english
TRANSİST Ulaşım Sempozyum ve Sergisi (4)
Başlama-Bitiş Tarihi: 01.12.2011 - 02.12.2011
www.topluulasimhaftasi.com
Yer: İstanbul
Form 1
Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te
"TRANSİST 2011 4. Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi" 1-2 Aralık 2011 tarihlerinde, İstanbul'da, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek

SEMPOZYUMUN HEDEFLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ilki 29 Kasım 05 Aralık 2010 tarihleri arasında organize edilen , “Toplu Ulaşım Haftası” etkinlikleri çerçevesinde 2-3 Aralık 2010 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen “Ulusal Toplu Ulaşım Sempozyum ve Sergisi” sonuç bildirgesinde belirtildiği üzere; hedeflerden biri, Toplu Ulaşım Sempozyumunun her yıl tekrarlanmasıdır. Bu kapsamda hedef; Toplu ulaşım konusunda bilim adamı, uzman, uygulamacı ve araştırmacılara uluslar arası bir forum temin etmek, bilimsel ve pratik uygulamalarla ilgili son araştırma ve teknolojilere ait düşünce ve sonuçların paylaşımını sağlamak, mevcut sorunlar ve geleceğe yönelik yaklaşımların tartışılmasını sağlamaktır. 01-02 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilecek sempozyumda ana konuların işlenmesi yanında, toplu ulaşım sistemlerinde planlama, finansman, çevre, veri tabanı ve bütünlüğü, toplu ulaşımın yönetimi gibi konuların güncelleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

SEMPOZYUM KONULARI
● Ulaşım sistemlerine ait kavramlar,
● Ulaşım yönetimi,
● Kara,hava, Deniz ve Demiryolu Ulaşımı,
● Kentiçi trafik yönetimi,
● Trafik kazaları,
● Ulaşım sistemlerine ait test-bakım onarım ve standartlar,
● Toplu taşımacılık sistemleri işletmecilik ve entegrasyon,
● Ulaşım Planlama, alt yapı ve işletmecilik,
● Toplu ulaşımda yatırım maliyetleri ve subvansiyonlar,
● Toplu ulaşıma ait ölçme ve değerlendirmeler,
● Toplu ulaşımda özelleştirme modelleri,
● Matematik modelleme ve simulasyon,
● Toplu ulaşımda alternatif sistemler ve BRT uygulamaları,
● Alternatif yakıt sistemleri,
● Toplu ulaşımda akıllı sistemler
● Toplu ulaşım ve çevre,
● Doğal afetler öncesi, sırası ve sonrası sürdürülebilir ulaşım,
● Toplu ulaşımda erişilebilirlik ve özürlü hakları,
● Sinyalizasyon,
● Toplu ulaşımda ücretlendirme sistemleri
● Modern kontrol sistemleri, gibi konulara ilişkin bildiriler beklenmektedir.

 

BİLDİRİLER İÇİN ÇAĞRI
Özetler : Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenler 200-300 kelimelik Türkçe veya İngilizce bir özeti, 30 Eylül 2011 tarihine kadar göndereceklerdir. Özet; açık bir şekilde amacı, kullanılan yöntemi, çalışma sonuçlarını ve sonuçların irdelenmesini içermelidir. Özette bildiri başlığı, yazar (lar) ın ad (lar)ı ve açık posta adresleri bulunmalıdır. Faks, telefon ve e-mail adresleri sempozyum sekreterliğine bildirilmesi faydalı olacaktır.


Bildiri Yazım Esasları
Bildiriler sempozyum sekreteryasına elektronik ortamda iletilecektir. Bildiriler A4 kağıda çift sütun tek satır aralıklı olarak yazılacak, kağıdın her dört yanına 30 mm boşluk bırakılacaktır. Bildiri başlığında, bildiri adı, yazar adları, yazarların çalıştıkları kurum adı, adresi ve e-posta adresleri yer alacaktır. Bildiri adı 14, yazar adı ve adresleri ile bölüm başlıkları 12, metin 12 punto olarak Times New Roman yazı tipinde yazılacaktır. Bildiri adı ve bölüm başlıkları büyük harfle koyu olacaktır. Bildiri özeti bildiri başlığından sonra boşluk bırakılarak en az 100 en çok 200 kelimeden oluşacak, 10 punto italik olarak yazılacaktır. Her bölüm başlığından önce 2, sonrasında ise 1 satır boşluk bırakılacaktır. Ara bölümlerin önce ve sonrasındaki boşluk sayısı ise bir olacaktır. Metin sonunda yararlanılan kaynaklar numaralandırılarak yazılacak, yazılan kaynak numaraları metin içinde, ilgili bölümlerde köşeli parantez içinde belirtilecektir. Bildirinin gönderilmesi; bildiri sahibinin bildirinin yayınlanması ile ilgili izni verdiğini gösterir.

Organize Eden Kurumlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Organizasyon Kurulu
Prof.Dr. Adem BAŞTÜRK
Dr.Hayri BARAÇLI
Muzaffer HACIMUSTAFOĞLU
Prof.Dr.Mustafa ILICALI
Ali Rıza KİREMİTCİ
Mümin KAHVECİ
Alaeddin ŞAHİN
Yürütme Kurulu
Dr.Ahmet BAĞIŞ
Cevdet GÜNGÖR
Erol AYARTEPE
Osman ÇAKIR
Yavuz FIRINCI
Ramazan YILDIRIM


Bilim Kurulu
Dr.İsmail Hakkı ACAR
Doç.Dr.Ahmet AKBAŞ
Doç.Dr.Darçın AKIN
Yrd.Doç.Dr. Pelin ALPKÖKİN
Doç.Dr.Mustafa ATMACA
Prof.Dr.Reşat BAYKAL
Dr.Nilgün CAMKESEN
Doç.Dr.Halim CEYLAN
Doç.Dr. Osman Nuri ÇELİK
Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN
Doç.Dr.Murat ERGÜN
Prof. Dr. Güngör EVREN
Prof.Dr.Haluk GERÇEK
Prof.Dr. Ergun GÖKMEN
Doç.Dr. Metin GÜMÜŞ
Prof.Dr. Mustafa ILICALI
Prof.Dr.Ayhan İNAL
Dr.Muammer KANTARCI
Doç.Dr. Hülagü KAPLAN
Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN
Prof.Dr. İsmet KILINÇASLAN
Doç.Dr.İbrahim OCAK
Yrd. Doç.Dr. Nurtaç OGLENİ
Prof.Dr. Zübeyde ÖZTÜRK
Doç.Dr.İsmail ŞAHİN
Prof.Dr.Füsun ÜLENGİN
Prof.Dr. Ercan TEZER
Prof.Dr. İsmail TORÖZ
Doç.Dr.Neşe TÜFEKÇİ
Prof.Dr.Nadir YAYLA


Danışma Kurulu
Nazif ALTINPINAR (Antalya B.B.)
İbrahim ALTUN (Diyarbakır B.B.)
Sefer ARLI (Samsun B.B.)
Amir BADUR (Erzurum B.B.)
Dursun BALCIOĞLU (İstanbul B.B.)
Kenan BOZGEYİK (Ulaştırma Bakanlığı)
Dr. Abdullah DEMİR (İSPARK A.Ş.)
Abdulmuttalip DEMİREL (Kocaeli B.B.)
Mümtaz DURLANIK (EGO)
Lütfi DÜLGER (Konya B.B.)
Arif EMECEN (Kayseri B.B.)
Mehmet ERDOĞAN (TOFED)
Süleyman GENÇ (Şehir Hatları A.Ş.)
Kadir GURBETÇİ (İSPARK A.Ş.)
Ümit GÜNEY (Eskişehir B.B.)
Süleyman KARAMAN (TCDD)
Temel KOTİL (THY)
Kamuran AVŞAR (Adana B.B.)
Özkan KÜÇÜK (GLOBAL Bilgi Str.)
Onur ORHON (TÖHOB)
Dr. Ahmet PAKSOY (İDO A.Ş.)
Abdullah Yasir ŞAHİN (İstanbul Otobüs A.Ş.)
Faruk ALÇELİK (ESHOT)
Y.Metin TAHAN (DLH)
Necmettin TAHİROĞLU (EGO)
Bilal TUĞRUL (ESHOT)
Mustafa YILDIRIM (TOF)
Ömer YILDIZ (İstanbul Ulaşım A.Ş.)
İsmail YOLCU (Sakarya B.B.)
Ali Rıza YÜCEULU (Ulaştırma Bakanlığı)

 

SEMPOZYUM VE FUAR YERİ
Sempozyum ve fuar, Haliç Kongre Merkezinde yapılacaktır.


ÖNEMLİ TARİHLER
30 Eylül 2011       :   Bildiri özetlerinin gönderilmesi
07 Ekim 2011       :   Bildirilerin kabulüne dair yazarlara bilgi verilmesi, fuar yeri rezervasyonu ve ücretlerin ödenmesi
15 Kasım 2011     :   Elektronik ortamda bildiri metninin gönderilmesi
01-02 Aralık 2011 :   Sempozyum ve Fuar

 

FUAR ALANI VE KATILIM ŞARTLARI
Fuar için yer ayırtmak isteyen kuruluşlar info@topluulasimhaftasi.com adresine başvuracaklardır.

 

 

SEKRETERYA
Adı Soyadı            :  Erol Ayartepe
Tel                          :  0212 372 28 20
Fax                         :  0212 372 28 09
E-posta                  :  erol.ayartepe@iett.gov.tr
Adres                     :  İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Erkan-ı Harp Sk. No:2 Tünel Beyoğlu / İSTANBUL
Adı Soyadı            :  Fırat Yıldırım
Tel                          :  0212 225 09 20
Fax                         :  0212 225 09 33-36
E-posta                  :  yildirim@topluulasimhaftasi.com
Adres                     :  Mim. Kemal Öke Cad. No: 10 Nişantaşı / İSTANBUL

Etkinlik Programı
Henüz yorum yapılmamış.