english
Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi 6
Başlama-Bitiş Tarihi: 01.09.2011 - 31.10.2011
www.mimarist.org
malzemekongresi@mimarist.org
(0212) 259 74 20
Yer: İstanbul
Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te

Kongre Takvimi
Bildiri Özetlerinin Teslimi: 31 Ekim 2011
Bildiri Özetlerinin Değerlendirilmesi: 30 Kasım 2011
Bildiri Tam Metninin Teslimi: 14 Mayıs 2012
Bildiri Tam Metninin Değerlendirilmesi: 11 Haziran 2012
Tam Metnin Son Teslimi: 15 Ekim 2012
Kongre Tarihi: Kasım 2012

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Türkiye'de mimarlık temel alanında yapı malzemeleri konusunda tüm rol alanlar arasında ortak bir platform oluşturarak bilgi birikimi sağlamak, yaymak ve bu yolla gerekli etkileşimi olanaklı kılarak, geleceğe yönelik yeni açılımlar yaratmak olan temel misyonu çerçevesinde, 2012 yılında 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi'ni gerçekleştirecektir.

Bilindiği gibi, hemen her alanda, evvelce sadece yerel ölçekte hissedilen her türlü devinim, teknolojinin gelişmesiyle boyut değiştirmiş ve küresel ölçekte sorumlulukların paylaşılmasını gerekli kılmıştır. Bu küresel ağın içinde yer alan ülkemiz de, dünya genelinde tartışılan konulara kendi bilimsel ve uygulamaya yönelik katkılarını ortaya koymak sorumluluğunu taşımaktadır.

Toplumun sağlık, konfor ve huzurunu doğrudan etkileyen bir mesleğin bireyleri olarak, toplum için yaratılacak mekânların, yine toplum tarafından ve nesiller boyunca ortaklaşa kullanılmasına olanak sağlayacak düzenlemeleri dikkate alarak düşünülmesinin, tasarımlanmasının gerekliliği, çok genel bir yaklaşımla öncelikli sorumluluğumuzdur. Özünde mevcut durumu korumak, iyileştirmek ve dünyanın ekolojik dengesini koruyarak yeni yaşam alanları yaratmak olan bu yaklaşım malzemeyi salt fiziksel/kimyasal özellikleri ile değil mimarlık eylemi ile ilişkisini kurarak ve ayrıntıda aşağıdaki konular üzerinde yoğunlaşarak irdelemeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

•    Başta enerji, su ve kaynak tüketimini, sera etkisi yaratacak emisyonu ve her türlü atığı azaltmak;
•    Mevcut yapıları enerji/maliyet etkin ve yaşanabilir kılan teknolojileri yaratmak;
•    Biyo-, nano- ve enformasyon teknolojilerinden yararlanan dayanıklı, yüksek performanslı yeni oluşumlar, olanaklar yaratmak;
•    Kültürel mirası korumak;
•    Doğal afetlerin ve çevrenin olumsuz etkilerini en aza indirmek;
•    Özel teknik gereksinmelere yanıt veren yüksek katma değer taşıyan, akıllı, esnek fiziki-kimyasal niteliklere sahip olmak;
•    Zemin altında yaşamın sürdürülmesi gibi farklı alternatif yaklaşım ve yapılanmaları olanaklı kılacak etkileri karşılamak, sönümlemek ve sürdürmek.
6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda mimarlık-malzeme ilişkisini kuramsal, deneysel çalışmalarla, uygulama süreç ve örnekleriyle genel bir çerçevede ele alarak çok yönlü sorgulamayı hedeflemektedir.

Yapı Malzemesinin Tasarım, Yapım ve Teknolojiyle İlişkileri
•    Tarihsel gelişim ve gelecek
•    Strüktür, sistem
•    İşlev, detay, uygulama
•    Kullanım, bakım, onarım, güçlendirme
•    Üretim, biçimlendirme
•    Güvenlik
•    Estetik

Fiziksel Çevre Kontrolü ve Sürdürülebilirlikte Yapı Malzemesi
•    Isı-nem-su, ışık, ses, yangın
•    Deprem, sel, rüzgâr
•    Ekoloji, enerji, kaynak kullanımı, geri dönüşüm, kalıcılık
•    Yerellik/küresellik
•    İç ve dış ortam çevre kalitesi, yaşam sağlığı

Tarihi Çevre ve Mimari Mirasta Yapı Malzemesi
•    Mimari miras, restorasyon, rekonstrüksiyon
•    Yeniden işlevlendirme

Kalite ve Denetimde Yapı Malzemesi
•    Performans
•    Standartlar, yönetmelikler, yapı malzemesi bilgi sistemleri, ürün şartnameleri
• Birim fiyat, elde edilebilirlik, optimizasyon, verimlilik, yapım maliyeti, kullanım maliyeti

6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi
Destek ve Teşvik Ödüllendirmesi
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yapı Malzemeleri Komitesi olarak; Türkiye'de mimarlık temel alanında, yapı malzemeleri konusunda tüm rol alanlar arasında ortak bir platform oluşturarak bilgi birikimi sağlamak, yaymak ve bu yolla gerekli etkileşimi olanaklı kılarak, geleceğe yönelik yeni açılımlar yaratmak olan temel misyonumuz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan birisi de Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi’dir.

2012 yılında 6. sını gerçekleştireceğimiz Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi aynı zamanda Türkiye’nin yapı malzemesi alanındaki bilimsel çalışmalara destek niteliği de taşıyor. Bu bağlamda Türkiye’de “mimarlık-yapı malzemesi, yapı-yapı malzemesi bağlamlarında akademik, bilimsel üretimin özendirilmesi, katkıda bulunulması, gerçekleştirilmesi” amacıyla, Kongreye sunulan bildiriler arasından Kongre Bilimsel Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme ile ödüllendirme yapılacaktır.

Özgünlük ve Mimarlık Temel Alanına Katkısı olan bildiri ya da bildirilere Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği destek ve teşvik ödülü verilecektir.

Değerlendirme Kongre Bilimsel Kurulu tarafından tam bildiri metinleri üzerinden yapılacak ve sonuç Kongre sırasında açıklanacaktır. Mimarlar Odası yöneticileri, Komite çalışmalarında yer alan üyeleri, Bilim Kurulu üyeleri tarafından sunulan bildiriler ödüllendirme kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanarak 31 EKİM tarihine kadar Kongre Sekreterliğine gönderilecektir. Bildiri katılım bedeli bildiride yer alan her isim için 60 TL dir. Katılım bedeli bildiri tam metninin teslimi sırasında ödenecektir.

Kongre Bilimsel Kurulu
M. Süheyl AKMAN, Prof. Dr. (İTÜ)
Erkan AVLAR, Yrd. Doç. Dr. (YTÜ)
Fevziye AKÖZ, Prof. Dr. (YTÜ)   
Firuzan BAYTOP, Y. Mimar (GSA)
Murat ERİÇ, Prof. Dr. (MSGSÜ)
Halit Yaşa ERSOY, Prof. Dr. (MSGSÜ)
Ahmet GÜLEÇ, Doç. Dr (İÜ)
Erol GÜRDAL, Prof. Dr. (İTÜ)
Mehmet Ş. KÜÇÜKDOĞU, Prof. Dr. (İKÜ)
Leyla TANAÇAN, Doç. Dr. (İTÜ)
Canan TAŞDEMİR, Prof. Dr. (İTÜ)
Nabi YÜZER, Doç. Dr. (YTÜ)

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Ümit ARPACIOĞLU
Erkan AVLAR
Kubilay BÜYÜKLÜ
Bülend CEYLAN
Halit Yaşa ERSOY
Leyla TANAÇAN
Canan TAŞDEMİR
İbrahim UYSAL
Sami YILMAZTÜRK
Fehiman YURTTAŞ EKER


Kongre Sekreterliği
Fehiman Yurttaş Eker
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası
Barbaros Bulvarı Beşiktaş 34349 İstanbul
Tel.: (0212) 259 74 20
Faks: (0212) 327 13 61
E-Posta: malzemekongresi@mimarist.org
Web: www.mimarist.org

 

Henüz yorum yapılmamış.