english
Türkan SAYLAN Sanat ve Bilim Ödülleri (2)
Başlama-Bitiş Tarihi: 26.11.2011 - 16.03.2012
www.cydd.org.tr
yazmanlik@cydd.org.tr
0212 252 44 33
Yer: İstanbul
Form 1
Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 2011 yılında başlatılan Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri’nin ikincisi sanat dalında karikatür bilimsel araştırma dalında ilköğretimde edebiyat öğretimi alanlarına ayrılmıştır

 

Sanat Dalı: Karikatür

Ödüle bu yarışma için hazırlanmış bir karikatür ile aday olunabilir. Yarışmanın konusu “çocuk ve eğitim”dir. Çizim tekniği serbesttir. Posta ile gönderilecek karikatürlerin boyutları en fazla 30x40 cm ve sekiz adet olmalıdır. Karikatürler elektronik posta ile yazmanlik@cydd.org.tr adresine gönderilebilir. Bu durumda karikatürler 300 dpi çözünürlükte ve A4 boyutlarına uygun olarak taranıp gönderilmelidir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul, uygun görürse, ödülü karikatürler arasında paylaştırabilir ve 15-18 yaş arası genç katılımcılar için uygun görürse özendirme ödülü verebilir. (Genç katılımcılar başvurularına nüfus cüzdanı fotokopisi eklemelidir.)

 

 

Seçici Kurul: Tonguç Yaşar, Mustafa Bilgin, Dr. Kadir Doğruer, Musa Kart, Akdağ Saydut

Bilimsel Araştırma Dalı: İlköğretimde Edebiyat Öğretimi

 

 

Ödüle 19 Mayıs 2011 ile 19 Şubat 2012 tarihleri arasında yayımlanmış bilimsel araştırmalarla yayıma hazırlanmış en az 25 sayfa olarak beyaz dosya kâğıdına makine yazısıyla çift aralıklı yazılmış bilimsel araştırmalar katılabilir. Yarışmaya katılacak bilimsel araştırmanın herhangi bir ödül almamış olması gerekir. Yapılacak uygullamalı çalışma, belli bir kuram ve yöntem üzerine kurulmuş ve bir edebiyat öğretim modeli oluşturacak nitelikte olmalıdır.  Adaylar yapıtlarını sekiz adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir araştırmaya verilir. Seçici Kurul, ödülü kitaplar/araştırma dosyaları arasında paylaştırabilir.

 

Seçici Kurul: Prof. Dr. Aysel Çelikel, Yusuf Çotuksöken, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu, Prof. Dr. Sedat Sever

 

 

Her dal için geçerli genel koşullar

Ödüller, her dalda amatör - profesyonel herkese açıktır. Adaylar gerçek ad ve adreslerini ile telefon numaralarını belirtmek zorundadırlar; ancak ad ve adreslerinin saklı tutulmasını isteyebilirler. Ödül koşullarına uymayan yapıtlar yarışma dışında tutulur. Adaylar ekteki katılma formunu doldurarak yapıtlarıyla birlikte arkasına adlarını ve soyadlarını yazacakları iki fotoğraflarını 16 Mart 2012 günü saat 17.00’ye kadar ‘Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Prof. Dr. Türkan Saylan Ödülleri Şimal Sokak No: 10 Şişhane/ İstanbul adresine iadeli taahhütlü olarak postayla ulaştırmaları ya da elden teslim etmeleri gerekmektedir. Zarfın ya da paketin üzerine hangi dal ile ilgili olduğunun (sanat / bilimsel araştırma) yazılması zorunludur. Yapıtlar hiçbir şekilde iade edilmez. Ödül sonuçları Prof. Dr. Türkan Saylan’ı anma günü olan 19 Mayıs 2012 günü açıklanacaktır.

Ödül
Her dal için: 2.000 TL


İletişim için
Nuran Çakarlı
Şimal Sokak No: 10 Şişhane 34430 İstanbul
Tel:0212 252 44 33 Faks: 0212 252 65 95
E-mail: yazmanlik@cydd.org.tr

 

TÜRKAN SAYLAN SANAT VE BİLİM ÖDÜLLERİ

Adına “Sanat ve Bilim Ödülleri” yarışması düzenlenen Prof. Dr. Türkan Saylan, yalnızca bir sivil toplum örgütü olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Genel Başkanı değil, ülkemizde cüzam hastalığını  büyük ölçüde etkisiz kılmış bir hekim, yol açıcı kişiliği, sınırsız insan sevgisi ve özverisi ile en küçüğünden en büyüğüne bütün insanların sevgi ve saygısını kazanmış bir bilim insanı, sanat aşığı ve bir toplum önderidir. Türkan Saylan, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olma özelliğine yürekten inanmış; bütün yurttaşların eşit ve özgür bireyler olarak hiçbir ayrımla karşılaşmadan kendilerini geliştirme ve yaşam haklarını, eylemli olarak, yaşamının son anına kadar yüreklilikle savunmuştur.

 

“Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri” her yıl, ölüm yıldönümünde, onun yaşam anlayışını geleceğe taşıyacak bilim ve sanat ürünleri yaratan kişilere verilecek; bu yolla Türkan Saylan adı ve anlayışı da yaşatılacaktır.

Henüz yorum yapılmamış.