english
Çanakkale İl Özel İdaresi Logo Yarışması (2013)
Başlama-Bitiş Tarihi: 17.12.2012 - 25.01.2013
Yer: Çanakkale
Form 1
Son Yorumlar
Toprak
İlginç ve güzel bir sergi etkiliğine benziyor......
Öne Çıkan Yayınlar
Tarihin Derin Kazısı Olarak Sanat ve Duyarlılığın Kesişen Ufku
Yazar: Erkut Sezgin
Çeviri:
Yayın: Cem Yayınevi
Estetik - Modernizmin Tasfiyesi
Yazar: Ali Artun
Çeviri:
Yayın: İletişim Yayınevi
Yazar: Mehmet Yılmaz
Çeviri:
Yayın: Ütopya Yayınevi
Etkinlik Haberleri
Çeşitli ülkelerden seçilmiş 130 sanatçının katılımıyla Chianciano Sanat
Isparta Valiliği ve Süleyman Demirel Üniversitesinin düzenlediği, 3. Üniversi
“Anne, ben barbar mıyım?” başlığıyla gerçekleştirilecek 13. İstanbul Bienali&r
Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ulusal Sanat Çalıştayı sona erdi. Te

1- YARIŞMANIN ADI :

İl Özel İdaresi LOGO Tasarımı Yarışması.

2- YARIŞMANIN AMACI :

İl Özel İdaresinin kurumsal kimliğinin akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına imkân sağlayacak bir “ LOGO “ ‘nun tasarlanıp, oluşturulması.

3- YARIŞMANIN KONUSU :

Tarih, kültür, turizm ve tarım kenti olan İlimizin bu değerleri ile Kurumumuzun misyonu, vizyonu ve amaçlarının bir bütünde temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı, işlevsel ve akılda kalıcı, kamuoyunda daha kolay tanınmasını sağlayabilen özelliklere sahip bir Logo’ nun tasarımı, yarışmanın konusudur.

4- YARIŞMANIN KOŞULLARI:

A- Yarışma, İl Encümeni üyelerinin birinci derece yakınları dışındaki tüm profesyonel ve amatör tasarımcılar ile öğrencilere açıktır

B- Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, logo’ nun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal (başlıklı kâğıt, faks, dergi, broşür, kitapçık, kitap, poster, şapka, tişört çanta, internet ve elektronik medya, web sitesi vb.) için basıma ve yayına uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde bozulmaması gerekmektedir. Ayrıca, rozet, flama, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde de kullanılabilir olması da göz önüne alınmalıdır.

C- Tasarımlar A4 kâğıtta beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm. yi geçmeyecek ve kâğıdın ortasına gelecek şekilde yerleştirilecektir. Aynı kâğıdın alttan 3 cm yukarısına gelecek şekilde 2 cm büyüklüğünde de hazırlayacaklardır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, foto blok vb. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Ayrıca (FreeHand, Adobe lllustrator, İnDesing, CorelDraw ya da Photoshop) programlarından biri ile hazırlanmış ve JPG olarak CD’ye kaydedilerek sunulacaktır.

D- Tasarımcı tarafından tasarımda kullanılan unsurların anlamını yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir yazı ile açıklayacaktır. E- Katılımcılar, yarışmaya istedikleri kadar çalışmayla katılabilirler.

5- ESERİN TESLİM ŞEKLİ:

Katılımcılar 3 adet zarf kullanacaklardır: 1- Adı-Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Mail, Adresi ve Rumuzu bulunan Katılım Formu bulunan zarf. 2- A4 Kâğıtlarının ve CD’nin yer aldığı zarf. 3- 1. ve 2. zarfın koyulacağı dış zarf. – Katılımcılar her zarfın üzerine 6 harf veya rakamdan oluşan rumuz yazacaklardır. – ( Örnek: 123456, ABCDEF, 123ABC vb.) – Katılımcıların rumuzu eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır. – Zarfların üzerinde katılımcıların kimliklerini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır. – Çalışmaların zarar görmeyecek şekilde paketlenerek posta ile veya elden İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Encümen Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeden ve çalışmaların üzerinde oluşabilecek bozulmalardan idaremiz sorumlu olmayacaktır.

6- DEĞERLENDİRME:

Teslim alınan çalışmalar İl Encümeni tarafından; teknik şartnamede belirtilen koşullara, “orijinallik”, ”yaratıcılık”, “özgünlük”, “uygulamadaki başarı” ve yarışma konusunda belirtilen bütünü ifade kriterleri açısından değerlendirilerek dereceye layık görülen ilk 5 çalışma belirlenecektir. Seçilen çalışmalar, 1.nin ve diğer mansiyon ödüllerinin tesbiti için Valilik Makamına sunulacaktır. Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü’nce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tasarımların İdaremizin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir. Yarışmada kurumsal temsile uygun görülüp seçilen tasarımların tüm hakları Çanakkale İl Özel İdaresine devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem-logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra 30 gün içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan idaremiz sorumlu olmayacaktır. İl Encümenince seçilen 5 eserin yüksek çözünürlükteki kopyaları talep edilebilir, bu eserlerin sahiplerinden eser üzerinde değişiklik yapılması istenebilir. Bundan dolayı eser sahiplerine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.

7- TESCİL İŞLEMLERİ:

Yapılacak değerlendirme sonucunda İlk üçe giren logoların tescil işlemleri yapılarak noter tasdiki ayrıca yapılacaktır. Birinci olan logo ana logomuz olacaktır. 2. ve 3. olan logolar İdaremizin İlkeleri doğrultusunda gelecek yıllarda kullanılmak üzere saklanacaktır.

8- TELİF HAKLARI:

Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, almış oldukları ödül bedeli ile süresiz olarak Çanakkale İl Özel İdaresine verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarımların çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma arzında gerekli bilumum haklar için Çanakkale İl Özel İdaresine izin verdiklerini kabul ederler. Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumlu olacaktır.

9- ÖDÜLLER:

Yapılacak değerlendirme sonrası 1. seçilecek logoya üç bin lira, 2.3.4.5. seçilecek logoya da beş yüz lira mansiyon ödülü verilecektir.

Birinci olan LOGO:

3.000 TL

Mansiyon: 500 TL

Mansiyon:

500 TL

Mansiyon:

500 TL

Mansiyon:

500 TL

10- YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma Başlangıç Tarihi: 17.12.2012

Son Teslim Tarihi: 25.01.2013

Değerlendirme Tarihi: 29.01.2013

Sonuçların İlanı: 04.02.2013

 

Henüz yorum yapılmamış.