english
BLOG Bölümü
Bu bölümde plâstik sanatlar dışında Sinema, Tiyatro, Bale, Müzik, Edebiyat gibi diğer alanlarla ilgili bilgi, haber, etkinlik ve daha pek çok konuya erişe- bilirsiniz. Bu bölümü, tüm sanat alanlarıyla ilgili görüş ve yazılarınızı paylaşabileceğiniz bir yer olarak tasarladık. Sizlerle zenginleşecek dopdolu bir yer.

Keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle...
Tamsanat ekibi
Son Yorumlar
Toprak
Haaahhha, süper bi habermiş (:...
2013-14 sezonu özel tiyatro destek başvuruları, 15 Ağustosta son
Tiyatro
11.08.2013

Halim Utlu

Geleneksel,profesyonel,amatör ve profesyonel çocuk oyunu tiyatroları olmak üzere, 4 ayrı kategoride değerlendirilen özel tiyatroların, 2013-2014 sanat sezonunda gerçekleştirecekleri projelere yönelik destek  başvuru süresi,15 Ağustos 2013 Perşembe günü saat 12:00’de sona eriyor.
                
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne (Roma Meydanı Hipodrom Cad. 06330 Hipodrom/Ankara) yapılan başvuruların,bizzat veya posta yoluyla yapılması gerekiyor.Postadaki gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyen, gerekli bilgi ve belgelerden herhangi birinin eksik veya herhangi birinin imzasız olması durumunda ve süre dışında ulaşanların iade edildiği başvurular,15 Temmuz 2013 tarihinde başladı.
Başvurularda aranan şartlar şöyle;
                                     
Amatör tiyatrolar

Profesyonel tiyatrolar kapsamına alınmayan gerçek ve tüzel kişiler,dernekler veya yerel yönetimler tarafından kurulan özel tiyatrolar, bu kategoride başvuru yapabiliyor. Çocuk oyunu projesi ile başvuru yapılamıyor..
             
a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,

b) Dernekler için, İçişleri Bakanlığı’ndan son iki ay içerisinde alınmış derneğin faal olduğuna ilişkin yazı ile dernek kuruluş sözleşmesinin  aslı veya onaylı örnekleri ile birlikte, başvuru belgelerinde imzası bulunan kişinin dernek adına yetkili olduğunu gösteren imza sirküsünün aslı veya onaylı örneği(Gerçek kişilerde başvuru sahibine ilişkin gerekli bilgiler, TC kimlik no kullanılarak kurum tarafından temin edilebiliyor.Yapılacak kontrollerde, adres bilgilerinde farklılık olması durumunda,başvuru işleme alınmadan iade ediliyor.),
                        
25 oyun üzerinden maliyet dökümü
           
c) Proje bilgilerini içeren bilgi formu ve projede yer alacakların listesi(Örnek belgeler kurum sitesinden temin edilebiliyor),  ç) Projenin tahmini maliyet dökümü ( Salon,kadro,tanıtım ve diğer yapım giderleri, başlıklar altında en az 25 oyun üzerinden detaylandırılacak.), d) Başvuru sahibinin başvurudan önceki sanat sezonunda gerçekleştirdiği oyunlara ilişkin bilgi formu. (Örnek belgeler kurum sitesinden temin edilebiliyor)
                              
Profesyonel tiyatrolar
“Tacir” sayılan özel tiyatrolar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre bu kategoride başvuru yapabiliyor.Yukarıdaki maddelerden farklı olarak şu şartlar aranıyor;
                  
a) İlgili ticaret  odasından son iki ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin adı, adresi, faaliyet konusu (meşgale), işe başlama tarihi ve tescil tarihi bilgilerinin yer aldığı Sicil Tasdiknamesi ve Faaliyet  Belgelerinin (Sicil kayıt sureti) asılları ve başvuru sahibine ilişkin bilgileri içeren bilgi formu (Örnek belgeler kurum sitesinden temin edilebiliyor),
             
b) Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan son iki ay içerisinde alınmış, başvuru sahibinin çalışanlarına ilişkin sigorta prim borcu bulunmadığına veya borcun yapılandırılarak ödendiğine dair belgenin aslı,c) Başvuru sahibinin son bir yıl içerisinde çalıştırdığı kişilere ilişkin olarak dolduracağı mesleki bilgileri,
              
ç) Başvuru sahibinin başvurudan önceki sanat sezonunda gerçekleştirdiği oyunlara ilişkin bilgi formu,d) Başvuru belgelerinde imzası bulunan kişinin başvuru sahibi tiyatro adına yetkili olduğunu gösteren imza sirküsünün aslı veya onaylı örneği,e) Çocuk oyunu projeleri için, projenin uygunluğuna dair bir pedagog veya psikolog tarafından diploma no belirtilerek hazırlanmış raporun aslı ile raporu hazırlayan pedagog veya psikolog tarafından sayfaları imzalanmış oyun metni,
                      
Profesyonel çocuk oyunu tiyatroları
“Tacir” sayılan ve çocuk oyunu projesi gerçekleştirecek özel tiyatrolar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre bu kategoride başvuru yapabiliyor.(Yukarıdaki şartlar,bu grup için de geçerli)   

Geleneksel tiyatrolar    
Genellikle meddah,kukla,karagöz ve ortaoyunu gibi geleneksel gösteri türlerini sahnelemek üzere kurulan özel tiyatrolar, bu kategoride başvuru yapabiliyor. (Yukarıdaki
şartlar,bu grup için de geçerli)   
 

Henüz yorum yapılmamış.