english
Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (5) (İLK VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN)
Başlama-Bitiş Tarihi: 19.09.2011 - 20.12.2011
www.designforexport.org
yarisma@designforexport.org
0312 447 2740 Dahili: 183-187
Yer: Ankara
Form 1
Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te

YARIŞMANIN AMACI

5. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”, Türkiye’de yurt dışına satılabilme potansiyeline sahip mobilya tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak ve geleceğin mobilya tasarımcıları olabilecek yetenekteki öğrencilerin tasarıma yönlendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.


 

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İlk ve Orta Öğretim okullarında hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrenciler katılabilir.


 

YARIŞMANIN KONUSU

Geleceğin mobilyalarını tasarlayan öğrencilerimiz, yarışmaya yurt dışına satılabilme potansiyeline sahip olan ve hayal ettikleri tüm mobilya çeşitlerini çizerek katılım sağlayabilirler (Oturma odaları, yatak odaları, yemek odaları, çocuk odaları, oyuncak, mutfak, banyo, ofis… vs tasarımları).

 

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmada;

•”İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”,

•”Lisans Öğrencisi Kategorisi” ve

•”Profesyonel ve Uygulayıcılar Kategorisi” olmak üzere 3 ayrı kategori bulunmaktadır.

2.Yarışmanın “İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerini Yaratıcı Çözümlere Teşvik Kategorisi”; Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İlk ve Orta Öğretim okullarında hâlihazırda okuyan ve bunu belgeleyebilecek öğrencilerin katılımına açıktır.

3.Yarışma grup katılımına olanak tanımakta ve teşvik etmektedir. İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinin bireysel olduğu kadar grup olarak da yarışmaya katılmaları mümkündür.

Gruplar en fazla 3 kişiden oluşmalıdır. Kendi kategorilerinde farklı sınıf seviyelerinden öğrenciler grup oluşturabilir. Yarışmaya grup olarak katılımlarda tüm grup üyeleri İlk ve Orta Öğretim Öğrencisi olmalıdır. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

4.Yarışmacıların;

a- Asli Jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta çalışanların herhangi birinin birinci dereceden akrabası olmaması,

b- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

5. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır..

 

 

 

YARIŞMANIN AŞAMALARI

İhracatçı Birlikleri – “5.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci Aşama: Bu aşamada, bir tek tasarım olmak koşulu ile A3 boyutunda, ölçekli ve beyaz zeminde bir tasarım önerisi istenilmektedir (Başvuru Belgesi 3′de örneği verilen özel proje kâğıdı üzerine bilgisayar ortamında veya elle çizildikten sonra OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılacaktır).

İkinci Aşama: Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve İkinci Aşamada İlk ve orta öğretim öğrencilerinin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşama’ya kalan projelerin çizimi 20 Ocak 2012 tarihinde projenin sahibi öğrencilerle beraber yapılacaktır. Konuya ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport. org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından törenin yapıldığı salondan ayrı bir salonda Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır.


 

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

1.Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru WEB sayfası aracılığıyla yapılacaktır.

2.Yarışmacılar aşağıda listelenen 6 başvuru belgesini WEB sitesi aracılığıyla doldurarak veya yükleyerek kolaylıkla yarışmaya başvurabilir:

1) Taahhütname

2) Kimlik Bilgi Formu

3) Özel Proje Kâğıdı

4) Öğrenci Belgesi

5) Vesikalık Fotoğraf

6) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3.Yukarıda sözü edilen 6 başvuru belgesinin doldurulması veya yüklenmesine ilişkin detaylar aşağıda açıklanmaktadır. Birinci Aşamada her yarışmacı aşağıda belirtilmiş basamakları gerçekleştirerek yarışmaya katılabilir:

•Yarışmacılar WEB sitesinden (www.designforexport.org) temin edilecek “Yarışma Şartnamesi”ni okur, İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri” ekranda karşılarına çıkacak “Geleceğin Mobilya tasarımcıları Anketi”ni (Başvuru Belgesi 1) cevaplar, Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda örneği verilen şekilde tasarıma ait açıklamalar yazılacaktır.

•Ardından “Taahhütname” (Başvuru Belgesi 2) ve “Kimlik Bilgi Formu”nu (Başvuru Belgesi 3) eksiksiz doldurup internet üzerinden onaylar,

•Ekranda hazır örneği verilen A3 boyutundaki özel proje kâğıdına (Başvuru Belgesi 4) ister bilgisayar ortamında isterse dökümünü alıp elle çizip tarayarak tasarımlarını (300 dpi, 24 Bit renk derinliğine ve JPEG formatında) beyaz zeminde ve ölçekli olarak hazırlar.

•Tasarımlar aşağıda belirtilen 3 farklı şekilde OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılır:

(Not: Tasarımlar her üç şekilde de OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılmalıdır)

•Yatay olarak kullanılacak bu kâğıdın sağ üst köşesinde üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır (Örnek Rumuz:ABC01234).

•Tasarım yapılan sayfanın alt kısmına aşağıda örneği verilen şekilde tasarıma ait açıklamalar yazılacaktır.

 

 

 

Tasarıma Ait Açıklamalar:

(Sayfanın alttan 5 cm. yukarıda çizilecek bir çizginin sağ alt kısmına aşağıdaki sırayla yazılacaktır.)

1. Tema ve Kategorisi

2. Tasarımın İsim Önerisi

•Yarışmacılar tüm bu işlemlerin ardından “Öğrenci Belgesi” (Başvuru Belgesi 5), “Vesikalık Fotoğraf” (Başvuru Belgesi 6) ve “Nüfus Cüzdanı Fotokopisi”ni (Başvuru Belgesi 7) WEB sitesine doğrudan yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaştıracak ve yarışmaya başvuru işlemini tamamlayacaktır.

•Tüm “Başvuru Belgelerinin” eksiksiz doldurulması, onaylanması ve WEB sitesine yüklenerek bilgilerin OAİB Genel Sekreterliği’ne ulaşmasını takiben her yarışmacıya bir başvuru numarası verilecek ve başvurunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından alındığı ve kabul edildiği teyit edilecektir. Bu numarayı almayan yarışmacılar başvuru yapmış sayılmayacaktır.

•İkinci Aşama’da “İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri”nin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Bu nedenle İkinci Aşama’ya kalan projelerin çizimi 20 Ocak 2012 tarihinde projenin sahibi öğrencilerle beraber “Proje Çizimi Toplantısı”nda yapılacaktır. İkinci Aşama’ya 05 kalan tüm öğrencilerin 06 Ocak 2012 tarihinde (www.designforexport.org) WEB sitesinde yeri duyurulacak “Proje Çizimi Toplantısı”na katılması gerekmektedir.

•Yarışmacıların WEB sitesi (www.designforexport.org) üzerinde tüm formları olduğu gibi yarışma başvuru formları arasında yer alan “Kimlik Formu”nu da tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Yarışmacıların kimlikleri; Birinci Aşama’da sadece “Yarışma Sekreteryası” tarafından bilinecek, İkinci Aşama’da ise “Asli Jüri Üyeleri” de yarışmacıların kimliklerini bilerek ödül alacak tasarımları seçmek üzere değerlendirme yapacaktır.

•WEB sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Sırasıyla; tüm yarışmacılar tarafından yarışma şartnamesinin okunması, “İlk ve Orta Öğretim Öğrencileri” için hazırlanan anketin cevaplanması ve ardından Ek 2′de listesi bulunan yarışma başvuru belgelerinin tüm yarışmacılar tarafından doldurulması işlemlerinin ardından yarışma taahhütnamesinin onaylanması aşamasına geçilecektir. Taahhütname onaylanması işlemi ile yarışmacılar katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

•Grup çalışmalarında “Taahhütname Formu”nda grup olduğunu belirten ikon işaretlenecek, iki ayrı taahhütname formu doldurulacak, ekrana ilk çıkan”Taahhütname Formu” grubun temsilcisi olarak seçilen ve formda belirtilen grup lideri adına doldurulacak, bu formun doldurulmasının ardından ekrana ikinci “Taahhütname Formu” çıkacak bu form ise gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulacaktır.

•Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren söz konusu “Taahhütname”yi doldurup onaylayacaklardır.

•Tasarımcılar bütün anlatımlarını, WEB sitesinde örneği verilen 1 sayfalık beyaz zeminli, ölçekli ve A3 boyutundaki özel proje kâğıdı üzerinde gerçekleştirecektir. Tasarımlarını ister bilgisayar üzerinde isterse ekranda hazır örneği verilen özel proje kâğıdının dökümünü alıp elle çizip tarayarak yapabileceklerdir. Yatay olarak kullanılacak olan bu kâğıdın sağ üst köşesine üç harf ve beş rakamdan oluşan bir RUMUZ yazılacaktır (Örnek Rumuz: ABC01234).

•Yarışmacılar yarışmaya, her tasarım için ayrı başvuru yapmak şartıyla istedikleri kadar tasarımla katılabileceklerdir.

•Yarışmacıların “Kimlik Bilgi Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

•Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekreteryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

•Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında vesikalık fotoğraflarını ekleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, katalog ve/veya kitapçık içerisinde kullanılması amacıyla istenilmektedir.

•Yarışmacılardan WEB sitesi aracılığıyla başvuru sırasında, nüfus cüzdanlarının taranmış halini yükleyerek OAİB Genel Sekreterliği’ne göndermeleri, kimlik teyidi amacıyla istenilmektedir.

•OAİB Genel Sekreterliği’ne gönderilecek tasarımda rumuz, katılım teması ve kategorisi dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

•A3 boyutundaki özel proje kâğıdı üzerinde belirtilen yazı karakterleri dışında işaret veya belirleyici herhangi bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.


 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlan Tarihi : 19 Eylül 2011

Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 20 Aralık 2011 (Gece 24:00’a kadar)

Seçici Kurul Toplantısı (1. Aşama) : 6 Ocak 2012

İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 20 Ocak 2012 (Proje Çizimi Toplantısı)

Seçici Kurul Toplantısı (2. Aşama) : 1 Mart 2012

Ödül Töreni Tarihi : 2 Mart 2012 (Onur Jüri Üyeleri davetlidir)

Ödüllü Projelerin Sergilenme Tarihleri : 12-16 Mart 2012 (Dış Ticaret Kompleksi)


 

JÜRİ ÜYELERİ

Onur Jüri Üyeleri

M.Zafer ÇAĞLAYAN Ekonomi Bakanı

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU TOBB Başkanı

Ahmet YAKICI Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı

Mehmet BÜYÜKEKŞİ Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

İbrahim ŞAHİN Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müd.

Doç.Dr. Temel KOTİL Türk Hava Yolları Genel Müdürü ve Yön.Kur. Üyesi

Mustafa KAPLAN KOSGEB Başkanı

Eyüp MUHCU Mimarlar Odası Başkanı

Levent TÜMER İç Mimarlar Odası Başkanı

Mehmet Zeki İYİBAŞ MUDER Yönetim Kurulu Başkanı

Ercan ATA OMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ramazan DAVULCUOĞLU MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Murat TUNÇ MOBDER Yönetim Kurulu Başkanı

Engin KÜÇÜK MOBSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Rıza ERCAN Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı

Hüseyin TAKLACI Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı

Tülin ERSÖZ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Ofisi Müdürü

Dr. Ferdinando PASTORE İtalyan Ticaret Merkezi (İCE) Müdürü

Ahmet KAHRAMAN Orta Anadolu Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı

Abdullah TEVER İstanbul Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı

M. Bülent AYMEN Akdeniz Ağaç Mam.ve Orm.Ür.İhr.Bir.Y.K.Başkanı

Nurettin TARAKÇIOĞLU Ege Ağaç Mam.ve Orm.İhr.Bir.Y.K.Başkanı

Asli Jüri Üyeleri

Jüri Başkanı Prof. Önder KÜÇÜKERMAN

Üye Reşit SOLEY

Üye Aziz SARIYER

Üye Jan NAHUM

Üye Mustafa TONER

Üye Memduh ŞEN

Üye Kaan DERİCİOĞLU

Üye Ahmet KALELİ

Üye Didem ÇAPA

Üye Fatih KIRAL


 

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Prof. Önder KÜÇÜKERMAN Haliç Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Zeynep KÜRKLÜ Orta Anadolu Ağaç Mam. ve Orman Ür. İhr. Brl. Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Mehmet BALIKÇIOĞLU Orta Anadolu Ağaç Mam. ve Orman Ür. İhr. Brl. Yön. Kur. Bşk. Yrd.

Erol ATA Orta Anadolu Ağaç Mam. ve Orman Ür. İhr. Brl.Yön. Kur. Üyesi

 

ÖDÜLLER

Başarılı olan tasarımlara verilecek toplam 9 ödül bulunmaktadır. Sponsor firmaların alınmasına devam edildiğinden söz konusu ödül sayısında artış yada azalış olması ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle ödüllerin isimleri şartnameye yazılmamış olup, tüm sponsor firmaların netleşmesini müteakip ilgili tüm dokümanlara eklenecektir.

Aşağıda belirtilen ödüller yarışmacıların eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacılar ödüllerini, ödül töreni sırasında çek olarak teslim alacak ve herhangi bir Akbank Şubesi’nden 1 hafta sonra velileri vesayetinde (velileri ile beraber bankaya giderek) tahsil edebileceklerdir.


 

GELECEĞİN MOBİLYA TASARIMCILARI ÖDÜLLERİ

(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 1.500 TL

(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 1.500 TL

(Geleceğin ……) İhracatçı Birlikleri Büyük Ödülü : 1.500 TL

(Geleceğin ……) Bürotime Platin Özel Ödülü 750 TL

(Geleceğin ……) Gentaş Grup Platin Özel Ödülü 750 TL

(Geleceğin ……) Atagür Ahşap Altın Özel Ödülü 750 TL

(Geleceğin ……) Emo Home Altın Özel Ödülü 750 TL

(Geleceğin ……) Ersa Ofis Altın Özel Ödülü 750 TL

(Geleceğin ……) Sanset İkoor Altın Özel Ödülü 750 TL

1) Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir.

2) Parantez içinde (…..) olarak belirtilen tasarım isimleri, geleceğin tasarımcıları olan öğrencilerimizin çizdikleri tasarımlara göre ödül töreni sırasında adlandırılacaktır.

Kişisel veya grup halinde katılım sonucu ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak para ödülü yarışmacı sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

 

TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER

Yarışma Sekreteryası : Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği

Adres: Mahatma Gandhi Cad. No: 103 06700 GOP/Ankara

Tel: 0 312 447 27 40 Dahili: 183-187

Faks: 0 312 446 96 05 / 4470180

E-posta: yarisma@designforexport.org

olarak belirlenmiştir.

 

YARIŞMA ÖDÜL TÖRENİN YERİ

Rahmi Koç Müzesi

Hasköy Cad. No:5 Hasköy 34445

İstanbul / TÜRKİYE

 

YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ

Birinci Aşamada dereceye giren yarışmacıların rumuzları 9-13 Ocak 2012 tarihleri arasında www.designforexport.org ve www.oaib.gov.tr WEB sitelerinde açıklanacaktır.

İkinci Aşama sonucunda ödül kazananlar ise 2 Mart 2012 tarihinde yapılacak olan ödül töreninde açıklanıp, ödül töreni sonrasında en geç beş iş günü içinde Yarışma Jürisi ve Komitesinin uygun gördüğü WEB sitelerinde (www.designforexport.org, www.oaib.gov.tr, www.iib.org.tr, www.akib.org.tr, www. egebirlik.org.tr) ilan edilecektir.

Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

 

YARIŞMAYA KATILAN PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜL ALACAK TASARIMLARIN BELİRLENME ŞEKLİ

Birinci Aşamada her tema ve kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen yeterli sayıda proje, İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek ve tasarımların gerek temel ilkeleri açısından gerekse teknik yönden bilgisayarda geliştirilmesi için Proje Çizim Toplantısı yapılacaktır. İkinci Aşamaya kalanlara ilişkin detaylı duyuru WEB sitesinden (www.designforexport.org) yapılacaktır.

İkinci Aşamada ödül alacak tasarımlar Asli Jüri Üyelerince seçilecek ve ödül almaya hak kazanan tüm projeler ödül töreni esnasında Asli Jüri Üyeleri tarafından Onur Jüri Üyeleri’nin uygunluk görüşüne sunulacaktır. Tüm ödül alan projeler ödül töreninde ilan edilecektir.

 

TASARIM HAKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ

•27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe giren “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”ye göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

•Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer bulunan tasarımlar, 12-16 Mart 2012 tarihleri arasında ise Dış Ticaret Kompleksi’nde sergilenecektir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, düzenlenen yarışma sergisini, farklı şehir ve ülkelerde sergileme hakkını saklı tutar. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Diğer taraftan, eserlerin ve tüm dokümantasyonun güvenliğini sağlamayı bu belge ile katılımcılara beyan eder.

•Dereceye giremeyen tasarımların paftaları, 1-30 Nisan 2012 tarihleri arasında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan bu yarışmaya verilmiş tasarım paftalarından Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hiçbir nedenle sorumlu tutulamaz.

•Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri üyeleri, “Firma Özel Ödülü” veren üye firmaların öncelik haklarını gözeterek uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, belirtilen Birliklerin, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

•Yarışmada dereceye giren projelerden bahse konu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 12.06.1995 tarih ve 554 sayılı “Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak isteyenlerin, yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.

Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen Birlik üyeleri ile özel ödül veren firmaların, ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, Birlik üyeleri ile özel ödül veren firmaların önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.

Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

•Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir.

•Aksi yarışmacılar tarafından belirtilmediği durumda, katılımcıların isimleri, projeleriyle birlikte duyurulabilir ve yayınlanabilir. Yarışmacıların tasarımlarının üzerine “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alacak ancak; tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi, kimliklerin sadece medyaya ve topluma karşı kapalı olduğu anlamına gelmekte, Yarışma Sekreteryası ve İkinci Aşama teslim tarihinden sonra Asli Jüri Üyeleri’ne kapalı olduğu anlamına gelmemektedir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar açılabilir kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır.

•Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden İhracatçı Birlikleri’ni bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen proje ve söz konusu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/ yarışmacıların varsa diğer başvuruları yarışmadan diskalifiye edilir. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların varsa kazandıkları tüm ödüller OAİB Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, iptal edilen projenin yerine iptalin olduğu tema ve kategoride en çok oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde duyurulacaktır.

•Asli Jüri Üyeleri’nin ortak kararı ve yarışmanın yararlılığı açısından gerekli görüldüğünde, ödüllerin bir temadan diğer bir temaya aktarılması da dahil olmak üzere, yarışmanın ödül adedi ile ödül sayısı koşullarında Birinci Aşama, İkinci Aşama veya Ödül Töreni esnasında değişiklik yapılabilir.

•Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.

•Bu yarışmaya WEB sitesi (www.designforexport.org) aracılığıyla katılan ve onaylayarak onay numarası alan yarışmacılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

 

Henüz yorum yapılmamış.