english

Alan İstanbul
T +90 [212] 252 9453

info@alanistanbul.com
www.alanistanbul.com
Asmalı Mescit Cad. Nu:5/2 Tünel Beyoğlu, İSTANBUL
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati: Salı-Cumartesi arası 13:00:19:00

ALAN İstanbul Beyoğlu Tünel’de kentin sanat dolaşımına katılarak başta genç sanatçıların olmak üzere yaratıcı çalışmaların sergilenebildiği veya sunulabildiği bir mekan olarak 7 Ağustos 2009'da ilk sergisini açtı. ALANistanbul bir sanat galerisi olmanın ötesinde özgür ve bağımsız bir sanatsal eylem mekanıdır. ALANistanbul plastik ve görsel sanatlar dahilindeki sergilerin dışında performansların segilendiği ,  video ve film gösterimlerinin yapılabildiği yaşayan bir sanat ortamı, sürekli ve geçici sergilerle birlikte varlığını sürdürmektedir. ALANistanbul farklı disiplinlerdeki sanatçıların ve tasarımcıların çalışmalarını sergileyebilecekleri ve kentin kültürel anlamda en yoğun bölgelerinden birinde izlenebilir kılacakları bir mekandır. Bu açıdan ALANistanbul sadece fiziksel bir mekan değil, sosyal bir mekan olarak da işlev görmeyi ve sanatsal çalışmaların sosyal etkileşimin bir parçası olarak etkin hale gelebilmesini hedeflemektedir.
 
ALANistanbul çağdaş sanatın evrensel seviyedeki üretiminde bir yandan güncel-avangardist eğilimleri desteklerken, diğer yandan çağdaş sanat üretimi içerisinde yerini bulan resim vs. gibi farklı tarzlardaki anlatım araçlarına da kapılarını açmaktadır.
 
ALANistanbul Ocak 2011' de ikinci galeri mekanını açmıştır. ALANistanbul-I proje bazlı sergilere yer ayırırken ALANistanbul-II’ de solo sergiler yer almaktadır.