english

Kocaeli Üniversitesi GSF Antre Sanat Galerisi
T +90 [262] 303 4402 - 00

gsf@kocaeli.edu.tr
http://gsf.kocaeli.edu.tr
Anıtpark Yerleşkesi, Atatürk Blv. İzmit KOCAELİ
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati:

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997’de ilk dekanımız Prof. Dr. Ünal Demirarslan’ın çabalarıyla kurularak 1997-1998 eğitim-öğretim yılına Kocaeli Üniversitesi’nin Arslanbey Kampüsü'nde başlamış; 1998-1999 eğitim-öğretim yılında ise Hereke Borusan Yerleşkesi’ne, 1999 depreminin ardından onarılan Sümerbank lojmanları binalarına taşınmıştır.


Başlangıçta Resim, Müzik ve Fotoğraf  bölümlerinden oluşan fakültemiz, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında İçmimarlık Bölümü’nün dahil olmasıyla eğitim faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmış; 2001’de dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Nuri Temizsoylu döneminde ise fakülte bölümlerine, 2002-2003 eğitim-öğretim yılı itibariyle Resim ve Heykel Anasanat Dallarını kapsayan Plastik Sanatlar Bölümü ile Fotoğraf ve Grafik Anasanat Dallarını içeren Fotoğraf ve Grafik Sanatları Bölümü eklenmiştir. 2004 yılında, fakültemiz bölümleri arasına Oyunculuk, Sahne Tasarımı ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dallarını bünyesinde barındıran Sahne Sanatları Bölümü eklenmiş, İçmimarlık Bölümü ise 2005-2006 eğitim-öğretim yılı sonunda Mimarlık ve Tasarım Fakültesine taşınmış, bununla birlikte 2006’da Seramik Bölümü kurularak 2007-2008 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.


2006’da Plastik Sanatlar Bölümü’nün revizyon sürecinde, Resim ve Heykel Anasanat dalları birbirinden bağımsızlaştırılarak özerklik kazanmış; aynı şekilde Fotoğraf ve Grafik Sanatları  Bölümü  bünyesinde Grafik ve Fotoğraf Anasanat dalları olarak yer alan programlar da 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren iki ayrı bölüm olarak yapılandırılmıştır.


2007  itibariyle dekanlık görevini yürütmeye başlayan ve halen bu göreve devam eden Prof. M. Reşat Başar’ın döneminde, fakültemiz bölümlerine fakülte ortak derslerini organize eden Temel Eğitim Bölümü ile konservasyon ve restorasyon alanlarında eğitim verecek olan Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü de eklenmiş; böylece fakültemizde bölüm sayısı dokuza ulaşmıştır.


Akademik kadrosunda iki profesör, beş doçent, dokuz yardımcı doçent, on altı öğretim görevlisi bir okutman ve on üç araştırma görevlisi bulunan fakültemiz, lisans düzeyinde verdiği eğitimin yanı sıra, Müzik ve Resim Anasanat Dallarında Yüksek Lisans, Plastik Sanatlar Anasanat Dalında da Sanatta Yeterlik eğitimini sürdürmektedir.


İzmit'e 30, İstanbul'a ise 70 km. uzaklıkta bulunan, Hereke Borusan Yerleşkesi'nde eğitim faaliyetleri devam eden ve 5400 m2 kapalı alana sahip olan fakültemizde 4000’e yakın yayın kapasiteli bir kütüphane bulunmaktadır. 2011-2012 Akademik yılı itibariyle eğitim faaliyetlerini Fotoğraf, Grafik, Müzik, Resim, Seramik, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Temel Eğitim Bölümleri olarak  Anıtpark Yerleşkesi’nde sürdürmeyi planlayan fakültemiz, bu vesile ile öğrencilerine daha da geniş imkanlar sunabilecektir. Eğitim-öğretim faaliyetleri, bir yıl sonra Heykel ile Sahne Sanatları Bölümleri’nin de taşınma planına dahil edilmesiyle birlikte kent kültür ve sanat hayatına katkı sağlayarak devam edecektir.    


Sosyal yaşamı geliştirmek amacıyla fakültemizde KOUKLA ve Öğrenci Kulübü tarafından çeşitli spor ve sanat etkinlikleri, geziler vb. çalışmalar gerçekleştirilmekte, ayrıca burs komisyonu aracılığıyla kamu ve özel kuruluşlarca öğrencilerimize burs imkanı da sağlanmaktadır. Bununla birlikte Erasmus programı kapsamında Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda ve İngiltere’deki üniversitelerle anlaşmalar yapan fakültemiz, öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına da özel önem vermektedir.
Fakültemizin uluslararası ilişkileri de yıldan yıla artmakta, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki üniversitelerle çeşitli işbirlikleri gerçekleştirilmektedir. 1999 Marmara Depremi'nin ardından Kocaeli'de, AICAT, Türk Japon Heykeltıraşlar Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin çabalarıyla başlatılan Türk-Japon dayanışması, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kwansei Gakuin Üniversitesi'nin ortaklığıyla gelişimini sürdürmüş; 2010 yılı Ocak ve Mart aylarında, Japonya Kwansei Gakuin Üniversitesi öğrencilerinin fakültemizi ziyaretiyle başlayan işbirliği ve kültürel etkileşim sürecinde görsel sanatlardan dans ve müziğe kadar birçok sanat disiplinini içeren etkinlikler düzenlenmiştir. İşbirliği süreci, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin Eylül 2010'da Kwansei Gakuin Üniversitesini ziyaretleriyle gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile devam etmiştir. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile ABD Kennesaw State Üniversitesi Sanat Okulları arasındaki işbirliği ise 2009 yılında başlamış; işbirliğinin ilk ayağında Eylül 2009'da Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Müze ve Sanat Galerisi'nde Kennesaw State Üniversitesi öğrencileri bir sergi açmışlar; Mayıs 2010'da ise her iki üniversitenin öğrencileri Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir hafta süren ortak bir atölye gerçekleştirerek Resim Bölümü'nün dış cephesinde duvar resmi çalışması yapmışlardır. 2009 yılından bu yana devam eden işbirliği programı kapsamında, Şubat 2011'de fakültemiz öğretim üyeleri Kennesaw State Üniversitesi'nde seminer, workshop, gitar resitali ve sergi olmak üzere bir dizi etkinlik gerçekleştirmiştir. Mayıs 2011’de ise Kennesaw State Üniversitesi öğretim üyeleri Fakültemizi ziyaret etmişler ve bu ziyaret kapsamında konferans, seminer, masterclass ve gitar resitali gerçekleştirilmiştir.


Fakültemizin, yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği dışında Türkiye’den tek aktif üye olarak ELIA ile (Avrupa Uluslararası Sanat Okulları Birliği) de ilişkisi devam etmektedir. Aynı zamanda dekanımız Prof. M. Reşat Başar, ELIA’nın 21 üyeli temsilciler kurulunda seçilmiş üye olarak görev yapmaktadır.  ELIA kapsamındaki okullarla da proje ilişkilerimiz devam etmektedir.