english
Sen de Varsın Fotoğraf Yarışması (2012)
Başlama-Bitiş Tarihi: 15.10.2011 - 02.01.2012
www.ikg.gov.tr web
info@ikg-hit.net
+90 312 440 24 65
Yer: Ankara
Form 1
Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında gerçekleştirilecek, programın uygulanma amaçlarını ve sonuçlarını yansıtması beklenen fotoğrafların yarışacağı “ SEN DE VARSIN” adlı Amatör Fotoğraf Yarışması düzenlenecek

Bu yarışmayla amacımız, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın amacı ve faaliyetleri hakkında toplumsal bir bilinç oluşmasına katkıda bulunmaktır. Yarışma fotoğraf çekmeye ilgi duyan herkese açıktır.

“SEN DE VARSIN” FOTOĞRAF YARIŞMASI DUYURU VE ŞARTNAMESİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından Program Otoritesi sıfatıyla yürütülen İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi Operasyonel Programı* (İKG OP) kapsamında gerçekleştirilecek, programın
uygulanma amaçlarını ve sonuçlarını yansıtması beklenen fotoğrafların yarışacağı “ SEN DE
VARSIN” adlı Amatör Fotoğraf Yarışması düzenlenecektir. Bu yarışmayla amacımız, İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın amacı ve faaliyetleri hakkında toplumsal bir
bilinç oluşmasına katkıda bulunmaktır. Yarışma fotoğraf çekmeye ilgi duyan herkese açıktır.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel İKG OP temel olarak dezavantajlı bireylere, mesleki
eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vererek, işsizlik ve yoksulluk durumlarını değiştirmeyi
ve sosyal dışlanma riskini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. İKG OP’nin hedef grupları arasında
çeşitli nedenlerle çalışma olanağı bulamayan kadınlar ve gençler, eğitim olanaklarından mahrum
kalan kız çocukları, istihdama katılmakta zorlanan engelliler, eski hükümlüler, yerinden olmuş
kişiler, gecekondu bölgesinde yaşayan yoksul bireyler, Romanlar gibi gruplar yer almaktadır.
Buna göre fotoğraflarda,

- Kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdama katılmasını kolaylaştıran aktiviteler
içerisindeki görüntüleri(kurs, mesleki eğitim, seminer, rehberlik faaliyetleri) ve/veya eğitim
ve danışmanlık hizmeti aldıktan sonraki durumlarını yansıtan kareler

- Yoksul vatandaşların, eski hükümlülerin, madde bağımlılarının istihdama katılmasını
kolaylaştıracak faaliyetler içerisindeki görüntüleri (kurs, mesleki eğitim, seminer, rehberlik
faaliyetleri) ve / veya eğitim ve danışmanlık hizmeti aldıktan sonraki durumlarını yansıtan
kareler

- Eğitim hayatına çeşitli nedenlerle katılmakta zorlanan (aile,ulaşım,maddi imkansızlıklar) kız
çocuklarının fotoğrafları ve/veya kız çocuklarının eğitim hayatı içerisine girdikten sonraki
durumlarını yansıtan kareler kullanılabilir.

Fotoğraflar İKG OP kapsamında yürütülen/yürütülmüş projeler kapsamında eğitim görmüş
bireylerin fotoğrafları olabileceği gibi, temayla ilgili olmak şartıyla herhangi bir yerde çekilen,
herhangi bir kimsenin fotoğrafta olabilir. . Söz konusu tematik odaklanmaya yönelik ayrıntılı
bilgiye internet sitemiz http://www.ikg.gov.tr aracılığıyla ulaşabilir, ayrıca İKG OP kapsamında
ilgili alanda yürütülmüş ve yürütülmekte olan 500’e yakın projenin bilgilerine gerek fotoğraf
çekmek gerekse bilgi edinmek amacıyla http://www.ikg.gov.tr/mis adresinden ulaşabilirsiniz.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir

 

Yarışmaya katılacak eserler, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından belirlenecek, fotoğraf
sanatçılarından oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve seçilecektir. Kurumsal temsilci
olarak ABFM Başkanı Sayın Ercüment Işık jüriye eşlik edecektir. Yarışmada derece alan fotoğraflar
program internet sitesi, hazırlanacak tanıtım kitabı, kitapçıklar, İKG E-dergi, poster ve broşür gibi
iletişim araçlarında kullanılacak, bilgilendirme seminerleri, konferanslar ve toplantılar gibi proje
etkinliklerinde sergilenecektir. İlk üç dışında kalan ve sergilenen fotoğraflar için ise ABFM 100 TL
telif ödeyecek ve bu fotoğraflar yukarıda bahsedilen araçlarda kullanılacaktır. Fotoğraf Yarışması
İKG OP hakkında farkındalık ve bilinirlik arttırmanın yanı sıra hibe projeleri için de motivasyon
sağlayacaktır.


“SEN DE VARSIN” FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIM ŞARTLARI
1- Yarışmaya gönderilecek eserler; amatör fotoğraf sanatçıları, öğrenciler, akademisyenler,
kamu çalışanları dâhil olmak üzere fotoğraf çekmeye ilgi duyan her yaş ve meslek grubuna mensup
kişilerce çekilebilir.
2- Yarışmaya; seçici kurul üyeleri, Program Otoritesi’ne (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi – ABFM) mensup çalışanlar ve birinci
derece yakınları katılamaz.
3- Yarışmaya eser gönderen kişiler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılacaklardır.
4- Ödüle değer görülen eserlerin kullanım hakları Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’ne ve
eser sahibine ait olacaktır.
5- ABFM fotoğraflarla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6- Yarışma sonucunda, seçici kurulun ödüle layık gördüğü bir fotoğrafın, bu yarışmadan önce
veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması
durumunda, alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi
istenir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve / veya almamış yarışmacılar açısından herhangi bir
talep hakkı doğurmaz.
7- ABFM, yarışmaya katılan Ödül alan eserleri, eser sahibinin ismiyle birlikte, kuruma ait
yayınlarında, kurum web sitesinde, kurum binasında ve ilgili muhtelif yerlerde tanıtım amaçlı
kullanma ve sergileme hakkına sahip olacaktır. Kullanım hakkı ABFM ve eser sahibinin olacaktır.
Ödül alan eserler TFSF Almanak 2011 kitabında kurumumuza ayrılan sayfalarda da yer alacaktır.
8- Her aday en fazla üç (3) eserle yarışmaya başvurabilir. 18 yaşın altında olan adaylar yarışmaya
katılamaz.

9- BAŞVURU SÜRECİ
a) Başvuru ve katılım için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir
ĐKG-HĐT Proje Ofisi (Đnsan Kaynaklarının Gelistirilmesi – Hibe ve Tanıtım)
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 713. Sokak No.4 Kat.3 Yıldızevler Mahallesi Çankaya Ankara Tel: +90 312 440 24 65 Faks: +90 312 440 24 76
info@ikg-hit.net – www.ikg.gov.tr
b) Başvuru süresi 15 Ekim 2011 – 02 Ocak 2012 tarihleri arasındadır.
c) Yarışmaya katılacak adayların, www.ikg.gov.tr internet sitesinden indirilebilecek
başvuru formunu eksiksiz ve doğru biçimde doldurulması gerekmektedir. Katılımcı başvuru
formu ile birlikte şartnameyi kabul ettiğine dair belgeyi imzalayarak 02 Ocak 2012 tarihine
saat 17:00’ye kadar fotoğraflarıyla birlikte aşağıda verilen adrese göndermelidir. Başvuru
formu olmayan eserler değerlendirilmeyecektir.

10- ESERLERDE ARANACAK KOŞULLAR
a) Fotoğrafların konusu yukarıdaki duyuruda açıklanan temaya uygun olmalıdır. İKG OP
temalarından her hangi birini , her hangi bir bakış açısyla yansıtacak tüm fotoğraflar
değerlendirmeye alınacaktır. İKG OP kapsamında yürütülmüş veya yürütülmekte olan
projelerde eğitim almış ve/veya alan bireyler fotoğraflanabilir. Fakat bu bir zorunluluk
değildir.
b) Fotoğraflar hem basılı hem de elektronik kopyaları CD’ye yüklenmiş olarak
gönderilmelidir. Basılı fotoğrafların tümü 20×30 cm ölçüsünde fotoğraf kağıdına basılı,
herhangi bir yüzeye yapıştırılmamış ve etrafında çerçeve veya paspartu oluşturacak biçimde
çizgi ve boşluk bırakılmamış olmalıdır. CD’ye yüklenmiş olarak gönderilecek elektronik
kopyalar ise en az 3 megapiksel, kısa kenarı en az 2300 pixel ebatında olmalıdır. Çekilen
digital fotoğrafların en yüksek kalitede kaydedilmiş jpeg haliyle gönderilmesi
gerekmektedir. Fotoğrafların orjinal kayıtları gerektiğinde istenebilir.
c) Fotoğrafların basılı hali siyah-beyaz ve/veya renkli olabilir. Fotoğrafın belgesel
niteliği bozulmadan yapılacak basit müdahaleler kabul edilir. Aslına uygun olmayan ekleme
yada çıkarmalar yapılmamalıdır.

11- ESERLERİN GÖNDERİLMESİ/TESLİMİ
a) Eserler; başvuru formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulup, elektronik ve basılı
kopyalarıyla birlikte bir zarfa konarak aşağıda belirtilen posta adresine elden, posta yada
kargo ile teslim edilmelidir.
b) Basılı fotoğrafların, rulo haline getirilmeden veya katlanmadan kırışmayacak şekilde
gönderilmesi gerekmektedir.
c) Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar başvuru süresinin sona erdiği 02 Ocak 2011 tarihine
kadar teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra teslim
edilecek fotoğraflar yarışmaya katılamazlar. Postadan kaynaklanan gecikmeler ve
kayıplardan, Program Otoritesi (ABFM) sorumlu tutulamaz.
d) Baskıların arka yüzünün sağ alt köşesine 5 rakamlı bir rumuz yazmalıdır. Dijital
kopyalarda aynı rumuz ile işaretlenmeli ve sıra numarası yazılmalıdır. CD üzerine sadece
rumuz yazılacaktır.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir
ĐKG-HĐT Proje Ofisi (Đnsan Kaynaklarının Gelistirilmesi – Hibe ve Tanıtım)
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 713. Sokak No.4 Kat.3 Yıldızevler Mahallesi Çankaya Ankara Tel: +90 312 440 24 65 Faks: +90 312 440 24 76
info@ikg-hit.net – www.ikg.gov.tr

12- YARIŞMA SEKRETERYASI VE TESLİM ADRESİ
Yarışma Sekreteryası:
Elif KÖYATASI – Proje Asistanı
ABFM – İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hibe ve Tanıtım Projesi
Tel: 0.312 440 24 65 E-posta: elif.koyatasi@ikg-hit.net
Teslim Adresi:
ÇSGB Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (ABFM) İKG-HİT Proje Ofisi
713. Sokak No:4 Kat:3
Yıldızevler Mahallesi Çankaya 06550 Ankara
13 – Yarışma sonuçları 08 Ocak 2011 tarihinde www.ikg.gov.tr web sitesinden açıklanacak, ödüle
layık görülen adaylara ise bizzat haber verilecektir.
14 – Yarışmaya katılan tüm adaylar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılır.

15 – DEĞERLENDİRME VE ÖDÜLLER
a) Yarışmaya gönderilecek eserler , Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından oluşturulacak
seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

b) “ SEN DE VARSIN” Fotoğraf Yarışması ödülleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü 1250 TL
İkincilik Ödülü 1000 TL
Üçüncülük Ödülü 750 TL
Sergileme/Satın alma (50 adet) 100 TL/Adet
c) Ödül töreni 15 Ocak 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. Törenin yeri ve saati 6
Ocak 2012 günü www.ikg.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir
ĐKG-HĐT Proje Ofisi (Đnsan Kaynaklarının Gelistirilmesi – Hibe ve Tanıtım)
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 713. Sokak No.4 Kat.3 Yıldızevler Mahallesi Çankaya Ankara Tel: +90 312 440 24 65 Faks: +90 312 440 24 76
info@ikg-hit.net – www.ikg.gov.tr


15- YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru başlangıç tarihi : 15 Ekim 2011
Son Başvuru Tarihi : 02 Ocak 2012
Seçici Kurul Toplantısı : 05 Ocak 2012
Sonuçların Açıklanması : 08 Ocak 2012
Ödül Töreni : 15 Ocak 2012

16- SEÇİCİ KURUL
Ali Rıza AKALIN – Fotoğraf Sanatçısı
Sami TÜRKAY – Fotoğraf Sanatçısı
Çağatay Halat – AB Uzmanı – ABFM
TFSF Temsilcisi : Hüseyin SARI

17- GERİ GÖNDERİM
Fotoğraflar gönderildikleri ambalaj biçimde kargo ile iade edilecektir. Adresinden dönen ya da
teslim alınmayan fotoğraflar TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
Sorularınız için:
İKG-HİT Proje Ofisi
Telefon/Faks : 0 312 440 24 65 / 0 312 440 24 76
e-posta adresi :info@ikg-hit.net


(*) İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI NEDİR ?
Avrupa Birliği, daha önce çeşitli programlar altında aday ve potansiyel aday ülkelere sağladığı mali
yardımları 2007 yılı itibariyle yeni bir mali perspektif çerçevesinde Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracı (IPA) adı altında birleştirmiştir. IPA tarafından belirlenen “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi”
bileşeni çerçevesinde, Türkiye’ye sunulacak AB fonlarının kullanılması, program ve projelerin
hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi konularında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Program Otoritesi olarak görevlendirilmiştir.
Bu bileşen çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’nin eş finansman sağladığı
AB fonlarının kullanılacağı öncelik alanlarını, coğrafi bölgeleri, fonların kullanımı için öngörülen
koşulları, önceliklere ayrılan miktarları ve genel itibarıyla fonların kullanımı için gerekli yapıları
ortaya koyan temel strateji belgesi niteliğinde “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı’nı (İKG OP)” hazırlamıştır. Programın öncelik alanları İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu
Öğrenme, Sosyal İçerme, Teknik Yardım şeklinde belirlenmiştir.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir

ĐKG-HĐT Proje Ofisi (Đnsan Kaynaklarının Gelistirilmesi – Hibe ve Tanıtım)
Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 713. Sokak No.4 Kat.3 Yıldızevler Mahallesi Çankaya Ankara Tel: +90 312 440 24 65 Faks: +90 312 440 24 76
info@ikg-hit.net – www.ikg.gov.tr
Operasyonel Program temelde ülkemizde istihdamı artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla
kadınların, gençlerin, engelliler ve eski mahkûmlar gibi dezavantajlı kişilerin istihdama
kazandırılması, kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi,
işçi ve işverenlerin değişen küresel koşullara uyum yeteneğinin artırılması gibi tematik alanlara
proje bazlı destek vermektedir.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi tarafından yönetilmektedir. 2007 –
2013 yılları için belirlenmiş yaklaşık 486 Milyon Avro’luk fon, ulusal düzeyde İŞKUR, Milli Eğitim
Bakanlığı, TOBB, SGK gibi kurumlar ve yerel düzeyde belediyeler, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve sendikalar gibi yerel aktörler tarafından kullanılmaktadır.

 

Henüz yorum yapılmamış.