english

Ordu Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
T (0452) 250 0020
F (0452) 250 0028

www.guzelsanatlar.gov.tr
Akyazı Mah. Orgeneral İbrahim Fırtına Cad. Nu:38, ORDU
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati:

Müdür: Nihal Durmaz
Galerinin demirbaşına kayıtlı 67 adet pastik sanat eseri bulunmaktadır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak Valilik Binası Zemin katında hizmet veren Devlet Güzel Sanatlar Galerisi; İdari bölümleri, 1 fuaye, 1 ana teşhir salonu, 2 devamlı teşhir salonu bulunmaktadır. Türkiye geneline açık olan salonlarda ilimiz ve bölgemiz sanatçıları tarafında sergiler açılmıştır. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 28 Ekim 1989 tarihinde hizmete açılmıştır. Galerinin açılması ile birlikte fotoğraf ve resim dallarında Türkiye geneline açık tutulan İlimiz ve Bölgemizle ilgili büyük ödüllü yarışmalar düzenlenmiş ve çok zengin koleksiyonlar oluşturulmuştur. Her yıl fotoğraf, resim, el sanatları, heykel ve plastik sanatların diğer dallarında sergileme faaliyetlerinde bulunulmaktadır.

Galeri atölyesinden tüm sanatseverler yararlanabilmektedir. 


Devlet Güzel Sanatlar Galerileri, Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Devlet Güzel Sanatlar Galerileri'dir.

Güzel Sanatlar Galerilerinin kuruluş amacı;
    * Sanatçılarımıza sanat eserlerini sergileme kolaylığı sağlamak,
    * Yetenekli genç sanatçıları desteklemek,
    * Plastik sanatlar zevkini yaymak ve geliştirmek,
    * Plastik sanatlar alanında konferans, açıkoturum, film ve dia gösterileri düzenlemek,
    * Sanatseverlere ve sanatçılara dünya plastik sanatını ve eserlerini tanıtmaktır. 

Güzel Sanatlar Galerilerinin, plastik sanatlar alanında öncelikle sanatsal yeterlikli sergiler, yan faaliyet olarak da konferans, açıkoturum, film ve dia gösterileri atölye ve kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim sağlayarak, halkımızın sanat zevk ve kültürünü geliştirmek, bu alanda çalışan usta ve genç sanatçılarımızla amatörlere sergileme ve çalışma olanağı yaratmak yönünde çalışmalar yaparlar.

Yurt düzeyinde çeşitli illerde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş bu galeriler Ankara dışında, bulundukları illerin İl Kültür Müdürlüğüne bağlı olarak hizmetlerini sürdürmektedirler.

Galerilerde sergi açabilmek için herhangi bir ücret ödenmez. Sanatçıların eserlerini satmaları serbesttir, satılan eserlerden komisyon da alınmaz. Sanatsal yönden yeterli her sanatçı, sergisini açabilmek için bulunduğu ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir.

Güzel Sanatlar Galerileri Yönetmeliği uyarınca her galeri için her yıl, üyeleri yenilenen, bağımsız Seçici Kurullar oluşturulmakta ve bu Seçici Kurullar yıl içinde belirli aralıklarla toplanarak sanatçıların sergi açma taleplerini değerlendirip, sergilerin sanatsal yönden galeri salonlarında açılıp, açılamayacağına karar vermektedirler. Sanatsal yönden seçici kurulun olumlu görüşünü alan sanatçıya, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, program dâhilinde salon tahsisi yapılır.

Bu sanat kuruluşlarımızın büyük bir bölümünde, 01 Eylül - 30 Haziran tarihleri arasında plastik sanatlar alanında hobi kursları düzenlendiği gibi, Güzel Sanatlar Fakültelerine hazırlık kursları da verilmektedir.

Güzel Sanatlar Galerileri, 01 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında kapalı olup, yılın diğer aylarını kapsayan sergi sezonunda ise, Pazartesi günleri dışında her gün mesai saatleri içinde izleyicilere açıktır.