english

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi
T (0312) 583 6060

www.byegm.gov.tr
Ceyhun Atuf Kansu Cad. Nu:122 Balgat, ANKARA
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati: Resmi tatiller hariç, hafta içi 10.00-18.00 arası.

Misyon
Uluslararası medyayı yakından izleyerek, karar alma süreçlerini zamanında ve doğru bilgilerle beslemek;basının gelişimine, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak ve bunlara ilişkin iletişim stratejilerini oluşturmaktır.

Vizyon
Dünyada gerçekçi bir Türkiye algısının yerleşmesine, güçlü ve özgür basın ortamının sağlanmasına katkıda bulunan referans kurum olmaktır.

Tarihçe ve Görev Tanımı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasından hemen sonra yeni Türk devletince ihdas edilen ilk kuruluşlardan biri de "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi" olmuştur. 7 Haziran 1920 tarihinde, 6 sayılı kanunla ve Atatürk'ün direktifleriyle, TBMM ve aynı zamanda İcra Vekilleri Heyeti Reisine doğrudan bağlı olarak kurulmuştur.

Atatürk tarafından kaleme alınan 6 sayılı kanunun gerekçesi şöyleydi:
"Milli çıkarlarımızın savunulmasında son derece etkin olan siyaset ve fikir teşkilatının öteden beri ihmal edilmiş olması birçok kötülüklere sebep olmuştur. Avrupa'nın en küçük bir devleti yoktur ki, bu yolda kabil olduğu kadar geniş bir teşkilatı bulunmasın. Bir taraftan Avrupa basınında milli ve meş­ru davamızı savunmaya yönelik yayınlarda bulunmak, yabancı basını devamlı inceleyerek fikir akımlarını anlamaya çalışmak, öte yandan içeride de zamanın emrettiği fikir ve ruh birliğini sağlamak için her vasıtadan yararlanarak yayınlarda bulunmak zarureti vardır."

Bu tarihten sonra çalışmalarını farklı isimler altında ve değişik bakanlıklara bağlı olarak sürdüren Genel Müdürlük, nihayet 18 Haziran 1984 tarihinde yayımlanan 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü adı altında teşkilatlandırılmıştır.