english
Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması
Başlama-Bitiş Tarihi: 20.02.2012 - 16.03.2012
www.odemis.bel.tr
projeyarismasi@odemis.bel.tr
Yer: İzmir
Form 1
Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te

Yarışma Teması: Kentsel Tasarım

Yarışma Amacı: Yarışmanın adı, Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’dır. Yarışma, Ödemiş Belediye Başkanlığı’nca  ulusal düzeyde, serbest ve tek aşamalı olarak günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat anlayışına uygun, ekonomik, çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların teşviki amacıyla açılmıştır.

Yarışmanın konusu, Ödemiş Belediyesi Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması düzenlenmesi; Hükümet Meydanı’nın tören alanı niteliğinin sürdürülerek yeniden düzenlenmesi, Yeni Belediye Hizmet Binası meydan düzenlemesi ve yakın parselle bütünleştiren karma işlev alanı (kültürel ve sanatsal merkez) tasarımını da kapsayan, mimarlık ve kentsel tasarım projelerinin elde edilmesidir.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın İlanı: 17 Şubat 2012
Son Soru Sorma Tarihi: 16 Mart 2012
Cevapların Gönderilme Tarihi: 26 Mart 2012
Proje Teslim Tarihi: 17 Mayıs 2012
Jüri Değerlendirme Tarihi: Son teslim tarihini izleyen 15 gün içinde değerlendirme yapılacaktır.
Yarışma Sonucu İlan Tarihi:  Ödemiş Belediyesi’nin resmi www.odemis.bel.tr adresli web sitesinde ilan edilecektir
Sergi / Kolokyum Tarihi Ve Yeri: Yarışma sonuçlarının ilanı ile bildirilir.

Yarışma Jürisi:

Asli Jüri Üyeleri

A.Faruk GÖKSU Şehir Plancısı
Y.Metin KESKİN Y.Mimar (DGSA)
Necdet BEŞBAŞ Y. Mimar (ADMMA-Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Güzin KONUK Y.Mimar- Kent Tasarımcısı MSGSÜ Mimarlık Fak. Dekanı
Prof. Dr. Emel GÖKSU Y. Şehir Plancısı DEÜ Mimarlık Fak. Şehir ve Bölge Pl.Böl.
Arzu NUHOĞLU Peyzaj Mimarı
Deniz DOKGÖZ Y.Mimar (DEÜ)

Raportörler:

Nermin PERVAN KELESLİ Mimar (İTÜ) (Ödemiş Belediyesi)
Mehmet ER İnşaat Mühendisi (SDÜ) (Ödemiş Belediyesi)
Seher GÖZLÜ Peyzaj Mimarı (EÜ) (Ödemiş Belediyesi)

Katılım Koşulları:

Yarışmaya en az bir mimar (ekip başı), bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile T.M.M.O.B. ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir.

Yarışmacıların;

Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmiş olmak (ekip adına bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin ( Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası ) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
Yer görme belgesi almış olmak.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi, tasarımları yarışmaya katılmamış sayılacak ve isimleri, yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilecektir

Katılım Şekli ve Adresi:

Tasarımlar elden yada posta yolu ile teslim edilebilir.
Adres: Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu/ Başpınar-Gaziantep

Ödüller:

Birincilik Ödülü : 60.000 TL (Altmış Bin Türk Lirası)
İkincilik Ödülü : 40.000 TL (Kırk Bin Türk Lirası)
Üçüncülük Ödülü : 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası)
*Mansiyon ödülü için jüri emrine toplam 30000TL (Otuz Bin Türk Lirası) ayrılacaktır. Jüri bu meblağı kullanıp kullanmamakta serbest olacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:

Ödemiş Belediyesi

İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:

Yarışma şartnamesi
Web: www.odemis.bel.tr
Mail: projeyarismasi@odemis.bel.tr
Adres: Akıncılar mah. Bayram sok. No :1 Ödemiş / İzmir
Tel: 0(232) 544 9097

Henüz yorum yapılmamış.