english
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması
Başlama-Bitiş Tarihi: 15.11.2011 - 12.12.2011
www.bursa.bel.tr
orhangazimeydani@bursa.bel.tr
0224 444 16 00 / 1670
Yer: Bursa
Form 1
Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te

1. YARIŞMANIN ADI VE ŞEKLİ
Adı:  Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje
Yarışması’dır.
Şekli:  Yarışma, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu’nun 23. Maddesi ve 13.08.2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
“Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge
Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği, 7. Madde e bendi”  doğrultusunda
serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak günümüz mimarlık, mühendislik, şehircilik ve sanat
anlayışına uygun, ekonomik, çağdaş çözümlerin araştırılması ve güzel sanatların teşviki
amacıyla açılmıştır.

 

2. YARIŞMANIN AMACI 
Tarihi Kent Merkezi’nde, Koza Han, Ulu Cami, Gazi Orhan Camii ve Tarihi Belediye Binası
önünde yer alan ve Bursa’nın tarihi, turistik ve kültürel kimliği açısından büyük önem taşıyan
“Orhangazi Meydanı” gerek Bursalılar gerekse de şehri ziyaret eden yerli ve yabancı
turistler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. 


Bursa’nın vitrini konumunda bulunan bu alan zamanın olumsuz etkileriyle görsel ve işlevsel
bozulmalar yaşamıştır. Bu kapsamda yarışmanın amacı; Orhangazi Meydanı ve Çevresi’nin
Tarihi Kent Merkezi’nin kimliğine uygun olarak günümüz kullanıcılarının ihtiyaçlarına
hizmet edecek şekilde kentsel, mimari ve peyzaj tasarımı ilkeleri çerçevesinde yeniden
düzenlenmesidir.


3. YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER
Yarışmacılardan, proje alanını yakın çevresiyle ilişkilendirecek, Tarihi Çarşı ve Hanlar
Bölgesi’nin bütününe ilişkin ilkesel kararlar oluştururken aşağıdaki üst başlıkları da dikkate
almaları istenmektedir.
ULAŞIM: 
• Ulaşım sistemi ve kademelenme kararlarının verilmesi (araç-yaya-tramvay vb.
ilişkileri),
• Yarışma alanı bütününde başta engelliler olmak üzere tüm yaya kullanıcıları için
erişilebilirliğin sağlanması,
İŞLEVSEL DAĞILIM:
• Alandaki kullanım kararlarının verilmesi (kültür, turizm, rekreasyon, ticaret vb.),
• Kullanımlar arası ilişki sistemi ve şemalarının oluşturulması,
• Meydanın günün her saatinde kullanımına yönelik işlevleri içeren mekansal çözümler
sunulması,
FİZİKİ ÇEVRE:
• Yarışma alanının kent ekolojisine katkısını arttıracak yeşil alan sistematiğinin
getirilmesi,
• Anıt ağaçlar ve mevcut yeşil dokuyu dikkate alan bir tasarım anlayışının geliştirilmesi,
• Orhangazi Altgeçiti ve diğer yaya bağlantıları ile  proje alanı arasındaki ilişkinin
kurgulanarak, ticari birim ve servis önerilerinin tasarlanması (Kafeterya, Çiçek Satış
Üniteleri, wc, vb.),
• Sosyo-kültürel mekanların tasarımı (Alanın Bursa için tarihi-sosyal-mekansal
öneminin algılanıp, genel tasarım ve ayrıntılarda bu algının daha da güçlendirilmesine yönelik yeni işlevler ve mekanlar),
• Donatıların tasarımı (Zemin ve sert peyzaj malzemesi önerileri, kent mobilyaları,
aydınlatma, kentsel bilgilendirme ve yönlendirme elemanları, vb.)

 

4. YARIŞMA ALANI 
İlkesel Tasarım Alanı:
Ölçek: 1/1000, yaklaşık alan 58 hektar
Kuzeyde Haşim İşcan Caddesi,
Batıda Osmangazi Caddesi, 
Güneyde Atatürk Caddesi
Doğuda İnönü Caddesi tarafından sınırlanmaktadır 
 
Kentsel Tasarım Alanı:
Ölçek: 1/500, yaklaşık alan 6,5 hektar
Kuzeyde Uzun Çarşı
Batıda Ulucami Caddesi
Güneyde Atatürk Caddesi
Doğuda Gümüşçeken Caddesi ile sınırlanmaktadır.


6.YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI
6.1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası
veya Şehir Plancıları Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak,
6.2. Jüri üyeleri ve raportörleri belirleyen ve atayanlar ile Belediye personeli ve Belediye
adına çalışan danışmanlar ve onların çalışanları arasında olmamak
6.3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerin 1. Dereceden akrabaları, ortakları,
yardımcıları ve çalışanları olmamak
6.4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak
6.5. Şartname alıp isim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak
katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
6.6. Yarışmayı açan İdarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak
Bu şartlara uymayanlar, yarışmaya katılmış olsalar  dahi tasarımları yarışmaya katılmamış
sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleri ile birlikte üyesi oldukları meslek
odalarına bildirilir.
Ekip olarak katılımda “Ekip Başı” belirtilecektir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her
biri İdareye karsı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

 

7.JÜRİ ÜYELERİ, RAPORTÖR VE RAPORTÖR YARDIMCILARI

Danışman Jüri Üyeleri:
1 Bayram VARDAR Şehir Plancısı B.Ş.B. Genel Sekreter Yardımcısı
2 A. Nalan FİDAN Y.Şehir Plancısı B.Ş.B. Etüd ve Projeler Daire Bşk.
3 Kübra TEMEL Mimar B.Ş.B. Tarihi ve Kültürel Miras Şb. Md.
4 Sezai ÖZOKUTANOĞLU İnşaat Mühendisi Osmangazi Bld. Plan Proje Şb. Md.

Asli Jüri Üyeleri:
1 Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK Jüri Başkanı
Y. Mimar U.Ü. Mimarlık Bölüm Başkanı
2 Doç. Dr. Murat TAŞ Y. Mimar U.Ü. Mimarlık Bölümü
3 Doç. Dr. Hayriye EŞBAH Y. Peyzaj Mimarı İ.T.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü  
4 Yrd. Doç. Dr. Tülin VURAL ARSLAN Y. Mimar U.Ü. Mimarlık Bölümü 
5 Nadir HASBORA Y. Mimar Serbest Mimar
6 Selami DEMİRALP Peyzaj Mimarı Serbest Peyzaj Mimarı 
7 Şenol HATİPOĞLU Şehir Plancısı Serbest Şehir Plancısı

Yedek Jüri Üyeleri:
1 Doç. Dr. Aygül AĞIR Y. Mimar İ.T.Ü. Mimarlık Bölümü 
2 Yrd. Doç. Dr. Elvan Ebru OMAY POLAT Y. Mimar Y.T.Ü. Mimarlık Bölümü 
3 Dr. Gül ATANUR Y. Peyzaj Mimarı U.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 
4 Füsun UYANIK Şehir Plancısı Şehir Plancıları Odası  Bursa Şb. Başkanı 

 


8.YARIŞMA TAKVİMİ: 
YARIŞMANIN İLANI   15 Kasım 2011 
SON SORU SORMA TARİHİ   12 Aralık 2011 
CEVAPLARIN GÖNDERİLME TARİHİ   20 Aralık 2011 
PROJE TESLİM TARİHİ   7 Şubat 2012 
JÜRİ DEĞERLENDİRME TARİHİ   16 Şubat 2012 
YARIŞMA SONUCU İLAN TARİHİ   23 Şubat 2012 
SERGİ / KOLOKYUM TARİHİ ve YERİ  Yarışma sonuçlarının ilanı ile bildirilir. 
 
 
9. YARIŞMANIN İLANI 
Yarışma 15.11.2011 günü Resmi Gazetede, ilgili meslek oda ve kuruluşlarının yayın 
organlarında, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinde ve günlük ulusal bir 
gazetede ilan edilecektir. 
 
 
10. BAŞVURU 
Yarışmaya katılmak isteyenler 15.11.2011 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen adrese 
başvurup, isim, adres, telefon, faks, e-posta ve hesap no bilgileri ile 100 TL karşılığında 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışma 
Şartnamesi” ni alabileceklerdir.  
Ayrıca, şartname bedelinin  “Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi 
Kentsel Tasarım Proje Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Halk Bankası Heykel Şubesi IBAN NO: TR87 0001 2009 2990 0045 0000 02 
no’lu hesaba yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve 
ekleri elden alınabileceği gibi dekontun ve isim, adres, telefon, faks, e-posta ve hesap no 
bilgilerini içeren belgeyi faks ile raportörlüğe gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve 
ekleri ödemeli olarak adreslerine gönderilebilecektir. Şartname Satış Adresi:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  
İhale Şartname Hazırlama Şube Müdürlüğü  
Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binası D Blok K:2 
Osmangazi / BURSA 
 
 
11. YER GÖRME  
Yer görme zorunlu değildir, ancak jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye etmektedir. 
 
 
12. SORU VE CEVAPLAR 
• Yarışmacılar, sorularını 12.12.2011 günü saat:17.00’ye kadar  “BURSA 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORHANGAZİ MEYDANI ve ÇEVRESİ 
KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ”ne hitaben 
orhangazimeydani@bursa.bel.tr e-posta adresine veya 0 224 234 77 58 no’lu faks 
numarasına göndereceklerdir. Gönderecekleri belgede şartname satın alma sıra 
numarasını belirtmeleri gerekmektedir.
• Şartname almış yarışmacılar tarafından yöneltilecek soruların daktilo veya bilgisayar 
ortamında yazılmış olması gerekmektedir.
• Her soruda, yarışma şartnamesinde ilgili olduğu kısmın madde numarası 
belirtilecektir.
• Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları 
değerlendirecek ve tüm cevaplar, 20.12.2011 tarihine kadar soru soranın kimliği 
belirtilmeden şartname alan tüm yarışmacıların adreslerine e-posta ile gönderilecek, 
ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde açıklanacaktır.
• Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.
 
 
13. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI 
Yarışma 07.02.2012 günü saat 17.00’de sona erecek, bu süre uzatılmayacaktır. 
Yarışmacılar, proje ve eklerini 07.02.2012 günü saat 09.00’dan 17.00’ye kadar aşağıda 
belirtilen adrese elden teslim edebilecekleri gibi, kargo ile adrese teslim olarak da 
gönderebilirler. 
 
 
Proje Teslim Adresi:
“Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje 
Yarışması” Raportörlüğü 
Merinos Parkı  
Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
Merinos Fuar Alanı  
Yıldırım Gürses Sanat Galerisi ( Kültür Merkezi Doğu Kapısı) 
Osmangazi / BURSA
Kargo ile gönderilen projelerde, projelerin 07.02.2012 saat 17.00’den önce kargoya
verildiğini gösteren kargo alındı makbuzunun faks ile 07.02.2012 günü saat 18.00’e kadar 
yarışma raportörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. 
Kargo ile gönderimde, en geç 09.02.2012 günü saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese 
ulaşmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.  Geç teslim ve kargoda oluşabilecek 
gecikme ve hasarlardan Raportörlük ve İdare sorumlu tutulamaz. İletişim İçin; 
İlkay ASLAN –Raportör  0224 444 16 00 / 1670 
Nurcan APAK –Raportör  0224 444 16 00 / 1668 
 
 
14. KİMLİK ZARFI 
Yarışmacılar, proje ile birlikte, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde elektronik ortamda 
yazılmış  “BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORHANGAZİ MEYDANI ve 
ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI- KİMLİK ZARFI” ibaresi 
bulunan bir zarfın içinde aşağıdaki belgeleri teslim edeceklerdir: 
• Yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten, ad ve soyad, mezun olunan okul ve 
diploma numarası, oda sicil numarası ve adres bilgilerini içeren imzalı belge,  
• İlgili meslek odasınca yarışmacıya ait yarışma takvimi içinde düzenlenmiş, oda üyelik 
belgesi  (Ekip üyelerinin her biri tarafından verilecektir.) 
(Ekip olarak katılım halinde, idareyle ilişkilerin  yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten 
birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi zorunludur.) 
Yarışmaya katılan proje sahiplerinden, derece ve mansiyon kazanmadıkları halde 
kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine  “AÇILABİLİR” ibaresini 
koyabilirler. Bu ibareyi taşıyan zarflar jüri tarafından açılıp kimlikleri açıklanacak ve bu 
işlemler tutanakla belirtilecektir. 
 
 
15. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI 
Proje paftaları, raporlar ve zarflar tek ambalaj içerisinde teslim edilmelidir. Maket ve ambalaj 
yarışma raportörlüğüne dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde iletilecektir. Tüm paftaların, 
raporların her sayfasının, ambalajın, zarfların ve maketin sağ üst köşesinde beş (5) rakamlı 
rumuz bulunacaktır. 
Rumuzda kullanılan rakamlar tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. 
Ambalaj üzerine rumuz ile,  “BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORHANGAZİ 
MEYDANI ve ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI 
RAPORTÖRLÜĞÜ - MERİNOS PARKI ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ 
MERİNOS FUAR ALANI YILDIRIM GÜRSES SANAT GALERİSİ (KÜLTÜR 
MERKEZİ DOĞU KAPISI) OSMANGAZİ / BURSA” ibaresi yazılacaktır. 
 
 
16. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA 
Aşağıda belirtilen durumlardaki projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla 
yarışmadan çıkarılır. 
• Yarışma şartnamesi Madde 6’da belirtilen yarışmaya  katılma esaslarına uymayan 
projeler 
• Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler (proje müellifinin 
kimliğini belli edecek şekilde el yazısı ile yazılmış notlar bu işaretlerden sayılır) 
• Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler 
• Şartname aldığı halde raportörlüğe kayıt yaptırmamış olanlar 
 
 
17. JÜRİ TOPLANTI TARİHİ VE SONUÇLARIN İLANI 
Jüri, değerlendirme çalışmaları için, Madde 8’deki  yarışma takviminde öngörülen süreler 
dahilinde toplanacaktır.  Değerlendirme çalışmalarının bitiminde orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı 
tarafından yarışmayı açan İdarenin yetkilisine teslim edilir. İdare, yarışmanın sonucunu 
21.02.2012 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesinde ve ilgili meslek 
odalarının yayın organlarında ilan eder. Ayrıca yarışma sonuçları Resmî Gazete’de yayınlanır. 
 
 
18. PROJELERİN SERGİLENMESİ VE KOLOKYUM 
Proje sahibi yarışmaya katılmakla, eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak 
yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.  
Yarışmaya katılan tüm projeler (jüri tarafından yarışma dışı bırakılan projeler de dahil) 
sonuçların ilanını takiben 10 gün süre ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce sergilenecektir. 
Sergide, yarışma şartnamesi ve jüri raporlarından örnekler de bulundurulacaktır. Sergi 
ücretsiz olarak halka açık yapılacaktır. 
Sergileme süresi sonunda kolokyum düzenlenecektir.  Kolokyuma katılım herkese açıktır. 
Kolokyum, katılanların oylarıyla seçilecek bir üyece yönetilir. Kolokyumda sorular sözlü 
veya yazılı olarak sorulur. Sorular, jürinin bütününe olduğu gibi ayrı ayrı jüri üyelerinin her 
birine de yöneltilebilir. 
Sergi ile kolokyum tarihi ve yeri yarışma sonuçlarıyla birlikte duyurulacaktır. 
Ödül Töreni kolokyum ile aynı tarihte yapılacaktır.
 
 
19. ÖDÜLLER: 
1. ÖDÜL 50.000,00 TL 
2. ÖDÜL 30.000,00 TL 
3. ÖDÜL 20.000,00 TL 
1. MANSİYON 10.000,00 TL 
2. MANSİYON 10.000,00 TL 
3. MANSİYON 10.000,00 TL 
4. MANSİYON 10.000,00 TL 
5. MANSİYON 10.000,00 TL 
TOPLAM SATIN ALMA ÖDÜLÜ* 10.000,00 TL 
 
 
* Satın Alma Ödülü, jüri gerekli gördüğü takdirde verilecektir. 
Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül, mansiyon ve satın alma 
tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’ nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 
gün içinde ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.  TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satın alma ve jüri 
bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke 
edilerek ilgili meslek odası hesabına aktarılacaktır. 
  
 
20. PROJELERİN GERİ VERİLME ŞEKLİ, HASARLAR 
Yarışmacı tarafından raportörlüğe teslim edilen projeler İdare’nin sorumluluğu altındadır. 
Ödül ve mansiyon kazanan projeler ile varsa satın alınan projeler ve ekleri Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait olacaktır. Derece alamayan projeler, yarışma sonucu ilan edildikten sonra 
sergi süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde bizzat sahipleri veya yasal vekilleri tarafından 
alınacaklardır. İdare, bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 
 
 
21. HAK VE SORUMLULUKLAR 
Ödül alan projelere ait her türlü fikri haklarda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 
hükümleri uygulanacaktır. 
 
 
22. UYGULAMA PROJESİNİN TEMİNİ
Uygulama Projelerinin temini  “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım 
Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”
hükümleri çerçevesinde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür 
Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre 
Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve 
Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmeliğin 27/b (Sadece gerçek 
veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması nedeniyle) maddesine göre 
doğrudan temin yöntemiyle yapılacaktır.  
Uygulama projelerine başlanması, proje ödeneğinin yıllık yatırım programında ve bütçede yer 
alması halinde mümkündür. Belediye varsa jüri üyelerinin önerilerini de dikkate alarak, 
müelliften uygulama projesi aşamasında bazı değişiklikler talep edebilir ve yaptırabilir. 
           
İdare, yarışma sonucu elde edilen tasarımın uygulama projelerini etap etap yaptırmakta 
serbesttir. 
Koruma alanı içerisinde kalan projeler, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
onayı alındıktan sonra uygulanabileceği için Koruma Kurulu’nca öngörülen değişiklikler, 
proje müellifi tarafından yapılmak zorundadır. 
 
 
23. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
Yarışma sonuçlarının ilanından sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde 
Belediye ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, anlaşma 
sağlanamaması halinde Bursa Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.   
 
 
24. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım Proje 
Yarışması” dokümanları Yarışma Kitapçığı ve ayrıca  DVD şeklinde yarışmacılara teslim 
edilecek ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içerecektir. 
• Yarışma Şartnamesi 
• Tip Sözleşme Tasarısı  
• Bursa İli’ne İlişkin Bilgiler  
o Tarihi o Coğrafi Konumu ve Meteoroloji Bilgileri 
o Jeoloji Bilgileri 
o Nüfus Bilgileri 
o Turizm Bilgileri 
o Ekonomi Bilgileri 
o Sanayi Bilgileri 
o Ulaşım Bilgileri 
• Yarışma Alanı’na İlişkin Bilgiler 
o Alanın Tarihsel Gelişimi Sürecine Ait Bilgiler 
o Alandaki Anıtsal Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları Listesi 
o Alandaki Anıtsal Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarına Ait Bilgiler 
o Proje Alanı Ulaşım Bilgileri 
o Fotoğraflar 
o Yarışma Alanı Sınırları    
• Yarışma Alanı’na İlişkin Haritalar 
o Bursa İl Sınırı Uydu Fotoğrafı 
o Bursa İlçe Sınırları Haritası 
o Bursa İl Çevre Düzeni Planı 
o Uydu Fotoğrafı (İlkesel ve Kentsel Tasarım Alanları) 
o Halihazır Harita (İlkesel ve Kentsel Tasarım Alanları ve Maket Alanı) 
o Nazım İmar Planı ve Notları 
o Uygulama İmar Planı ve Notları 
o Anıtsal ve SMÖ Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları Haritası 
o Anıtsal Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları Restorasyon Durum Haritası 
o Hanlar Bölgesi Yönetim Alan Sınırı 
o Kadastral Durum Haritası 
o Kentsel Tasarım Alanı Mülkiyet Durum Haritası 
o Plankote Paftası 
o Ağaç Tespit Paftası 
o Trafik Akışını Gösterir Halihazır Harita 
o Elektrik Hattı Güzergahlarını Gösteren Halihazır Harita 
o Doğalgaz Hattı Güzergahlarını Gösteren Halihazır Harita 
o Telekom Hattı Güzergahlarını Gösteren Halihazır Harita 
o İçme Suyu Hattı Güzergahlarını Gösteren Halihazır Harita 
o Yağmur Suyu Hattı Güzergahlarını Gösteren Halihazır Harita 
o Atık Su- Kanalizasyon Hattı Güzergahlarını Gösteren Halihazır Harita 
o Mobese Hattı Güzergahlarını Gösteren Halihazır Harita 
o Suphibey Haritası (1862) 
o Piccinato Planı (1958-1960) 
o Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası  
o Bursa Zemin Değerlendirme Haritası 
o Bursa İli Hidrojeoloji Haritası 
o Yarışma Alanı ve Yakın Çevresi Jeoloji Haritası 
o Fotoğraf Yön Paftası  
 
25. YARIŞMACILARDAN PROJE TESLİMİNDE İSTENENLER  
25.1. Kavramsal Şema (Ölçek: 1/1000) 
Yarışma alanının çevresiyle ilişkilerini gösteren kavramsal pafta, alanın kent bütünü içinde 
konum, önem ve ilişkilerini gösterecek, ulaşım, yapılaşma, işlevsel kabuller gibi tasarım yönlendiricilerini ve yaklaşımını anlatacak, tasarım kriterlerini açıklayacaktır. (Sınır için bkz. 
Ek 1)
25.2. Kentsel Tasarım Vaziyet Planı, Kesitler ve Siluetler (Ölçek: 1/500) 
Yarışma alanı bütününde ulaşım, açık alan düzenleme ve bitkilendirme önerileri ifade 
edilecek, yarışma alanında zemin kat plan ve ilişkileri gösterilecektir. (Sınır için bkz. Ek 2)
25.3. Özel Alanlara İlişkin Planlar, Kesitler ve Görünüşler (Ölçek: 1/200) 
Orhangazi Meydanının ve tasarım bütününde yarışmacılar tarafından özellikle ifade edilmek 
istenen kısımların 1/200 ölçekli plan, kesit, siluet ve gerekli görülen detaylarını içerecektir.  
25.4. Yapılara İlişkin Mimari Projeler (Ölçek: 1/100) 
Çiçek Satış, Kafeterya, WC ve önerilen diğer binalara ilişkin planlar, kesitler ve görünüşler
yer alacaktır.  
25.5. Kentsel Donatı Elemanları
Oturma ve aydınlatma elemanları, havuzlar, kaplama malzemeleri, kentsel bilgilendirme ve 
yönlendirme elemanları vb. kent mobilyaları, tasarımını ifade edebilecek ölçek ve teknikte 
sunulacaktır. 
25.6. Maket 
Orhangazi Meydanı maketi 1/300 ölçeğinde hazırlanacak olup teknik serbesttir. (Maket sınırı 
için bkz. Ek 3) 
25.7. Üç Boyutlu Sunuşlar 
Tasarımların perspektifler ile üç boyutlu görsel sunum teknikleri desteklenerek anlatılması 
beklenmektedir. 
25.8. Yazılı Açıklamalar 
10 sayfayı geçmeyen proje raporu, A4 olarak hazırlanabileceği gibi, proje üzerinde de 
düzenlenebilir. Proje raporu, projenin kavramsal ana fikrini, genel yaklaşımı, ana kararları, 
sorunlar ve çözüm önerileri, projede öngörülen düzenlemelere yönelik konulara açıklık 
getirecek ve gerekirse detay çizimleri, şematik anlatımlar ve üç boyutlu görsel çalışmalarla da 
desteklenebilir.   
 
 
26. PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ 
Yarışmacılar, madde 25’de istenenleri aşağıda detayları belirtilmekte olan Proje Paftaları ve 
Raporu, Portfolyo ve Maket şeklinde ve dijital kopyalarını içeren (orijinal ebatlarında ve 300 
dpi, eps, tiff veya jpg formatında) 2 adet CD veya DVD ile birlikte teslim edecektir. 
Proje Paftaları:
• Pafta boyutları A0 olacak, yatay olarak asılacakları düşünülerek tasarlanacaklardır.  
Pafta sayısı en fazla 4’dür. Paftalar kuzey yönü yukarıda olacak şekilde 
düzenlenecektir. 
• Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. (Projeler üzerinde kimlik belirleyici 
herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.) 
• Bütün paftalar fotoblok veya benzeri sert bir zemin üzerinde teslim edilecektir. 
• Rumuz, tüm paftaların sağ üst köşesinde 1x4 cm ebadında, çevresinde kapatılmasına 
imkan sağlayacak yeterli boşluk bırakılarak daktilo veya bilgisayarla yazılacaktır. CD 
veya DVD’nin üzerine  de sadece rumuz yazılacaktır.  • Tüm paftaların sağ alt köşesinde pafta numarası ve pafta asılma şeması yer alacaktır.  
 
Proje Raporu:
10 sayfayı geçmeyen proje raporu, A4 olarak hazırlanabileceği gibi, proje üzerinde de 
düzenlenebilir. A4 sayfalar olarak verilmesi durumunda, raporun her sayfasının sağ üst 
köşesinde rumuz yer alacaktır.   
 
Portfolyo:
Projeler ile bir adet maket genel görüntüsü, A3 formatına küçültülerek 1 takım halinde teslim 
edilecektir.
Henüz yorum yapılmamış.