english
TOKİ’nin BURSA KENTİ’ne TOKADI
Başlama-Bitiş Tarihi: 22.08.2011 - 10.11.2011
www.bursamimar.org.tr
tokiyarisma@bursamimar.org.tr
[0224] 453 5600

Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te
Düzenleyen Kurum: Mimarlar Odası Bursa Şubesi

Amaç : Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak, TOKİ yapılarının Bursa kent yaşamına getirdiği olumsuzlukların fotoğraf sanatçılarının gözüyle belgelenmesini ve fotoğraf sanatına katkı koymayı hedefliyoruz. 

 
Türkiye’de yaşanan hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme sebebiyle oluşan konut-kentleşme sorunlarının çözülmesi ve üretimin artırılarak işsizliğin azaltılması amacıyla Başbakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ konut sorununa anlık çözümler üreterek ülkenin her bölgesinde plansız bir şekilde, şehre özgü yapıları dikkate almadanprojelerini gerçekleştirmektedir. 
 
TOKİ’ yi, makro düzeyde planlama ve sürdürülebilir kalkınma modelinin aksine anlık
çözüm ürettiği; tek tip mimari uygulamalarla kentin mimari dokusuna uyuşmayan
yapılaşmayı oluşturduğu, çevre ve kentin sosyal, kültürel, coğrafi özelliklerinin göz ardı edildiği; teknik altyapıdan yoksun, tek tip mimari projeler ürettiği gerekçesiyle
eleştirilmektedir. 

TOKİ, vatandaşa ucuza konut edindirmek’ parolası ile yola çıkan fakat toplumsal, kültürel ve ekonomik dinamiklere zarar vererek tüm toplum katmanlarını olumsuz etkileyecek bir olgu oluşturmaktadır. 

TOKİ ticari amaçlı bir kurum gibi çalışmaya başlamıştır. Devlet eliyle yatırım amaçlı değil, barınma amaçlı sosyal konutlar üretilmelidir. Yerel verileri göz ardı ederek uzaktan kumanda anlayışıyla o bölgenin mimarlık ve inşaat sektörüne ciddi darbe vurulmaktadır. 

TOKİ, ayrıca şehre özgü yapıları dikkate almadan tüm Türkiye’yi aynı şekilde inşa
etmektedir. 

Yarışma sonucunda ortaya çıkacak eserler, gerekli kurum ve kuruluşların dikkatine
sunulacak ve bu doğrultuda çözüm önerileri getirilecektir. 
 
Konu: “TOKİ’ nin BURSA KENTİ’ ne TOKADI” 

Yarışma Şartnamesi :
 • Yarışma, renkli veya siyah beyaz olarak, dijital dalda yapılmaktadır. 
 • Katılım ücretsizdir. 
 • Yarışmaya, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğrafseverler katılabilir. Daha önce başka bir yarışmada ödül 
 • almış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir. 
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bursa Mimarlar Odası, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya katılan fotoğraflar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ)’ nin yapılarını ve yol açtığı olumsuzlukları içermelidir. 
 • Fotoğraf çekilecek alan Bursa ili sınırlarını kapsamaktadır. Fotoğraflar; kısa kenarı en az 2500 piksel, 300dpi çözünürlükte ve JPEG formatında, CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. Seçici kurul gerek görürse, katılımcıdan orijinal görüntüyü isteyebilir. 
 • Her katılımcı en çok 5 fotoğraf ile katılabilir. 
 • CD’ye kaydedilen her fotoğrafın adlandırılmasında sırasıyla, 6 rakamdan oluşan rumuz (tüm fotoğrafların başında aynı rumuz kullanılacaktır) ve sıra numarası 
 • bulunacaktır. (Örn: 654321-1, 654321-2…) 
 • Başvuru formuyla birlikte gönderilecek CD’nin üzerine sadece rumuz yazılmalıdır. 
 • CD’ler yarışma sonucunda geri gönderilmeyecek. TFSF Temsilcisi gözetiminde imha edilecektir. 
 • Yarışmaya katılan fotoğraflar paspartusuz ve kanar boşluksuz gönderilmelidir. 
 • Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağı için temel renk/ışık düzenlemeleri, basit temizlik uygulamaları dışında müdahaleler ve HDR uygulamaları kabul edilmeyecektir. 
 • Ödül kazanan fotoğraflar, isim belirtmek şartıyla Mimarlar Odası’nın öngöreceği kendisine ait her türlü yayın ve etkinlikte, tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. 
 • Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte Bursa Mimarlar Odası’na ait olacaktır. 
 • Fotoğraf sahiplerine bu kullanımlardan dolayı ayrıca bir telif bedeli ödenmeyecektir. 
 • Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı yarışmalarda böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır. 
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. 
 • Ödül kazanan ya da satın alınan fotoğrafların şartnameye uymadığının tespiti halinde ödülü geri alınır. 
 • Başvuru formu eksiksiz doldurulmalıdır. Formdaki fotoğraf bilgileri ile dosya isimleri birbiri ile aynı olmalıdır. 
 • Bilgisayar ortamında açılmayan/okunmayan ve şartnameye uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır. 
 • Fotoğraf seçimi katılımcıların huzurunda yapılacaktır. İsteyen katılımcı fotoğraf seçim salonunda bulunabilecektir. 
 • Ödül alan fotoğraflar çeşitli basın organlarında yayınlanacak ve sergi haline getirilecektir. 
 • Dereceye giren fotoğraflar TFSF 2011 Almanağı’nda yer alacaktır. 
 • E-posta yolu ile yapılan gönderimler kesinlikle kabul edilmeyecektir. 
 • Yarışmaya katılan herkes bu kuralları kabul etmiş sayılır. 
 • Yarışma sonuçları www.tfsf.org.tr ve www.bursamimar.org.tr adreslerinden duyurulacaktır. 
 • Fotoğraf Yarışması Jüri Değerlendirmesi katılımcılara ve halka açık olarak yapılacaktır. 
 • Kentin sorunlarına ve fotoğrafçılığa bakış açısının geliştirilmesi, halkla ve katılımcılarla devingen – yaratıcı – üretici – paylaşımcı bir sosyal etkinliğe dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Açık jüri belirlenen zamanlarda katılımcı ve halkın sorularına yanıt verecektir. 
 

Yarışma Takvimi :
Yarışmanın İlanı : 22.08.2011
Son Katılım : 10.11.2011
Jüri Toplantısı : 13.11.2011
Ödül Töreni : 13.11.2011
Sonuç duyurusu : 17.11.2011
Yarışma Sergisi : 19.11.2011 Ödüller :
Birincilik Ödülü : 3.000.-TL
İkincilik Ödülü : 2.000.-TL
Üçüncülük Ödülü : 1.000.-TL
Mansiyon : 5 Adet x 500.-TL = 2.500.-TL 

Yarışma Jüri Üyesi :
Prof.Dr. Reha GÜNAY Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Öğr.Gör. Alper BİLSEL Uludağ Üni. Eğitim Fak. Resim-İş Eğitim Bölümü
Öğr.Gör. Güven AKTAŞ Uludağ Üni. Eğitim Fak. Resim-İş Eğitim Bölümü
Nihat KÜÇÜK Fotoğraf Sanatçısı
Nizamettin KAYA Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı
Seçicikurul en az üç üye ile toplanır. 

Raportör:
Can YÜCEL – can-yucel@hotmail.com Fotoğraf Sanatçısı
Evren BÖKE – evrenboke@gmail.com Mimar 

İletişim:
Ali ÖZTAŞ – tokiyarisma@bursamimar.org.tr Mimar
Adres: MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Odunluk Mah. Akademi Cad. No : 8
A-3 Blok Zemin Kat
Nilüfer / BURSA 

Telefon : 0 224 453 56 00
Fax : 0 224 453 56 01 
E-posta : tokiyarisma@bursamimar.org.tr
Detaylı bilgiye www.bursamimar.org.tr adresinden “Yarışmalar” Bölümünden
ulaşabilirsiniz.
Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunca TFSF No: 2011/63 numara ile onaylanmıştır.
Yarışma süresince TFSF Temsilcisi bulunacaktı
Henüz yorum yapılmamış.