english

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (Aksaray)
T (382) 217 5603 - 5634

www.aksaray-hem.gov.tr
Merkez, AKSARAY
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati:

M.Ö. 7000-6000 yıllarında Neolitik devirde Anadolu medeniyetinin ilk izlerini gördüğümüz Konya yakınlarındaki Çatal höyükte Hasandağı’na dolayısıyla Aksaray’a ait vesikalara rastlanmaktadır. Burada Hasandağının lav püskürttüğünü tasvir eden bir kazıntı resme rastlanmıştır. Neolitik dönemde Aksaray ve çevresi iskân görmüştür. Kalkolitik ve eski demir devirlerinde iskan olup olmadığı bilinmemekle birlikte çevre köylerde (Böget ve Koçaş) bu döneme ait seramiklere rastlanmaktadır.

     M.Ö. 3000-2000 yıllarında Anadolu’da Hatti kavmi yaşamıştır. Bu dönemde Asurlu Tacirler burada ticaret yapmışlardır. Aksaray’ın ilk ve Orta Tunç devirlerindeki durumunu Acemhöyük ören yerlerindeki yapılan kazılardan ve müze müdürlüğünün satın almış olduğu eski eserlerden öğrenmekteyiz. Bu dönemde Asurlu tüccarlar Mezopotamya’dan gelerek şehirlerin banliyölerinde ticaret merkezi kurmaya başlamışlardır. Asurlu tüccarlar yazıyı biliyorlardı. Pişirilmiş çamur üzerine yazılmış metinler, çamurun pekiştirilmesi suretiyle yapıştırılıyordu. Höyük. M.Ö. 3000’den itibaren iskan edilmiştir. Acemhöyük’ ün en parlak devirleri M.Ö.2000 yılının ilk yarısına isabet etmektedir.

     Koloni dönemlerinin sonlarına doğru, M.Ö. 1700 yıllarında Kafkaslardan gelen, küçük şehir devletleri kuran ve Anadolu’da, askeri bir devlet halinde bir kavmin varlığını görüyoruz. Hint-Avrupalı olan bu kavmin Anadolu’da siyasi iktidarı ele geçirerek kurduğu devlet, eski Hitit Devletidir. Aksaray’da Hititlere ait eserler bulunmamakla beraber mağlup memleketler arasında Aksaray’ın da adı geçmektedir.

     Orta Anadolu’da MÖ.13.yy. sonlarına kadar devam eden Hitit egemenliği M.Ö. 2.yy.da batıdan (Trakya) gelen ve deniz kavimleri olarak bilinen kavimlerin en güçlüsüdür.

     Yanardağ küllerinin sıkışmasından oluşan tüf tabakalarının çok kolay kazılabilme özelliği nedeniyle bölgemize çok sayıda yeraltı şehri, dik yamaçlara kaya içinde yerleşme birimleri yapılmıştır. 7.yy. sonlarından itibaren Müslüman Arapların Anadolu üzerinden İstanbul’a yaptıkları seferler nedeni ile bölgeye sığınan Hıristiyanların sayısı çok artmış, Ihlara, Gelveri ve Göreme gibi yerleşim birimleri oluşmuştur.

Aksaray, 1142 tarihinde Selçuklular tarafından zapt edilmiş ve 1470 yıllarındaki Osmanlı hâkimiyetine kadar İlhanlı, Danişmentli, Karamanoğulları egemenliğinde kalmıştır.1470 yıllarında Aksaray’ı ele geçiren İshak Paşa tarafından, Fatih Sultan Mehmet’in emri ile halkın bir bölümü İstanbul’a nakledilmiştir.

     Aksaray geçmişten günümüze Hitit, Pers, Hellenistik Dönem (Büyük İskender), Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı egemenliklerinde kalmıştır. Cumhuriyet dönemine kadar Konya’ya bağlı bir sancak olan Aksaray 1920 yılında vilayet olmuş, 1933 yılında vilayetliği lağvedilerek Niğde'ye ilçe olarak bağlanmıştır. 15 Haziran 1989 yılında yeniden vilayet olmuştur.

     Aksaray’ın adının ilk olarak eski Hitit metinlerinde geçen “Nenessa (Nenossos) olduğu sanılmaktadır. M.Ö. 1. bin yılda Kral Kiakki döneminde Şinakhatum - Şinukhtu olarak anılan Aksaray, Hellenistik dönemde Kapadokya Krallığına bağlanmış ve Garsaura olan ismi Arkhelais olmuştur. Selçuklular döneminde de II. Kılıçarslan tarafından Arkhelais olan adı Aksaray olarak değiştirilmiş ve ikinci başkent durumuna gelmiştir. Şehre kötü insanların alınmamasından dolayı iyi insanların yaşadığı yer anlamına gelen "Şehr-i Süleha" olarak anılmıştır.


Kurs Başvuru İşlemleri Telefon ile ya da Şahsen Yapılacak

Web Sayfamız Üzerinden yapılan ONLİNE KURS BAŞVURU modülü kapatılmıştır. Kurslarımıza başvuru yapmak isteyenlerin şahsen ya da sabit hattımız olan +90 (382) 217 56 03  - 56 34  veya 0.505.354.77.91 nolu cep telefonumuza başvurularını yapabilirler.
Kurs Listesi Aşağıda Verilmiştir.

• Okuma yazma (ı. ve ıı. Kademe)
• Bilgisayar Kullanımı
• Web Tasarımcısı
• Hızlı Klavye Kullanımı
• Autocad Kursu
• Grafik Ve Animasyon
• El Sanatları Ve Nakış
• Diksiyon (Güzel Konuşma Kursu) 
• İngilizce 
• Almanca
• Fransızca
• Rusça
• Arapça
• Osmanlı Türkçesi
• Aile Eğitimi
• Halk Oyunları
• Ön Muhasebe
• Emlak Danışmanlığı 
• Satranç
• Direksiyon Usta Öğreticiliği
• Arıcılık
• Makineci Yetiştirme
• Kuaförlük
• Kantin İşletmeciliği
• Doğalgaz Ateşçiliği
• Kalorifer Ateşçiliği
• Mantar Yetiştiriciliği
• Spor (futbol, güreş, tekvando vs)
• Müzik (ney, bağlama, gitar vs)
• Hasta Refakatçisi
• Yaşlı Refakatçisi
• Temel Sekreterlik Hizmetleri
• Çini İşlemecisi / Çinicilik
• Satış Görevlisi
• Reyon Görevlisi
• Gaz Altı Kaynakçılığı
• Ebru Kursu
• Resim Kursu (yağlı boya vs)
• Aşçı Çırağı
• Aşçı Yardımcısı
• Pastacı Çırağı
• Ev Yemekleri Hazırlama
• Bebek Beslenmesi (32 saat)
• Çocukların Temel İhtiyaçları (32 saat)
• Çocuk ve Gençleri Tanıma (24 saat)
• Duygusal Gelişim Sorunları (24 saat)
• Evlilik Öncesi Eğitim (152 saat)
• İlk Yardım Kursu (96 saat)
• Sigara Bağımlılığından Korunma (32 saat)
• Okul Çağı Çocuk Beslenmesi (24 saat)
• Görgü Kuralları (48 saat)
• Tüketici Hakları (168 saat)
• Verimli Ders Çalışma Yöntemleri (32 saat)
• Sosyal Uyum Sorunları (32 saat)
• Çocuk ve Okul (32 saat)
• İletişim Yöntem Ve Teknikleri (168 saat)