english

Kırkayak Sanat Merkezi
T +90 [342] 230 7454

info@kirkayak.org
www.kirkayak.org
Akyol Mah. Şaban Sok. Nu:36/1 Şahinbey, GAZİANTEP
Galeri Hakkında
Ziyaret Gün ve Saati:

Kırkayak Sanat Merkezi; kültürün ve sanatın, toplumsal gelişme odaklı, katılımcı ve çok sesli bir yaklaşımla yaygınlaşmasını, karşılıklı anlayışın kültürel iletişimle sağlanmasını hedefleyen bir sivil toplum girişimi olarak kültür paylaşımı ve sanat üretimi  yapmak için çalışmalarına başladı.

Biz sanatın ve kültürel alanın paylaşılmasıyla karşılıklı anlayış ve duyarlılıkların artacağına, bölgesel farklılıkların ve önyargıların aşılabileceğine inanıyoruz. Zengin kültürel mirasa sahip Anadolu kentlerinde kültürel hayatın canlanması, kent aidiyetinin de modern vatandaşlık kavramına uygun biçimde gelişmesine yol açacaktır.

Kültürün kentsel gelişmeyi biçimlendirmesinin, sanat alanında kurulacak karşılıklı ilişkilerin, toplumsal uyumun, kültürler arası iletişimin ve ilişkilerin gelişmesinin, Türkiye’nin kendi içinde olduğu kadar dünya ile de bütünleşmesi ve ilişki kurması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kırkayak Sanat Merkezi; eşitlikçi, paylaşımcı, özgürlükçü, üretken bir kültür sanat alanının yaratılmasına katkı sunmaya, eşitliğe, özgürlüğe, barışa ve halkların kardeşliğine inancını yaşatmaya ve geleceğe aktarmaya, ülkede kültür ve sanat alanının geliştirilmesine çaba harcayacaktır.

Kırkayak Sanat Merkezi; Ülke ve dünya kültürlerini, yaratılan sanat ürünlerini insanlığın ortak hazinesinin parçaları olarak görecek ve korunmasına; geliştirilmesine, paylaşılmasına katkıda bulunmaya çalışacaktır.

Kırkayak Sanat Merkezi; bu amaçla  ülkemiz sinemasına verdiği emekler ve  “bağımsız sinemanın” gelişimine yaptığı katkılardan dolayı; Antepli yazar, sinemacı, kültür adamı Onat Kutlar anısına her  yıl “Sinema Bir Şenliktir” sloganıyla “Onat Kutlar Film Festivali” düzenlenecek ve uluslararası bir festival için çalışmalarına hız verecektir.