >>
07.07.2010
Resim
16 Mart-10 Nisan 2010 tarihleri arasında Ankara’da, Aysel Gözübüyük sanat galerisinde açılan ve sanatçı Hüsnü Dokak’ın eserlerinden oluşan “Bulanık Haller” adlı sergi, toplumumuzun gündeminde yer alıp güncelliğini koruyan ve Türkiye’nin son 30 yılında yaşanan, siyaset, ordu, din ve medya  >>
13.01.2012
Resim
Cebrail Ötgün’ün resim serüveni 1980’li yılların sonuna dayanır. Akademik öğrenimini lisans öğrenimi sonrasında da sürdürür. 1995 yılında doktorasını da tamamlayan sanatçı, bir yandan da Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyeliği yapmaktadır. Birçok ressamın kişisel resim tarihi,  >>
13.01.2012
Felsefe/Estetik/Kuram
Arkadaşlar arasındaki günlük söyleşilerimizde söz felsefeye gelince, ağız birliği etmişçesine “felsefe mi, elbette çok önemli, sanatçı mutlaka felsefeyle ilgilenmeli, hatta beslenmeli” deriz. Şimdiye kadar yakın çevremden kimsenin “felsefe sanat için gereksizdir, bulaşmamak lazım” dediğini iş  >>
13.01.2012
Çağdaş Sanat
Son zamanlarda ‘sanat’ ve ‘siyaset’ kavramlarının oldukça sık bir araya getirildiğine tanık oluyoruz. Bu bağlamda sergiler gerçekleştiriliyor; sanat dergilerinde, bazı gazete köşelerinde ve panellerde bu konu tartışılıyor. Tabii, tartışma ve etkinliklerde ‘siyaset’ derken, sanatın kendi öz dinamiklerinde içer  >>
29.12.2011
Arazi Sanatı
Land art, 1960’ların sonunda ABD’de ortaya çıkmış, 1970’lerde tüm batı ülkelerini etkilemiş avant-garde sanat türüdür. Çağdaş sanatın non–art veya anti-form hareketleri içinde yer alan Land art akımı hiçbir sanatsal -izm ile açıklanamaz. Bu akım, doğanın geniş alanlarına insan müdahalesi  >>
27.12.2011
Felsefe/Estetik/Kuram
Sanat yapıtı içten gelenin ifadeye dökülmesidir (expression) ve öbüryandan içten gelenin bir yeniden-yapımı olan bu ifadenin kendisi, seyreden (estetik süje) için duygu-uyancı bir obje (Reizgegenstand) olma işlevi taşır. Bu yüzden sanat yapıtı, hiçbir şekilde bir şeyin, bir izlenim ya da etkilenimin taklidi değild  >>
24.12.2011
Resim
Ressamın ve heykeltıraşın doğadaki herhangi bir şeyi birebir aktarması 19. yüzyılda fotoğrafın bulunmasıyla son bulur. Ressamlar akademik eğitimin gereksizliğini fark ederler. 19. yüzyılın ortalarından itibaren art arda görülen Romantizm, Sembolizm, Empresyonizm, Post-Empresyonizm, 20. yüzyıl başlarındaki Ekspresyonizm, Kübizm, Dadaizm vb. gibi  >>
23.12.2011
Avrupa'nın birçok ülke­lerinde sergi düzenledikten sonra yirmi birinci sergisini Maçka Sanat Galerisi'nde açan Utku Varlık, büyük olgunluğa ulaşmış bir res­sam. 1942 yılında Bolu'da doğmuş, 1970'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra devlet bursu ile Paris'e gitmiş. Orada ilk &uu  >>
23.12.2011
Felsefe/Estetik/Kuram
Birçoğumuz, toplumsal güçlerin gözetimi altında bulunmaktan kaynaklanan bir alışkanlıkla ve aynı zamanda bizi göz hapsinde tuttuklarını unutarak fotoğrafı, başkalarını gözetlemenin bir aracı olarak kullanmaktan kaçınmayız. Günümüzde bir fotoğraf makinesine sahip olmak, fotoğraf tekellerinin de bir fotoğrafçıya sa  >>
22.12.2011
Ebrû
The Congress attendees may be interesed in watching a very old Turjish Creative art practied in front of their eyes by a young master, Timuçin Tanarslan, who every day wxhibits the art of "ebru" at the stand of h-the Turkish Ministry of Culture. He learned his skill from the his fr-ather who has practised the art of for 25 years in Ankara. The instrument  >>
22.12.2011
Ebrû
 Türk sanat tarihinde önemli bir yeri olan ebru, bizim güzellik anlayışımızdan doğup, bizim güzellik anlayışımızla gelişmiş, kağıt sanatlarımızın en önemlilerindendir. Ebru bir takım tabii güzellikleri tabiaattaki oluşumlarına mümkün olduğu kadar sadık kalarak ve gönülden gelen bir renk coşkusuyla su üzerine kaydedi  >>
22.12.2011
Felsefe/Estetik/Kuram
Genetik kavramların yorumlanması ile ortaya çıkan yeni bir görsel sanat akımı günümüz sanatçıları arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Erken dönemini 1990’lı yıllarda yaşayan bu sanat akımının ilk örnekleri Batı Avrupa, Amerika ve Avustralya’da bulunan bazı büyük müzelerde sergilenmiş; üniversitelerin  >>
11.11.2010
Minyatür
Türk Minyatür Sanatının muhteşem Selçuklu ve Osmanlı Dönemi örneklerinden sonra bu sanatın Cumhuriyet Döneminde hak ettiği ilgiyi görmediği bir gerçektir. 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren Sanayi-i Nefise Mektebinde, bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde değerli sanatçılar  >>
22.12.2011
Resim
With the arrangement I created by putting together my three different videos, and the paintings I chose from my big size paintings, I'm at Alanistanbul. In my previous works, I was examining the oppositions of artificial and natural existence through the lens of my personal past, but in this exhibition, I continued my path by changing the lane; the half documentary logic  >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14