english
FULL Art Prize (2012)
Başlama-Bitiş Tarihi: 14.03.2012 - 01.04.2012
www.fullartprize.org
info@fullartprize.org
Yer: İstanbul
Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te
FULL, Türkiye’nin ilk güncel sanat ödülünü duyurmaktan gurur duyar: FULL Art Prize!

FULL ART PRIZE / Güncel Sanat Ödülü  

1. AMAÇ 

FULL Art Prize, sanatçılara destek vererek, Türkiye güncel sanatının gelişmesi ve daha ileri noktalara taşınabilmesinin yanısıra, Türkiye’nin ve İstanbul’un dünya için önemli bir çağdaş sanat merkezi olarak tanınmasında destek olmayı amaçlar. FULL Art Prize, güncel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçıların keşfedilmesi, toplumun daha geniş kesimleriyle buluşturulması ve uzun vadede genç sanatçıların desteklenmesini amaçlar. Yerel ve global sanat dünyası için, henüz olgunlaşmakta olan yeni ifade biçimlerini keşfetmek ve desteklemek FULL Art Prize’ın öncelikleri arasındadır. Demokratik başvuru süreci sonucunda, bağımsız ve her yıl değişecek jüri üyeleri tarafından oylanarak seçilen sanatçıların her birinin geleceğin sanatını yönlendiren aktörler olmaları hedeflenmektedir. Hazırlanacak sergi ve kataloglarla, gençliğin yarattığı üretim, kayıt altına alınacak ve bir bellek oluşumuna katkıda bulunması hedeflenecektir. 

2. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI 

2.1 Yarışma, 40 yaşını aşmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Türkiye'de en az 2 senedir ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarına açıktır.
2.2 Yarışma, resim, heykel, video, enstalasyon, yeni medya vb güncel sanatlar alanında çalışmalar üreten sanatçılara açıktır.
2.3 Değerlendirme Jürisi üyelerinin eşleri ile birinci derece kan ve kayın hısımları, Değerlendirme Jürisi üyelerini belirleyen ve atayanlar arasında bulunanlar, jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar, yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylamakla görevli olanlar Yarışma’ya katılamazlar.
2.4 Katılımcılar, başvurularını sadece www.fullartprize.org adresine yaparlar. Başvurular, sadece sanatçının kendisi tarafından yapılır.
2.5 Yarışmaya katılım süresi 1 Ocak-1 Nisan 2012 tarihleri arasındadır. 1 Nisan 2012 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.6 Katılımcılar, belirtilen websitesindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmakla yükümlüdürler. 
2.7 Başvuru Malzemeleri: 

1) Eksiksiz doldurulmuş başvuru formu.
2) Özgeçmiş.
3) Sanatçının kendi pratiğiyle ilgili kısa bir metin (zorunlu değildir, eklenmesi tercih edilir).
4) Başvurulan yapıtların her biri hakkında kısa bir sunum yazısı. (Eğer yapıt sergilenmişse, sergi metni de eklenebilir).
5) Başvurulan yapıtların listesi ve özellikleri (işin fiziksel ölçüleri, kullanılan teknikler, üretim tarihi ve yapıtın ismi; videolarda süre v.b.)

Başvuru Malzemeleriyle İlgili Olarak:

Katılımlar, portfolyolar üzerinden yapılmaktadır. Bu sebeple, katılımcılar yarışma koşullarına uygun nitelikte, son 5 senede ürettikleri, en fazla 10 yapıtla /projeyle Yarışma’ya katılabilirler.

Her bir katılımcının başvurusu 10MB’ı geçmemek üzere;

1) Katılımcıların, başvurucakları yapıtların imajlarının ve istenen bilgilerin yer aldığı bir pdf dosyası hazırlamaları tercih sebebidir.
2) Gönderilecek olan malzemeler:
İmajlar: 100dpi, maksimum 1600 pixel genişlikte ve jpeg formatında olmalıdır.
Video ve ses dosyaları için: Daha önce internet üzerinden paylaşılmış işler için medyaların mevcut olduğu adresler (URL uzantılı) verilmelidir. İşler herhangi bir websitesinde yer almıyorsa, dosya paylaşım sitelerine yüklenip (örn. Rapidshare, dropbox gibi) gönderilebilir.
3) Tüm başvuru malzemeleri, önce soyadı, sonra isim ve en son yapıtın ismi olarak belirtilmelidir (örneğin; başvuru yapan Aydan Kaya ise, yollanan malzeme Kaya_Aydan(yapıt ismi).jpg şeklinde) yollanmalıdır. Yollanan dosyaların isimleri yazılırken Türkçe karakter kullanılmamasına dikkat edilmelidir. (Aksi halde, dosyanın açılmasında, yüklenmesinde problemler yaşanmaktadır)

2.8 Birden fazla kişinin ortak olarak çalıştığı bir yapıtla Yarışma’ya katılması halinde, yapıt sahiplerinin her birinin bu Şartname’de belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Bu durumda yapıt sahiplerinin idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen birini temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Yapıt sahiplerinden her biri idareye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar.
2.9 Yarışmaya sunulan yapıtların özgün olması gerekmektedir. Katılımcılar, Yarışmaya sunulan yapıtların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin yapıt üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, yapıtın başka bir yarışmada ödül almadığını, yarışmaya katılan yapıt üzerinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında sergilenmesi ve kataloglarda yer alması nedeniyle herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve beyan ederler.
2.10 Yarı finale kalan 10 yarışmacı, yapıtlarının www.fullartprize.org websitesinde, yayımlanacak olan katalogda ve Ekim 2012’de gerçekleştirilecek sergide yer almasını kabul ve beyan ederler.
2.11 Katılımcılar, başvuruda bulunduğu yapıtların, sergi tarihinde taşınması, kurulumu, gösterimi ile ilgili herhangi bir sakınca olmayacağını beyan eder.
2.12 Katılımcılar, başvuruda bulundukları yapıtların saklama, sergileme, paketleme ile ilgili detaylarını başvuru esnasında belirtilmelidirler. Sergide yer alacak yapıtlar, sergi süresince sigortalanır. 

3.DEĞERLENDİRME JÜRİSİ 

Evrim Altuğ (gazeteci, eleştirmen)
Hüseyin Arslan (FULL, Ar Şirketler Grubu CEO)
Gülsün Karamustafa (Sanatçı)
Vasıf Kortun (SALT, Araştırma ve Programlar Direktörü)
Bige Örer (İKSV, İstanbul Bienali Direktörü)
Agah Uğur (Koleksiyoner, Borusan  Holding CEO) 

4. DEĞERLENDİRME 

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan tasarımlar Değerlendirme Jürisi kararı ile yarışmadan çıkarılır: 

*Şartnamede belirtilen şekilde yapılmayan başvurular.
*Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlardan herhangi birine uymayan tasarımlar. 

5. ÖDÜLLER 

Değerlendirme sonucunda, ödüle layık görülen yapıtlara aşağıdaki miktarlarda ödül verilecek olup, bu ödüllerden doğacak vergi, resim ve harç yükümlülükleri AR Şirketler Grubu’na aittir. 
Jüri Değerlendirmesi sonucunda, Yarışma jürisi tarafından birinci seçilen yapıt sahibi sanatçıya 25.000 TL net para ödülü verilir.
Değerlendirme sonucu belirlenen 10 yarıfinalistin yapıtları 15 Mayıs-15 Ağustos 2012 tarihleri arasında, www.fullartprize.org sitesinde yapılacak halk oylamasında en yüksek oyu alan yapıtın sanatçısına 5.000 TL net para destek ödülü olarak verilir. 

6. YARIŞMA TAKVİMİ 
Başvuru Tarihleri: 1 Ocak-1 Nisan 2012
Jüri Değerlendirme Tarihleri: 15-30 Nisan 2012
Yarıfinalistlerin Açıklanma Tarihleri: 15 Mayıs 2012
Sergi Açılışı ve Birinci Gelen Sanatçıyla Halk Oylamasında En Çok Oyu Alan Sanatçının Açıklanma Tarihi: Ekim 2012

7. DİĞER HÜKÜMLER 

7.1 FULL, Arista Holding iştiraki olarak faaliyetlerini gerçekleştirir.
7.2 Arista Holding iştiraki olan FULL, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilecek ve bültenlerinde söz edebilecektir. 
7.3 Arista Holding iştiraki olan FULL, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada Yarışma’yı iptal etme, şartlarını değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda, başvuru yapan katılımcıların yapıtları herhangi bir mecrada kullanılmayacağını taahhüt eder. 
7.4 Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve jüri kararlarını Kabul etmiş sayılacaklardır. 

KATILIM BEYANI 

Yarışmaya göndermiş olduğum yapıt özgün bir çalışmadır. Aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin yapıt üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, yarışmaya katılan yapıt üzerinde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yapıtın sergilenmesi, yayınlanması ve sair nedenlerle bir talepte bulunmayacağımı, şartnameyi okuyup anladığımı, fikri ve sınai haklarla ilgili tüm koşulları peşinen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Sorularınız için info@fullartprize.org adresine eposta gönderebilirsiniz.

Henüz yorum yapılmamış.