english

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (Ağrı)
T [0472] 215 2034 - 4245
F [0472] 216 4606

www.hemagri.gov.tr
Yavuz Mh. Hanibaba Blv. Merkez, 04100 AĞRI
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati:

Misyonumuz
Kültürel değerlerimize sahip çıkarak yöremiz insanının sosyal ve mesleki yönden gelişimini sağlayıp mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı, araştırmacı, katılımcı, paylaşan ve üretken insanlar yetiştirmek. Çağı yakalamış örnek bir eğitim kurumu olmaktır.

Vizyonumuz
Elimizdeki olanakları dünyada ve ülkemizde bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olacak şekilde daha çok geliştirmek daha çok insana ulaşmak toplumsal ve kültürel sorunların çözümüne yardımcı olmak,kültürümüzü gelecek nesillere aktarmada köprü olmak,halkı ihtiyaç duyulan konularda bilinçlendirmek hedefimiz olacaktır.