english
Son Yorumlar
tuğba yıldızhan
bence yanılma payı yüksek , Mona Lisa o dönmein güzellik anlayışına uygun ö...
Toprak
Pera yine çok güzel bir sergi getirmiş, teşekkürler.......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
“Savaşa Hayır Sanata Evet” Sergisi yarın açılıyor
Genel
04.01.2013

“Savaşa Hayır Sanata Evet” diyen savaş karşıtı sanatçılar sergisi MMO Sergi Salonu’nda açılıyor.

Savaş ve barış kavramlarının çokça örselendiği bir yıl geride kalırken, yeni yılın ilk katılımlı hareketi sanatçılardan geldi. Ülke çapında 14 ilde örgütlenen sanatçılar, eş zamanlı olarak açılacak olan “Savaşa Hayır Sanata Evet – Yalnızca Barışa Tarafız!” sergisinde 5 Ocak 2013 Cumartesi günü sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.


“Sa­va­şa Hayır Sa­na­ta Evet” diyen sa­nat­çı­lar­dan olu­şan resim ser­gi­si, 5 Ocak Cu­mar­te­si günü Ma­ki­ne Mü­hen­dis­le­ri Odası De­niz­li Şu­be­si sergi sa­lo­nun­da iz­le­yi­ci ile bu­lu­şa­cak. Tümü res­sam­lar­dan olu­şan sergi gru­bun­da 24 sa­nat­çı­nın eseri yer ala­cak. Te­ma­sı savaş kar­şıt­lı­ğı ve barış ola­rak be­lir­le­nen ser­gi­de yer alan eser­ler­de konu bü­tün­lü­ğü ya da iliş­ki­si aran­ma­ya­cak. Sa­na­tın sem­bo­lik ola­rak sa­va­şa karşı du­ru­şu­nu ifade et­me­si ta­sar­la­nan sergi, 5 Ocak Cu­mar­te­si günü saat 18.00 de ya­pı­la­cak bir kok­teyl ile açı­la­cak. De­niz­li’nin yanı sıra, An­tal­ya, Bursa, Edir­ne, İzmir, İstan­bul, Es­ki­şe­hir, Aydın, Adana, Urfa, Ordu, Trab­zon, Van ve Ko­ca­lei de açı­la­cak ser­gi­ler­de top­lam­da 300’ü aşkın sa­nat­çı­nın eser­le­ri ser­gi­le­necek. Ay­rı­ca “Yal­nız­ca Ba­rı­şa Ta­ra­fız” baş­lık­lı bir bil­di­ri­nin su­nu­la­ca­ğı kok­teyl ak­şa­mın­da, yanı sıra De­niz­li dı­şın­da­ki il­ler­le te­le­fon ve in­ter­net bağ­lan­tı­sı sağ­la­nıp, eş za­man­lı ola­rak diğer il­ler­de­ki ser­gi­le­rin ha­va­sı sa­lo­na yan­sı­tı­la­cak.

Henüz yorum yapılmamış.
Benzer Haberler
Sanko Sanat Galerisi 2. Uluslararası Ressamlar Buluşması Türkiye ve yabancı ülkelerden 23 ressamın katılımı ile 7 Mayıs’ta başlayacak. Türkiye’de ekonominin sembol kenti haline gelen Gaziantep’i, sanat alanında
0
0
Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk el sanatlarının en nadide örneklerini, Tuzla halkının beğenisine sundu. Özenle hazırlanan el sanatları sergisi, sanatseverler tarafından beğeni ile karşılandı. Tuzla Belediyesi K
0
0
Adapazarı Kız Teknik ve Meslek Lisesi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Yılsonu Sergisi Serdivan Park AVM’de açıldı.Grafik ve Fotoğrafçılık, El Sanatları Teknolojileri, Giyim Üretim Teknolojileri
0
0
Halim Utlu Başkent'in yeni galerilerinden Kılınçaslan Eğitim,Kültür ve Sanat Vakfı (KAV) Sanat Galerisi'nde,7 Şubat-2 Mart tarihleri arasında "Biri/Kim" konulu sergi açan ressam Çiğdem Buç
0
0
Halim Utlu Goethe Enstitüsü (Ankara) tarafından,TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi işbirliği ile düzenlenen ve Stuttgart Dış İlişkiler Enstitüsü (IfA ) ile Mimarlık ve Kent Planlama Dergisi ARCH+ (Berlin) tarafından ha
0
0