english

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (Artvin-Şavşat)
T [0466] 517 1055
F [0466] 517 1055

www.savsathem.meb.k12.tr
Cumhuriyet Cad. Ardahan Yolu Üzeri, (PTT Karşısı) Şavşat, ARTVİN
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati:

Merkezimizin tüm çalışanlarının katılımı ile belirlenen misyon , vizyon ve temel değerler belirlenmiştir. Bu kapsamda;

Merkezimizin MİSYONU ;

Atatürk ‘ün göstermiş olduğu yolda, Türk Milli Eğitimini Temel  İlkeleri doğrultusunda, yaygın eğitiminin önemini özümsemiş, örgün eğitim sistemi dışına çıkmış  vatandaşlarımıza yaşı ne olursa olsun ihtiyaç duydukları her alanda  eğitim vermek, ülke ekonomisine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek, tüketici değil üretici olmalarına imkan sağlamak, çağdaş ülkelerin eğitim seviyesine ulaşmasını sağlamak için var olan  eğitim merkeziyiz.

bu misyonu gerçekleştirmek için merkezimizin belirlediği VİZYONU ;

istiyoruz ki;…

Kurumumuzun eğitim, öğretim ve araştırma alanında kalitesiyle ilçemizde tercih edilen ;

Çevreye örnek kendisiyle barışık , sevgi ve hoş görü ilklimi soluyan , katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip ;

Kültürel değerlerimizin özünü koruyarak çağı yakalayan , kalıcı ve kendine özgü ürünler ortaya koyan ;

Global değerlere saygılı toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş,

Sürekli kendini geliştiren ,öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen,her zaman duygu ve düşüncelerini ifade edebilen,engelleri aşan,diyaloga açık,doğası tanıyan seven ve koruyan;

Aldığı eğitimle ihtiyaç duyulan alanlarda kendi kendine yetebilen ve

Çevresine faydalı insanların yetiştirildiği global ülke standartlarında eğitim veren, bir merkez olmaktadır.

Merkezimizin misyon ve vizyonu oluşturan temel değerleri;

·         Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
·         Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak,
·         Bilimin evrenselliğine inanmak,
·         Yenilikçi olmak,
·         Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek,
·         Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
·         Herkesi din,ırk,milliyet,renk,düşünce farklılığı ,gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak.
·         Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,
·         Zamanın kıymeti bilmek,
·         Faydalı ve özgün araştırmalar yapmak,
·         İşimizi sevmek.