english

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (Karaman)
T [0338] 213 1395
F [0338] 212 3294

www.karamanhem.meb.gov.tr
Kenzi Cad. Merkez, KARAMAN
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati:

Türk toplumunda Yaygın eğitim/Halk eğitimi faaliyetine hemen her devirde rastlanmaktadır. Türklerin Anadolu’ya geldikleri 1071’den çok önceleri Hun Göktürk ve Uygur Türklerinin düzenledikleri dini törenler, şölenler ve av eğlenceleri bir Halk Eğitimi faaliyetidir.

Bugünkü anlamda Selçuklu ve Osmanlı döneminde başlatılan yaygın eğitim çalışmalarını yürüten kurumlar sosyal yapının ve devlet geleneklerinin yerleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Bu kurumlardan bazıları; medreseler, Ahilik ve Ahiler, Loncalar, Terbiye Ocakları, Ordu ve Enderun okullarıdır.

19. yüzyılın sonlarında ve Cumhuriyet dönemine kadar geçen süre içinde, Tanzimatla başlatılan Çırak Okulları, Türk Ocakları ve 1913’te kabul edilen İlköğretim Kanunu yetişkinlere yönelik Halk Eğitimi Çalışmalarına yeni bir anlayış getirmiş ve bu konuda gelişme sağlamıştır.

Cumhuriyet dönemindeki Millet Mektepleri ve Halkevi ile Halk Odalarının geliştirdiği anlayış sonucu 1952 yılında Milli Eğitim Bakanlığıo bünyesinde ilk olarak Halk Eğitimi Bürosu, 1953 yılında Halk Okuma Odaları ve 1956 yılında ilçelerde Halk Eğitimi Merkezleri açılmaya başlamıştır. 1959 yılında UNESCO’nun desteği ile Temel Eğitim Merkezi kurularak köylerde Halk Eğitimi ve Toplum Kalkınması denemeleri yapılmıştır.

Türkiye’nin planlı kalkınma dönemine girmeye hazırlandığı 1960 yıllında kurulan Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü ile yapılmakta olan çalışmaları toparlamak ve koordine etmek amaçlanmıştır.

Böylece her gün biraz daha gelişme sağlayan Halk Eğitimi çalışmalarının yurt düzeyine yayılması sonucu 24.Ağustos.1970 tarihli Milli Eğitim Bakanlığının Onayları ile Karaman Halk Eğitimi Merkezi’nin açılmasına karar verilmiş, 17/09/1970 tarih ve 05/283-2815 sayılı atama emri ile M.Sami ÇITLAK Müdür olarak görevlendirilmiştir. Adı geçenin 27/10/1970 tarihinde göreve başlamasıyla Karaman Halk Eğitimi Merkezi resmen faaliyete başlamıştır.

İlimiz merkez Cumhuriyet İlkokulu’nun ikinci katındaki küçük bir odada faaliyete geçen merkezimiz 1975 yılı Ocak ayı başında Belediye Sarayı işhanının 2. katında kira ile tutulan iki odaya taşınmıştır. Zamanla oda sayısı 6’ya çıkarılmasına rağmen, hizmet ve faaliyetlerin çok genişlemesi sebebiyle burası da ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiştir. 1984 yılında Bakanlıktan alınan müsaade ile hizmetlerin sürdürüldüğü Belediye İş Hanının 4. ve 5. katlarına taşınmıştır.

Çalışmalar bu şekilde sürdürülürken bir taraftan da; merkezimizi kendi malı olan hizmet binasına kavuşturmak amacı ile 1971 yılında başlatılan ve hiç ara vermeden sürdürülen çabalar sonucu 1977 yılında 3273 metrekarelik bir arsa istimlak edilmiştir.

Nihayet 1988 yılı yatırım programına alınan ve 3.Mart.1989 tarihinde inşaatına başlanılan merkez bina inşaatı 1990 yılında tamamlanarak faaliyete geçmiştir.

Karaman Halk Eğitimi faaliyetleri halen bu merkez binadan sürdürülmektedir.

KURUMUN TANIMI VE KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

27/10/1970 tarihinde yalnız bir müdür ile faaliyete başlayan merkezimize 12.Aralık.1977 tarihinde 2 adet kurs öğretmeni atanmıştır. 1974 yılının Ocak ayında ilk defa memur ve Şubat ayında da hizmetli atanmıştır.