english
Doğuş Üniversitesi
T [0216] 544 5501 - 02
F [0216] 327 9631

www.dogus.edu.tr
Acıbadem, Kadıköy 34722 İSTANBUL
Fakülte Hakkında

İLETİŞİM
Dekan
Prof. M. Rifat Hulisi Çelebi

Dekan Sekreteri
Çiğdem İşçimen / 3113

Fakülte Sekreteri
Şule Köksal / 3112
Tel: 0216 544 5555
Faks: 0216 327 9630


BÖLÜMLER
- Mimarlık
- Grafik Bölümü
- Resim Bölümü
- İç Mimarlık Bölümü
- Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
- Görsel İletişim Tasarımı Bölümü


Hedefimiz
Sanat ve Bilim arasındaki temel ilişkinin gerekliliğinden yola çıkan Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi'ni kurmuş; öğrencilerinin özgüvenli ve yaratıcı çağdaş birer sanatçı ve tasarımcı olmalarını sağlayacak programlarını oluşturmuştur.

Sanat iç dünyamızı zenginleştirir, yaratıcı gücümüzü yönlendirir; yaşamı daha derinden algılamamıza yol açar; ruhsal huzurun ve mutluluğun kapılarını açar, yaşamı anlamlı kılar.

Düşünce, yaşamı yorumlar, doğayı inceler, gerçeği arar. İnsan varlığının tüm sorunlarını araştırır, irdeler ve çözümler üretir. İnsan evrenin sonsuzluğunda, yalnızlığını ve evrenin sırlarını bilim ve sanat ile çözerek geleceğini aydınlatmayı arzular. Bilimin ve sanatın gücü yaşamın her evresinde insan içindir.

Bu nedenle insanlığın ve uygarlığın gelişiminde bilim ve sanat, her zaman aynı öneme sahip olmuştur. Uygarlığın üst düzeyde olduğu insanlık tarihinin geçmiş dönemlerinde sanat ve bilimin birlikte geliştiklerini görürüz. Bu gelişim Mısır Uygarlığında da, Anadolu Uygarlıkları'nda da Çin'de ve Rönesans İtalya'sında da aynı şekilde süregelmiştir. İnsanlık tarihinin en güzel dönemlerinde bilim ve sanat iç içedir.

Atatürk'ün çizdiği yolda, çağdaş bir yaşam düzeyine ulaşabilmek için bilim ve sanatın bir arada olması gerekliliğine inanmaktayız. Uygarlık için yalnız ekonomik kalkınma yeterli değildir, aynı zamanda kültürel kalkınmanın da gerçekleşmesi gerekmektedir.

Gelenek ve çağdaşlık kavramlarının dengeli uyumu, eğitimin temel ilkeleri arasında yer alır. Akademik eğitimin temel değerleri, bilinen doğrularının yanı sıra, en yeni tekniklerle araştırmalar, kuramsal yorumlamalar ve yaratıcı düşüncenin tüm boyutları içinde yer alır.

Sanat eğitiminin bir başka güzel yanı da sanatın yaşam ile iç içe olmasıdır. Yaratıcı gücünü toplumdan alan sanat hayatın her alanında varlığını göstermekte ve hissettirmektedir .

Sanat ve Tasarım Fakültesi; Türk Toplumu'nun tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlerinin eğitimde yer alması gerekliliğinden yola çıkarak, günümüz ulusal değerlerinin, evrensel değerler içinde oluşturulmasıyla yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Sanat ve Tasarım Fakültesi bu yıl Resim ve Grafik Bölümlerinin yanı sıra İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Görsel İletişim Tasarımı gibi yeni bölümleriyle birlikte, çağın en gelişmiş sanat eğitimi teknikleri ve yöntemleriyle, seçkin ve toplumsal güveni kazanmış, deneyimli ve yenilikçi kadrosuyla eğitimini sürdürecektir.

Bu doğrultuda Sanat ve Tasarım Fakültemiz yenilikçi ve yaratıcı bir coşkuyla yarının sanatçı adaylarını yetiştirmeye kararlıdır.

Programlar Hakkında

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi çağdaş, kaliteli ve modern bir eğitim anlayışı ve seçkin bir eğitim-öğretim kadrosu ile 2004/2005 akademik yılında eğitime başlamış bulunmaktadır.

Sanat ve Tasarım Fakültesinin bünyesinde lisans programı olan altı bölüm bulunmaktadır. Bunlar:

- Mimarlık
- Grafik Bölümü
- Resim Bölümü
- İç Mimarlık Bölümü
- Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
- Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Eğitim-öğretim dili Türkçe'dir; ancak öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına katılabilirler.

 

AKADEMİK KADRO  (*) Yarı zamanlı

Mimarlık Bölümü

İsmet AĞARYILMAZ  Prof. 
Mehmet Rıfat Hulusi ÇELEBİ  Prof.       Bölüm Başkanı, Dekan
Hatice Senem DOYDUK  Yrd. Doç. Dr. 
Özlem Sıla DURHAN  Yrd. Doç. Dr. 
Ali KILIÇ (*)   Yrd. Doç. Dr. 
Abdulaziz KIRAN   Yrd. Doç. Dr. 
Ercan KOÇ (*)   Yrd. Doç. Dr. 
Ezgi TUNCER GÜRKAŞ  Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Umut DENİZ (*)  Öğr. Gör. 
Osman ÖNÜR (*)   Öğr. Gör. 
Özlem ALTUN   Arş. Gör. 
Nihan GÜREL   Arş. Gör. 
Betül ORBEY   Arş. Gör. 
Bora Yasin ÖZKUŞ   Arş. Gör.


Grafik Bölümü

Ayşegül İZER (*)   Prof. Dr. 
Hatice Senem DOYDUK  Yrd. Doç. Dr. 
Nilüfer Irmak AKÇADOĞAN  Yrd.Doç.  Bölüm Başkanı
Abdullah TAŞCI   Yrd.Doç. 
Feride ÇAŞKURLU (*)  Öğr. Gör. 
Duygu BEYKAL   Öğr. Gör. 
Pelin TÜRKER (*)   Öğr. Gör. 
Hande AKGÜN   Arş. Gör. 
Okşan Anıl AYKAN   Arş. Gör.


Resim Bölümü

Devrim ERBİL (*)   Prof. 
Meriç HIZAL (*)   Prof. 
Ayşe ÖZEL   Prof. 
Tunç TÜFEKÇİ   Prof. 
M.Sadık ALTINOK   Yrd.Doç.  Bölüm Başkanı, Dekan Yardımcısı
Memiş ASLAN (*)   Öğr. Gör. 
Çiğdem MARANGOZ (*)  Öğr. Gör. 
Ekrem ÖZEN (*)   Öğr. Gör. 
Hüsnü Çağlar DOĞRU  Arş. Gör.


Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Mehmet Sıtkı ERİNÇ  Prof. Dr. 
Üzlifat ÖZGÜMÜŞ   Prof. Dr.  Bölüm Başkanı
Ümit CELBİŞ (*)   Yrd. Doç. Dr. 
Ebru GÜZELDEREN (*)  Yrd. Doç. Dr. 
Celal Arslan ÖZBİÇER (*)  Yrd. Doç. Dr. 
Hikmet Eser TEZEREN  Yrd.Doç. 
Mehmet Armağan BİRGİL (*)  Öğr. Gör. 
Kadir DEMİR (*)   Öğr. Gör. 
Cem DÖNMEZ (*)   Öğr. Gör. 
Dilek HOCAOĞLU   Öğr. Gör. 
Hacer KOCAMAN   Öğr. Gör. 
Cemre NALBANTOĞLU (*)  Öğr. Gör. 
Saliha DÖNMEZ   Arş. Gör. 
Esra NASIR   Arş. Gör.


İç Mimarlık Bölümü

Mehmet Zafer AKDEMİR (*)  Yrd. Doç. Dr. 
Kutlu ALEMDAR   Yrd. Doç. Dr.   Bölüm Başkanı
Günsel ALVER   Yrd. Doç. Dr. 
Hüseyin Birol KÖSEOĞLU  Yrd.Doç. 
Seher Oya AKMAN (*)  Öğr. Gör. Dr. 
Mehmet Güngör KÜÇÜKOĞLU (*) Öğr. Gör. Dr. 
Öznur ARAS YILMAZ (*)  Öğr. Gör. 
Abdullah Hikmet BAŞAYTAÇ (*) Öğr. Gör. 
Oğuz BIYIK (*)   Öğr. Gör. 
Dilara HARAÇCI (*)  Öğr. Gör. 
Berke HATİPOĞLU (*)  Öğr. Gör. 
Haluk HATİPOĞLU (*)  Öğr. Gör. 
Zeki ŞERİFOĞLU (*)  Öğr. Gör. 
Atlıhan Onat Karacalı  Arş. Gör. 
Selma TUNALI   Arş. Gör.


Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Serap EYRENCİ   Prof. 
Türkün ŞAHİNBAŞKAN (*)  Doç. Dr. 
Berrin AVCI ÇÖLGEÇEN  Yrd. Doç. Dr. Bölüm Başkanı
Selçuk GÜNAY   Yrd.Doç. 
Şükran AKPINAR   Öğr. Gör. 
Ebru Asena KÖKSAL AKSU (*)  Öğr. Gör. 
Ayşe LEBRİZ BERKEM (*)  Öğr. Gör. 
Murat TIRPAN   Öğr. Gör. 
Gamze Nil YENİTUNA  Öğr. Gör. 
Can DİKER   Arş. Gör. 
Ayşegül KESİRLİ   Arş. Gör.