english
Son Yorumlar
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
08.12.2011
Resim
1950’li yıllara damgasını vuran politik olaylarla, sanatsal çıkışları yan yana düşünmek çelişik duygular  uyandırabilir. Şöyle ki,  politik arenada, dünyanın  şiddete dayalı kutuplaşmasıdır gözlenen; Kore Savaşı,  McCarthyizm,  bastırılan  Macaristan isyanı, Batı Avrupa’nın, ABD’nin askeri  >>
08.12.2011
Resim
  In his sculptures, Abdulkadir Öztürk brings out social images in the plastic forms, examining in all its aspects the social culture of the environment in which he lives as he shapes the forms through abstractive mysteries to produce the work of art.   While giving priority to plastic values in his explorations of form, Öztürk takes  >>
07.12.2011
Felsefe/Estetik/Kuram
«Hiçbir sanatçı gerçeği çekemez» Nietzsche   Yaratma hem birliğe varmak ister, hem de dünyayı hiçe sayar. Ama, dünyayı hiçe sayması, ondaki eksiklikten ötürüdür ve dünyanın bazen kavuştuğu bütünlük adınadır. Burada devrim, tarih dışında, doğallığında ve ilke  >>
03.12.2011
Mimari
Beauty in architecture is commonly associated with the field of visual aesthetics, the subjective art and science of selecting and assembling different elements of the architecture to compose a pleasing scene for our optical senses. Elements such as color, texture, position and proportion all contribute in the making of such aesthetical beauty. However, one could say that ar  >>
01.11.2011
Çağdaş Sanat
“Tarihte her şey tekerrür eder; önce trajedi, sonra fars olarak”. Karl Marx, 1852 Marx, yukarıdaki cümleyi sarf ettiğinde hissettiği şey trajediydi, haklıydı her şey tekerrür edecekti, bu cümle de tekrar edildi, nitekim Nietzsche daha sonra bengi dönüşü anlatırken hissettiği şey farstı (kaba komedi). Yirminci yü  >>
31.05.2011
Digital/Animasyon
“Bugün plastik sanatların yerleşmiş resim/heykel/gravür kalıpları sorgulanmakta, film/video/fotoğraf/fotokopi/telefaks ve posta hizmetlerinin çağdaş sanatsal kullanımları teknolojik çağın hızlı gelişimini biçimlendirmektedir. Çağdaş sanat kuşkusuz bu hızlı gelişimin içerdiği sorunları da irdelerken, sanatın toplumdaki rol&uu  >>
29.10.2011
Kültür
İlk insanların bebek yapmasına neden olan olaylar doğada bulunan insana benzer şekillerdi herhalde. Bir dal parçasını, bir kemiği, bir taşı kendine göre şekillendiren ilk insan, yaptığı bebeğin canlı olduğuna, ondan fayda ve zarar geleceğine inanmaktaydı. Başkalarına yapmayı tasarladıkları kötülükleri veya iyilikleri, bu bebeklerle hazırladıkları b  >>
01.09.1988
Resim
Türk resim sanatı geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçti, nasıl gelişti? Hangi gruplaşmalara ve özgün çıkışlara sahne oldu, hangi akımlardan etkilendi? Ve resim sanatımız nasıl bir gelecek vaat ediyor? Batı anlayışına dönük resim sanatının Os­manlı Türkiyesi’ne girişi, yaklaşık ola&sh  >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14