english
Ekmeleddin İhsanoğlu Adına Milletlerarası Dokuzuncu Hat Yarışması (9)
Başlama-Bitiş Tarihi: 06.03.2012 - 31.10.2012
http://tr.ircica.org
Yer: İstanbul
Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te

Milletlerarası Hat Yarışması fikri ilk defa İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nin Nisan 1983 yılında düzenlediği “İslâm Sanatlarının Ortak Prensip, Şekil ve Temaları” konulu milletlerarası sempozyum sonunda yayınlanan “İslâm Sanatlarına dair İstanbul Deklarasyonu”nda yer almıştı. Hat sanatının muhtelif yönleriyle ele alındığı ve hat severlerle hat hocalarının katıldığı bu sempozyumda hüsn-i hattın İslâm sanatlarını birleştirmedeki rolü ile böyle bir yarışma düzenlemenin önemi ve gereği üzerinde durul-muştur.

YARIŞMANIN GAYESİ
Bu yarışmanın gayesi, “Klasik İslâm Hat Sanatı”nın korunması, teşviki, yaşatılması ve geliştirilmesidir. Dolayısıyla, İslâm kültürü dışından gelen tesirlerle, aslına uygun “Klasik İslâm Hat Sanatı” anlayışı dışında gelişmeye başlamış olan yaklaşımlar yerine, İslâm hattatlarının, geleneğe bağlı prensip ve kaideler içinde devam ettirdikleri neviden eserlerin elde edilmesi hedef alınmaktadır. Bu maksada ulaşıldığında, bir yandan sanatkârların çalışmaları için müşterek bir zemin hâsıl olacak, öte yandan da İslâm sanatları arasında önemli bir yeri olan hat sanatı dalında tüm müslümanların paylaşacakları bir zevkin teessüsü temin edilecektir.

1986 yılında merhum Hâmid Aytaç (1891-1982) adına düzenlenmiş olan ilk yarışmadan sonra IRCICA tarafından diğer yarışmalar büyük hat üstadları adına düzenlenerek genç hattatların onların yolunda gitmelerini teşvik etmek ve özendirmek, ayrıca o üstadları yâd etmek düşünülmüştür. İkinci yarışma 1989 yılında Yâkut el-Mustasımî (ö. 698/1298) adına, 1992 yılında üçüncü hat yarışması ölümünün 1000. yılı münasebetiyle İbnü’l-Bevvâb (ö. 413/1022) adına, 1997 yılında dördüncü hat yarışması Şeyh Hamdullah (833-926/1429-1520) adına, 2000 yılında beşinci hat yarışması Seyyid İbrahim (1897-1994) adına, 2003 yılında altıncı yarışma 400. hicrî ölüm yıldönümü münasebetiyle Mîr İmâd el-Hasenî (961-1024/1554-1615) adına, 2006 yılında yedinci yarışma Iraklı meşhur hattat Haşim Muhammed el-Bağdadî (1335-1393/1917-1973) adına ve sekizinci yarışma Suriyeli tanınmış hattat Muhammed Bedevî el-Dirânî (1312-1387/1894-1967) adına düzenlenmiştir.

Dokuzuncu yarışma ise hat sanatını canlandırma ve geliştirme yönünde sağladığı kalıcı üstün katkılar sebebiyle Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu adına düzenlenmektedir.

EKMELEDDİN İHSANOĞLU
İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin (IRCICA, İstanbul) kurucu Genel Direktörü (1980-Aralık 2004) ve İslâm İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreteri (Ocak 2005 - ). 1980’den beri hat sanatına hasrettiği çeşitli faaliyetleri ve bu sanatı devamlı himayesi dolayısıyla bu sanatın yeniden canlandırılmasında ve gerek sanatkâr ve sanatseverlerin gerekse kurumların bu sanata ilgisinin artırılmasındaki katkılarıyla sadece İslam dünyasında değil, bütün dünyada tanınmıştır.

1986 yılında ilkini düzenlediği milletlerarası hat yarışmaları dizisinin hazırlıkları sürmek-te olan dokuzuncusu, İhsanoğlu’nun sahip olduğu değerlere hürmet ve kıymetli desteğine şükran ifadesi olarak kendisine atfedilmiştir.

İhsanoğlu, günümüz seçkin hattatlarının eserlerinden oluşan birçok sergi düzenlemiş ve bunların çeşitli ülkelerde sunulmasını sağlamıştır. Ayrıca değişik ülkelerde hattatların yetiştirilmesine gayret etmiş, eğitim programları serisi oluşturmuş, ilk milletlerarası İcazet takdim törenini 1988 yılında Amerikalı hattat Muhammed Zekeriya için düzenleyerek hat sahasında İcazet geleneğini canlandırmıştır.

Hat sanatı konusunda kaynak bir eser hazırlanması çalışmalarını başlatmış ve editörlüğünü yaptığı Hat Sanatı adlı bu başyapıtın Türkçenin yanısıra İngilizce, Arapça, Japonca ve Malayca olarak neşredilmesini sağlamıştır. Hat şaheserlerinin yayınlanmasını sağlamasının yanında meşhur hattatların hazırladığı çalışma kitaplarının (Meşk) neşrini de temin etmiştir.

20. asrın seçkin hattatı Hâmid el-Amidî (Aytaç) ile tezhip ve tezyin sanatlarının iki meşhur sanatkârı Prof. Tahsin Demironat ve Rikkat Kunt hakkında belgesel filmler hazırlatmıştır.
Çeşitli fen fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan Ekmeleddin İhsanoğlu İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü’nün kurucu başkanı ve ilk profesörüdür. Aynı zamanda Türk Bilim Tarihi Kurumu’nun (TBTK) ve İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı (İSAR)’nın kurucu başkanı olan İhsanoğlu, 2001-2005 yılları arasında Milletlerarası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliği’nin (IUHPS) başkanlığını yapmıştır. Halihazırda İslâm dünyasında ve Batı ülkelerinde çok sayıda milletlerarası birliğin, akademik kurumların bilim konseyleri ve danışma kurullarının üyesi olan İhsanoğlu aynı zamanda çok sayıda merkezin, enstitünün ve derginin yayın kurulu üyesidir. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak kaleme aldığı yayınları arasında bilim ve bilim tarihi, İslâm kültürü, Türk kültürü, İslâm-Batı ilişkileri, Türk-Arap ilişkileri konularında birçok kitap, makale ve inceleme bulunmaktadır. Bu yayınların birçoğu Doğu ve Batı dillerine çevrilmiştir. İhsanoğlu’na çok sayıda Kral ve Devlet Başkanı tarafından madalya ve nişan ile değişik ülkelerdeki pek çok üniversite tarafından fahri doktora unvanı tevcih edil-miştir.

Hat sanatına olan ilgisi oldukça erken bir yaşta, hüsn-i hatta kabiliyeti olan ve bu sanata derin bir ilgi duymakla kalmayıp bizzat bu sanatı icra eden, hatta nadir kitapları istinsah ederek bu kitapları koleksiyonuna dahil etmeyi seven babasının sayesinde başlayan Ekmeleddin İhsanoğlu, evinin duvarlarında asılı tezhipli hat eserlerinin arasında büyüdü. Bu eserlerden biri, Osmanlı Sultanı I. Ahmed’in şiirinin Mehmed Esad Yesarî’nin eserini takliden Hâmid el-Amidî tarafından yazılan şaheserdi. Böylece İhsanoğlu’nun hat sanatına olan yakın ilgisi ve bu sanatın İslâm dünyasındaki özellikleri hakkındaki sağlam bilgisi erken yaşlarından itibaren gelişmişti.

01. TERTİP HEYETİ
İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nin Genel Direktörü Başkanlı-ğı’nda kurulmuştur.

02. YARIŞMA JÜRİSİ
Jüri, klasik İslâm Hat Sanatı sahasında milletlerarası seviyede kabul görmüş olan aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.
Jüri Üyeleri
- Dr. Halit Eren, IRCICA Genel Direktörü (Tertip Heyeti Başkanı)
- Mus’ad Hudayr el-Bursaîdî, Hat sanatı hocası, Mısır
- Ubeyde Muhammed Salih el-Benkî, Hat sanatı hocası, Suriye
- Hamîdî Bel'îd, Hat sanatı hocası, Fas
- Dr. Abdurrıdâ Behiye, Hat sanatı hocası, Irak
- Celil Resûlî, Hat sanatı hocası, İran
- Fuad Başar, Hat sanatı hocası, Türkiye
- Davud Bektaş, Hat sanatı hocası, Türkiye
Şeref Üyeleri
- Ahmed Ziya İbrahim, Hat sanatı hocası, Suudi Arabistan
- Hasan Çelebi, Hat sanatı hocası, Türkiye
- Prof. M. Uğur Derman, Hat sanatı uzmanı ve tarihçisi, Türkiye
- Dr. Muhammed Şerifî, Hat sanatı hocası, Cezayir

03. YARIŞMA SEKRETERYASI
03.01
Yarışma ile ilgili her türlü faaliyet, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) nezdinde kurulan “Milletlerarası Hat Yarışması Sekreteryası” tarafından Said Kasımoğlu’nun koordinatörlüğünde yürütülecektir.
03.02
Yarışma ile ilgili her türlü haberleşme, aşağıdaki irtibat adresleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Milletlerarası Hat Yarışması Sekreteryası
İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)
Yıldız Sarayı, Seyir Köşkü, Barbaros Bulvarı, 34349 Beşiktaş-İstanbul, Türkiye
Telefon: +90212 259 1742 – Faks: +90212 258 4365
e-posta: calligraphy@ircica.org

03.03
Yarışma Sekreteryası, yarışma sonuçlarının ilan edilmesi öncesi veya sonrasında Yarışma Jürisi’nin çalışma tarzı ve kararları ile ilgili konularda muhatap değildir.

04. YARIŞMANIN MUHTEVASI VE UYGULANACAK ESASLAR

04.01 Yarışma Dalları
Yarışma aşağıdaki dallarda açılmıştır:
Celî Sülüs, Sülüs, Nesih, Celî Ta’lîk, Ta’lîk (Nesta’lîk), Celî Dîvanî, Dîvânî, Kûfî, Rık’a, Mağribî

04.02 Kaideler
Yarışmaya katılacak eserler klasik anlayış ve kaidelere uygun olarak kamış kalemle ve kalem hareketini de belli edecek şekilde klasik siyah mürekkeple yazılacaktır.

04.03 Değerlendirme Esasları
Yarışmaya sunulacak eserler klasik hat sanatı esaslarına göre değerlendirilecektir. Manayı bozacak derecede tertip ve teşrifat hataları olan, bariz imla hataları bulunan ve bu kitapçıkta zikredilen diğer şekil ve şartlara riayet edilmemiş levhalar -sanat değeri ne olursa olsun- değerlendirme dışı tutulacaktır.

05. MÜKÂFATLAR VE TELİF HAKLARI
05.01
Ekmeleddin İhsanoğlu adına düzenlenen 9. Hat Yarışması için toplam 124.500- ABD Doları mükâfat konmuş olup bu mükâfat aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır.
Hattın nevi I. Mükâfatı II. Mükâfatı III. Mükâfatı Toplam

a. Celî Sülüs 7.500 5.000 2.500 15.000
b. Sülüs 7.500 5.000 2.500 15.000
c. Nesih 7.500 5.000 2.500 15.000
d. Celî Ta’lîk 5.000 3.000 2.000 10.000
e. Ta’lîk 5.000 3.000 2.000 10.000
f. Celî Dîvânî 5.000 3.000 2.000 10.000
g. Dîvânî 3.000 2.000 1.000 6.000
h. Kûfî 2.000 1.500 1.000 4.500
i. Rık’a 2.000 1.500 1.000 4.500
j. Mağribî 2.000 1.500 1.000 4.500
Toplam 46.500 30.500 17.500 94.500

Yarışmacıların çalışmalarını teşvik etmek amacıyla, her dalda mükâfat kazanan 3 eseri takip eden en iyi 3 eserin sahiplerine 1000’er ABD Doları teşvik armağanı verilecektir (10x3x1000=30.000). Böylece mükâfat ve teşvik armağanlarının sayısı 60’a ulaşmaktadır.
05.02
Jüri, yarışmaya gönderilen değişik dallardaki eserler arasından hiçbirini dereceye veya teşvik armağanlarına lâyık görmeyebilir; bu konudaki jüri kararı, diğer bütün jüri kararları gibi kat’îdir; yarışmacılar neticelere itirazda bulunamazlar.
05.03
Yarışmaya gönderilen eserler, mükâfata lâyık görülsün veya görülmesin, IRCICA’nın temellükünde olacak, başta İstanbul’da bulunan IRCICA olmak üzere diğer İslâm ülkelerinde sergilenebilecektir. IRCICA, aynı şekilde, uygun göreceği eserleri yayınlayabilir.
05.04
Mükâfatların veriliş tarihi ve şekli, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından ileri bir tarihte açıklanacaktır. Ayrıca Merkez, birincilerin davet edileceği bir ödül töreni ile eserlerinden meydana gelecek bir sergi ve hat sanatı hakkında bir sempozyum düzenlemeye çalışacaktır.
05.05
Ödül kazanan yarışmacılara birer takdir sertifikası verilecektir.

06. KATILMA ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ
06.01
Yarışmaya, bu şartnamede açıklanan şartlara uymak üzere, Klasik İslâm Hat Sanatı dalında eser verebilecek herkes şahsen katılabilir.
06.02
Bir yarışmacı, yarışmaya 10 daldan en çok iki ayrı dalda birer eser göndererek katılabilir. Yarışmaya ikiden fazla veya aynı dalda birden fazla eser gönderen yarışmacıların eserleri kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
06.03
Daha önceki yarışmalarda birinci olan veya birinciliği paylaşanlar da bu yarışmaya katılabilir.
06.04
Yarışmaya katılabilmek için ekteki formun doldurulup en geç 31 Ekim 2012 tarihine kadar Yarışma Sekreteryası’na gönderilmesi gerekmektedir.
06.05
Gönderme: Yarışmaya sunulacak eserler tezhipsiz olarak, kırılmadan, bükülmeden, ezilmeden, çerçevelenmeden ve mukavvaya yapıştırılmadan yarışma adresine, 2013 yılının Şubat ayı sonuna kadar Yarışma Sekreteryası’nın eline ulaşacak şekilde, elden teslim edilebilecek veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilecektir.

06.06
Yarışmacıların, mektuplarının Yarışma Sekreteryası’na zamanında ulaştığından emin olmak için bütün yazışmalarını iadeli taahhütlü olarak yapmaları tavsiye olunur. Yarışma Sekreteryası ancak lüzumlu hallerde yarışmacıların mektuplarını cevaplandıracaktır.

07. TAKDİM ŞARTLARI
07.01
Yarışmaya gönderilecek eserlerin jüri tarafından değerlendirmeye tâbi tutulabilmesi için, aşağıdaki şartlara uyması gerekmektedir:
a. Kimlik: Levhalar üzerinde, yarışmacının kimliğini belirtecek hiçbir işaret bulunmayacaktır.
b. Renk: Yarışmaya gönderilecek eserler, kırık beyaz veya açık renkli, hat sanatına uygun tercihen aharlı kağıt üzerine siyah mürekkeple yazılacaktır.
c. Eb’ad: Yarışmaya gönderilecek eserler 40 x 60 cm ebadında olacaktır. Bu ölçülere uymayan levhalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
d. Ambalaj: Yarışmaya sunulacak eserler, kırılmadan, bükülmeden, Yarışma Sekreteryası’nın eline düz olarak ulaşacak şekilde ambalajlanıp takdim edilmeli-dir.

07.02

Mesuliyet: Yarışmayı düzenleyen kuruluş veya onun nam ve hesabına yarışmayı yürüten kuruluş ya da kuruluşlar, eserlerin postada gecikmesinden, zedelenmesinden ya da kaybolmasından doğacak sonuçtan mesul değildir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın İlânı, Mart 2012
Yarışmaya kayıt (son tarih), 31 Ekim 2012
Eserlerin kabulü (son tarih), 28 Şubat 2013
Değerlendirme Toplantısı, Nisan 2013
Neticelerin açıklanması, Mayıs  2013

Henüz yorum yapılmamış.