english
Son Yorumlar
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
10.12.2011
Seramik
The foundation of my art springs forth from the idea of repetition as it investigates the process of image consumption, history, and permanence in relation to mass production, ritual, and accompanying psychological states. My investigation into our consumption of image splits off into two independent yet complimentary impulses. In some of my pieces, repetition provides socia  >>
14.03.1995
Doğrusu, İstanbul 1928 doğumlu Türk fotoğrafçısı Ara Güler’i tanıyıp da onun hakkında konuşma yapmak, zor iş. Bir kere, siz saygıdeğer dinleyenleri saatler boyu kendisini dinlemeye mecbur bırakacak ama yine de insan Ara Güler’i lâyıkıyla anlatmış olamayacaktır. Neyse, şükürler olsun ki, Ara Güler’in çektiği  >>
31.02.1954
Heykel
  Şehrimizin yegâne sanat galerisi Maya,sahibinin dinamik ve tez canlı karakterine ayak uydurmuş, harıl harıl çalışıyor... Şimdi de Oktay Günday'ın ilk yağlıboya sergisini açmış. Biz burada, Aloş'un son sergisi hakkında laf edeceğiz. Birkaç aydır Aloş diye bir sanatkâr var ortalıkta. Heykelden başlamış işe Akademi  >>
10.12.2011
Heykel
"Bu yaşa değin çok alıcı kuşlar gördüm, keskin, yaralayıcı pençeleri, ürkütücü gagaları vardı. Hele tehdit dolu, saldırgan gözleri. Çeşit çeşit yılanları rastladım. Tanımlamaya dilim varmaz. Nice varlıklar geldi geçti gözümün önünden. Her biri, bir iz bıraktı. Suyun derinl  >>
10.12.2011
Fotoğraf
Dünya yeni bir yüzyılın kırılmasını tüm hızıyla yaşarken bizler değişen bu yeniçağda her şeyden biraz “izlenim” edinerek yaşıyoruz. Her gün elimize geçen gazete, kitap, dergiye göz atarken, aynı zamanda hem internette sörf yapıp hem de cep telefonlarına yanıt verip hayatımızı bir saatlik hatta bir dakikalık zaman diliml  >>
10.12.2011
Fotoğraf
Bölüm 1 20.yüzyıla kadar,sanatın en önemli özelliği toplumun “değerli” gördüğü herşeyi “doğru” olarak yansıtmasıydı.Fotoğrafın icadıyla beraber resim sanatının taklit-temsil ile tüm mekan ve anlam bütünlüğüde ortadan kalktı.Bir zamanlar sanat akımlarının doğmasına neden olan fotoğraf  >>
10.12.2011
Fotoğraf
Günümüz tasavvur edilemez bir karmaşa ve düşünce türübülansları geçiriyor.Karşıt kavramlar ve zıt kutuplar birbirlerine karışıyorlar.Sanal ve gerçeklik kavramları karşıt olmaktan çok şaşırtıcı bir biçimde birbirine dönüşme potansiyeli olan iki olgu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek  >>
10.12.2011
Fotoğraf
Siber-uzayın fantazyalarla ve zevkle kaplı dünyası gerçeklik karşısında bizi adeta fiziksel bir çözülüme tabi tutuyor.Bu cisimsizleştirilmiş özneler dünyasında sanal takma adlarla ve fiziki bedenlerine ihtiyaç duymadan etkileşimde olan bizler artık kendi yüzlerimizden yoksun yaşıyoruz. Fiziki dünyada kapamak zo  >>
10.12.2011
Fotoğraf
Fotoğraf sanatını bir tür silah olarak görüyorum. Bu yüzden eleştirilerimi ve öngörülerimi fotoğraf yoluyla anlatmayı seçtim.Tarihin hangi noktasına bakarsanız bakın sanatçıların bilimden ve teknolojiden çok önce yarattıkları fikirlerin bir süre sonra gerçekleştiğini ve toplum tarafından kabul görd  >>
03.05.1998
Seramik
Rüzgarın çıkışıyla fırtınaların kopup, çalkantılı bir ortamda alabora olma duygusu. Yaşamın kendisinde de bu böyle değil mi? Bu ortamda kadın olmanın getirdikleri ve alıp götürdükleri... Bir dönemin zafer tanrıçası Samothrake Nike`si ile zafer kavramının kadın figürü olarak sembolize edilmesi, özgürlü  >>
15.05.2000
Seramik
Alev Oskay, son çalışmalarını 15 Mayıs – 5 Haziran 2000 tarihleri arasında İstanbul Kültür Üniversitesi Halil Akıngüç Sergi Salonu`nda sergiliyor. Sanatçı, “Deniz ve Yaşam” konulu rölyeflerinde iç dünyaların oluşumundaki izler olarak kendini ifade ediyor. Bu izler, yaşam ve denizi çalkantı, gi  >>
09.12.2011
Resim
Benim sanatım, resim sanatının soyutluğunu sağlamak amacıyla müzikteki seslerin, işlevlerine göre uygulanmasına koşut olarak renk, biçim, açık-koyu ve yarım koyuluk gibi plastik öğelerin etkinliklerine dayatılmış ve böylece oluşmuştur. Resimlerim neden ve konu aramaya kapılmadan gözle dinlemek içindir. Sorun, konudan sıyrılma  >>
09.12.2011
Resim
“New York’a uçarken bulutların arasında kocaman beyaz bir zarfın imgesini görmüştü. Bu bir mesaj taşıdı: ‘Tüm formlarında onu resmet’. O zamandan beri bu zarf, ikinci bir deri gibi hep ona eşlik etti. Öncelikleri eğlenmek ve sıkmamaktır. Zarfları neşelidir, mutludur, coşku, umut, gülmece ve sevgi getirir. Sanat&cce  >>
08.12.2011
Resim
Adnan Çoker'in resmindeki bütün özel elemanlar ve değerler her biri kendi basına evren, her biri mutlak bütün olma yoluyla mutlak olandan ayrılmı? ve dirimli çalışma düzeyinde gerçekten birdirler. Resimlerin yrası tarihsel çıkış noktasından niteliksel bir geçiş olduğu kadar, sanatçının hayalgüc&  >>
08.12.2011
Resim
Soyut resim, oluşumu bakımından bütünüyle zihinsel bir olaydır. Nesnel olmayan salt biçimler dünyasıdır. Doğayla bağlantılarını tamamen koparmış salt soyuta ulaşma yolunda, kübistlerden arta kalmış hacimselliği tamamen yok edip adeta natüralizmi silindir gibi ezip geçen “ Beyaz Üzerine Siyah Karesiyle” Süprema  >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14