english

Tartan Evi Sanat Galerisi

Tapucak Mah. Merkez, KARAMAN
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati:

Tapucak Mahallesinde aynı adla anılan sokak üzerinde yer alır. 19.yüzyıl ortalarında Sami Tartan’ın dedesi Hacı Ahmed Efendi tarafından yaptırılmıştır.

İki katlı, orta sofalı plânda, düz toprak damlı olan evin avlusunda mutfak, tandır, ahır, helâ gibi servis hacimleri bulunuyordu. Eve doğu taraftaki çift kanatlı kapı ile girilir. Bu kapının söveleri devşirme malzemedir.

Her iki katın plânı aynıdır. Haçvari plânlı sofanın pahlı köşelerinden odalara girilmektedir. Odaların seki altı, seki üstü birer kemerle ayrılmıştır. Alçı çiçeklikleri, sedirleri, yüklük-gusülhane, ağzıaçıkları geleneksel özelliklere sahiptir.

Evde ahşap süslemeden daha ziyade kalemişi süslemeler dikkati çekmektedir. Kapilarin üzerindeki üçgen alanlarda bitkisel bezemeli kartuşlar, oda çiçekliklerinde, tavan eteklerinde zengin bitkisel süslemeler görülür. Bazı çiçekliklerde perde, bazısında ise saat tasvirleri vardır.

En önemli tasvirler ise 1.kat sofasının sekizgen kubbe eteğinde yer alır. Bunlar, S.Ahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı, Kız Kulesi, bir köşk, çarklı vapur, yelkenli gibi batılılaşma dönemi Türk resminde yer alan konulardır. Bu ev, Resimli Türk evleri arasında en önemli örneklerden birisidir.