english

KAV Sanat Galerisi
T +90 [312] 491 2232
F +90 [312] 491 2221

info@kavakfi.org.tr
www.kavakfi.org.tr
Turan Güneş Bul. Konrad Adenauer Cad. Nu:61 ANKARA
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati: Pazar, Pazartesi hariç her gün 10.30-18.30 arası

 KAV Sanat Galerisi 

 KAV Genç Sanat 

 

Kılınçarslan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı (KAV), kültür, sanat ve eğitimin insan yaşamındaki öneminin bilincinde olan KUANTA A.Ş.’nin kurucuları Nermin Kılınçarslan ve Bülent Kılınçarslan tarafından 2011 yılında kurulmuştur.

Vakfımızın temel hedefi eğitim, öğretim, bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktır.

KAV, ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesinin ilk adımının eğitim olduğunu ve aynı zamanda işsizlik, suç oranlarında zaman zaman görülen artış ve bunun gibi pek çok sorunun eğitimle büyük oranda çözülebildiğini göz önüne alarak, devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmak amacıyla herkesin şahsi gücü oranında bu alanda destek vermesi gerektiği inancındadır.

Kamu yararına çalışan Vakfımız, bu inançla, öğrenim hayatında başarılı ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere burs vererek destek olmaktadır.

KAV, siyaset üstü olup bursiyerlerimizin ulusal değerlerine sahip çıkan, özgüven sahibi, farklı düşünce ve inançlara saygılı, dürüst ve şeffaf, yaratıcı, cinsiyet, din, dil, ırk ayrımı gözetmeyen, özeleştiri yapabilen, sosyal sorumluluk bilincinde olan vatandaşlar olarak yetiştirilmelerine katkıda bulunmayı görev bilmektedir.

Vakfımız bünyesinde kurulan “KAV Sanat Galerisi” ve “KAV Genç Sanat”’ta sergiler gerçekleştirilecek ve aynı zamanda seminer, konferans, eğitim ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecektir.

Başlıca amaçları, sanata olan ilgiyi artırmak, genç sanatçılara destek olmak, sanat ve sanatseverlerin buluşmasını sağlamak ve sanatsal kavramların daha çok tartışılmasına zemin hazırlamak olan KAV Sanat Galerisi ve KAV Genç Sanat’ın bu sanatsal aktivitelerden elde edeceği tüm gelir Kılınçarslan Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’na aktarılacak ve öğrencilere karşılıksız burs olarak bağışlanacaktır.